Βιβλικές Αλήθειες

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Δεκατισμός, εθελοντικές συνεισφορές και Καινή ΔιαθήκηΠρόλογος

1. Η αρχή της Δεκάτης και η Καινή Διαθήκη: Εισαγωγή

2. Δεκατισμός: ισχύει σήμερα;

3. Καινή Διαθήκη: εθελούσιες συνεισφορές - 2 Κορινθίους 8 και 9

4. Καινή Διαθήκη: εθελούσιες συνεισφορές - 1 Κορινθίους 16

5. Καινή Διαθήκη: εθελούσιες συνεισφορές - Πράξεις 2 και 4

6. Έμμισθο προσωπικό στην εκκλησία και συνεισφορές κατευθυνόμενες για κάλυψη μισθών αυτού του προσωπικού – τι ο Λόγος λέει και τι δεν λέει

7. Υποστήριξη προς τους πρεσβυτέρους: τι λέει η Αγία Γραφή;

8. Δωρεές στην Καινή Διαθήκη και χρήση τους – υποστήριξη ιεραποστόλων

9. Δωρεές στην Καινή Διαθήκη και χρήση τους – χήρες και υποστήριξη τους

10. Ήταν ο Αβραάμ και ο Ιακώβ «δεκατιστές»;

11. Προς Κορινθίους Β 11:8-9: Τι λάμβανε ο Παύλος ενώ ήταν στην Κόρινθο;

12. Συμπέρασμα και τι να κάνει κανείς με το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου