Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

“Rab dinlemezdi” (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

"Rab dinlemezdi"Kutsal Kitap'a göre, kişinin dualarına karşı Tanrı'yı sessiz kılan bir diğer sebep ise, Zebur 66:18'de verilmiştir. Okuyalım:

"Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi."

Gördüğümüz üzere, kişinin yüreğinde kötülüğün olması, o kişinin dualarına karşı Tanrı'yı sessiz kılmaktadır. Petrus'un oldukça karakteristik olarak büyücü Simun'a anlattığı üzere:

Elçilerin İşleri 8:21-22
"Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin, Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et...."

Rab YÜREĞE bakar, çünkü sadece orada yer edinebilir. Kötü bir yürek Tanrı için uygun bir yer değildir. Öyle bir yürek Tanrı'ya kapalıdır ve Tanrı orada bulunmayacaktır. Özdeyişler 15:29'un söylediği üzere:

Özdeyişler 15:29
"RAB kötülerden uzak durur, oysa doğruların duasını duyar."

Yeryüzünde kötü ve karanlık ruhlu insanlar bulunmaktadır ve zaman zaman sınırı aşabildiğimizden dolayı bunun farkında olmalıyız. Bu nedenle, bir kimse Tanrı'dan bir şey alamadığını söylüyorsa, bunun olası sebebi (ancak yalnızca bir sebebe bağlı değildir) o kişinin yüreğinde kötülüğün yer alması olabilir ve Tanrı böyle insanları duymamaktadır.

Anastasios Kioulachoglu