Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Tanrı adamının yaşamından Kutsal Kitap ÖğretileriŞadrak, Meşak ve Aved-Nego (Daniel 3:16-18)

Tanrı, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir - Yusuf'un durumu

2. Krallar 4:1-38 Elişa, dul kadın ve Şunemli kadın

Kör Bartimay

Yunus’tan Dersler

Gidyon: Kutsal Kitap çalışması (Hakimler 6 ve 7)

Vaftizci Yahya: Tanrı'nın komutanı