Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Sevgi: yeni buyruk (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Sevgi: yeni buyrukBu makaleye başlamak için Yuhanna İncili'ne göz atalım. Okuyacağımız konular, İsa Mesih'in tutuklandığı gece meydana gelmiş olan olaylardır. O gece boyunca, İsa Yuhanna İncilinin büyük bir kısmını kaplayan birçok talimatı öğrencilerine verdi (Yuhanna 13-17). Bunların arasında, İsa o gece öğrencilerine yeni bir buyruk olarak nitelediği bir konuyu da iletti. Yuhanna 13:34 bölümünün anlattığı gibi:

Yuhanna 13:34
"Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.."

İsa'nın verdiği yeni buyruk, birbirimizi sevmekti. Bu buyruğa verdiği büyük önem; o gece onu birkaç defa tekrarladığı gerçeğinden ortaya çıkmaktadır. Yuhanna 15:12-17 bölümünün dediği gibi:

Yuhanna 15:12-17
"Benim buyruğum şudur: sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye izi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum: birbirinizi sevin!"

İsa Mesih birbirimizi sevmemizi buyurdu ve aslına bakılırsa bizden istediği; onun bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizdir. Peki O bizi ne kadar sevmiştir? Efesliler 5:2 size bu sorunun yanıtını verir:

Efesliler 5:2
"Mesih bizi nasıl sevdiyse ve [sevgisinin sonucu olarak] kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün."

İsa Mesih bize o kadar çok sevdi ki; bizim uğrumuza kendini feda etti. Böyle bir sevgiyle doluyken, bizlere birbirimizi sevmemizi buyurdu. Unutulmamalıdır ki; O "sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin" diyendir. Birbirimizi sevmenin yeni bir buyruk olduğunu, kesinlikle yerine getirmeniz gerektiğini karakterize etmiştir. Aynı zamanda 1. Petrus 1:22 bölümünün dediği gibi:

1. Petrus 1:22
"Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız ve kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Buna göre birbirinizi candan, yürekten sevin."

Üstelik: 1. Petrus 4:8
"Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun."

Her şeyden önce İsa'nın bizi sevdiği gibi birbirinizi candan sevmeliyiz.

Konumuzu sonuca bağlayacak olursak; İsa'nın verdiği yeni buyruk birbirimizi sevmemiz ve bunu candan yerine getirmemizdir. “Sevgi: Yasa'nın yerine getirilmesi” makalesinde, Eski Anlaşmada benzer bir formu yer almasına rağmen, ("komşunuzu kendiniz gibi sevin") İsa'nın birbirimizi sevme buyruğunu neden yeni bir buyruk olarak tanımladığını inceleyeceğiz.

Anastasios Kioulachoglu