Kutsal Kitap'a ait Gerçekler
Hakkımızda En yeni makalelerimiz

Tanrı'yı bütün yüreğinizle sevmek: Bu ne anlama gelir?

1. Korintliler 13:4-7

Meyve: Hıristiyan yaşamın temel konusu

Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. (Filipililer 2:7)

Artık özgürsünüz

Benim RAB olduğumu anlayacaksınız

Benlik ve ruh

Çarmıhı yüklenmek

Duanın etkisi

Ekinci benzetmesi

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldi

Hiç usanmadan, her zaman dua edin (Luka 18:1)

İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın

Kardeşiniz size karşı günah işlerse, ne yapmalısınız? (Luka 17:3-4)

Nasıl çalışmalı

O artık diri!

Şadrak, Meşak ve Aved-Nego (Daniel 3:16-18)

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesi

Sevginiz ikiyüzlü olmasın (Romalılar 12:9)

Sevgi söz ve dille anlatılmaz

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir

Sevgi: yeni buyruk

Sodom ve Gomora: neden yok edildiler?

Tanrı, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir - Yusuf'un durumu

O dirildi!

İsa Mesih'e ait bazı gerçekler

Rab’bin yola getirişi

Balam’ın Yolu

Hangi yarışa koşuyorsunuz?
Yıldızbilimciler hakkında

İsa, Davut'un Oğlu

İsa gerçekten 25 Aralık’ta mı dünyaya geldi?

Vahiyler: yazılı ve sözlü

İsa Mesih’e ait iki soy kütüğü

İki “kan tarlası”

Tanrı: Lütuf Kaynağı

Elçilerin İşleri 16:6-40

Eğer istersen veya elinden bir şey gelirse?

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak

İtaat etmek ya da değişmek?

Kutsal Ruh: “başka bir yardımcı”

Yunus’tan Dersler

İsa’nın dirilişi üzerine

Ayartma: Tanrı bizi kötülükle sınar mı?

Ayartıcı

Ayartmanın amaçları ve formları

Ekinci benzetmesinde ayartmanın formları

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir?

Ayartmaya karşı silah olarak dua

Ekinci benzetmesi: “....dikenler arasına düşmüş”

“Hiç kaygılanmayın”

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin

Matta 6:25-34

“O’nun isteğine uygun”

“İmanla isteyin”

“Rab dinlemezdi”

İman ve İyi İşler

Kutsal Kitap’ın yorumlanması hakkında

Tanrı’nın bizim için hazırladığı iyi işler

Doğruluk ve Kutsal KitapKonuya Göre

Kutsal Kitap’a ait Çalışmalar

Hristiyan Yaşamı

Yeniden Diriliş

Kutsal Kitap Karakterleri

Kurtuluş

Avuntu