Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Matta 6:25-34 (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Matta 6:25-34Matta 6:25-34 kaygı problemiyle ilgilenen diğer bir pasajdır. (Ayrıca “Hiç Kaygılanmayın” ve “Bütün kaygılarınızı ona yükleyin” makalelerine göz atınız) Okuyalım:

Matta 6:25-34
"Bu nedenle size şunu söylüyorum: ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın [Yunanca: "merimno" Filipeliler 4:6 ve 1. Petrus 5:7 bölümlerinden kullanılan aynı sözcük]. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği ne kadar daha kesindir, ey imanı kıt olanlar! Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. Siz O'nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter."

Yiyecek, içecek ve kıyafetler en temel fiziksel ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır. Ancak bunların farkında olan yalnızca biz değiliz. TANRI'da tüm bu ihtiyaçların farkında!! İşte bu nedenle Rab İsa Mesih aracılığıyla; "Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın." ............ göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir1. Kaygılanmak yerine ne yapmamız gerektiğini soracak olursanız, 33. ayet bu soruya yanıt verir: "Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir." ÖNCELİK Tanrı'dır, O'nun krallığıdır, O'nun doğruluğudur ve diğerleri bize verilecektir. Aynı zamanda, Matta 7:7-11 der ki:

Matta 7:7-11
"DİLEYİN, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse ona yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil mi?"

Bulan kişi kimdir? Kapı kime açılacak? Tanrı kime güzel şeyler verecek? O'nu SORANLARA, kapıyı çalanlara. 1 Petrus 5:7 bölümünde anlatıldığı üzere, burada sorulması gereken soru, Tanrı'nın harekete geçip geçmeyeceği ve ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılamayacağı değil, kaygı yerine, duayla BİZİM harekete geçip geçmeyeceğimiz (yapmamız gereken budur, ayrıca Tanrı'nın bizden yapmamızı istediklerine kulak vermemizdir) ve bütün kaygılarımızı O'na yükleyip, yüklemeyeceğimizdir. Dua ettiğimiz şeyin Tanrı'nın isteğine uygun olması halinde, duamızı ve hatta daha fazlasını bize vererek, (Efesliler 3:20) harekete geçmek O'nun işidir.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Ayet "KAYGILANMAYIN göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir" der ve bu ayetten "dua etmeyin" gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Öğreti, duaya değil, kaygılara karşıdır, aslına bakılırsa kaygılara karşı dua tavsiye edilmektedir (bknz Filipeliler 4:4-7, 1. Petrus 5:7 ve Matta 7:7-11).