Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Tüm makalelerimizin listesine ulaşınTanrı'yı bütün yüreğinizle sevmek: Bu ne anlama gelir?

Meyve: Hıristiyan yaşamın temel konusu

1. Korintliler 13:4-7

Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. (Filipililer 2:7)

Artık özgürsünüz

Benim RAB olduğumu anlayacaksınız

Benlik ve ruh

Çarmıhı yüklenmek

Duanın etkisi

Ekinci benzetmesi

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldi

Hiç usanmadan, her zaman dua edin (Luka 18:1)

İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın

Kardeşiniz size karşı günah işlerse, ne yapmalısınız? (Luka 17:3-4)

Nasıl çalışmalı

O artık diri!

Şadrak, Meşak ve Aved-Nego (Daniel 3:16-18)

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesi

Sevginiz ikiyüzlü olmasın (Romalılar 12:9)

Sevgi söz ve dille anlatılmaz

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir

Sevgi: yeni buyruk

Sodom ve Gomora: neden yok edildiler?

Tanrı, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir - Yusuf'un durumu

O dirildi!

İsa Mesih'e ait bazı gerçekler

Rab’bin yola getirişi

Balam’ın Yolu

Hangi yarışa koşuyorsunuz?

Yıldızbilimciler hakkında

İsa, Davut'un Oğlu

İsa gerçekten 25 Aralık’ta mı dünyaya geldi?

Vahiyler: yazılı ve sözlü

İsa Mesih’e ait iki soy kütüğü

İki “kan tarlası”

Tanrı: Lütuf Kaynağı

Elçilerin İşleri 16:6-40

Eğer istersen veya elinden bir şey gelirse?

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak

İtaat etmek ya da değişmek?

Kutsal Ruh: “başka bir yardımcı”

Ayartma: Tanrı bizi kötülükle sınar mı?

Ayartıcı

Ayartmanın amaçları ve formları

Ekinci benzetmesinde ayartmanın formları

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir?

Ayartmaya karşı silah olarak dua

Ekinci benzetmesi: “....dikenler arasına düşmüş”

“Hiç kaygılanmayın”

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin

Matta 6:25-34

“O’nun isteğine uygun”

“İmanla isteyin”

“Rab dinlemezdi”

Kutsal Kitap’ın yazarı kimdir ve Kutsal Kitap’ı kim yazmıştır?

II Timoteyus 3:16-17: Kutsal Kitap’ın yararlılığı

Tanrı’nın bizim için hazırladığı iyi işler

Doğruluk ve Kutsal Kitap

Rab Korkusu

Yunus’tan Dersler

İsa’nın dirilişi üzerine

Beden, can ve ruh

1.Korintliler 1:30

1. Korintliler 14 bölümünde Peygamberlikte bulunma

1. Samuel 16 ve Samuel Rab tarafından nasıl yönlendirildi

Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz (1.Korintliler 15:2)

Annene ve babana saygı göstereceksin

Doğru kişi, lutüfla kurtuldu

Doğruluk zırhı

2. Krallar 4:1-38 Elişa, dul kadın ve Şunemli kadın

İman ve İyi İşler

İsa’nın denenmeleri

Kör Bartimay

Kutsal Kitap’ın yorumlanması hakkında

Lütuf'ta

Lütuf ve iyi işler

“Ne zavallı insanım” – Romalılar 7 hakkında kısa açıklama

Tanrı’nın Huzurunda

Tanrı bizi seviyor

Yaratılış’taki Havva

Gidyon: Kutsal Kitap çalışması (Hakimler 6 ve 7)

İsa ve dua

Vaftizci Yahya: Tanrı'nın komutanı

Pentikost gününün öncesinde ve sonrasında Kutsal Ruh