کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

وسوسه های عیسی (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

وسوسه های عیسیدر مقاله "حوا در پیدایش" نگاهی بر نمونه غم انگیز حوا انداختیم و دیدیم که او چطور به وسوسه شیطان عکس العمل نشان داد. در این مقاله نگاهی به عکس العملی بر عکس نمونه حوا می اندازیم. یعنی نمونه خداوندمان عیسی مسیح. می بینیم که او چطور به وسوسه پاسخ داد. این نمونه همچنین به ما می آموزد که چگونه باید در برابر وسوسه ها عکس العمل نشان دهیم. پس برای شروع در متی 4: 1-3 می خوانیم:

متی 4: 1 - 3
" آنگاه عيسي به دست روح به بيابان برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد. و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد. پس تجربه كننده نزد او آمده، گفت: «اگر پسر خدا هستي، بگو تا اين سنگها نان شود.» "

قبل از هرچیز، فکر می کنید که شیطان با چه قیافه ای با عیسی سخن گفت؟ من سال ها بخاطر تأثیر مذهب فکر می کردم که در اینجا یک موجود سیاه چهره و دو شاخ بر روی سرش در حال صحبت با عیسی است. ولی کتاب مقدس چهره او را چگونه توصیف می کند؟ کتاب اشاره ای به این موضوع نمی کند. طبق کتاب مقدس، شیطان موجودی روحانی و فرشته ای سقوط کرده است که جسم مادی ندارد. پس چطور شیطان در اینجا سخن می گوید و به وسوسه کردن عیسی می پردازد؟ پاسخ روشن است. توسط الهام. و اگر او توانست این کار را با عیسی بکند، مطمئناً می تواند با ما هم چنین کاری را انجام دهد. از این رو این که چیزی از زمینه روحانی بیاید مهم نیست. مهم این است که آن چیز از زمینه صحیح روحانی بیاید. چیزی که از خدا صادر می شود، همواره در راستای کتاب مقدس یعنی کلام خداست. و حتی در میان جفا ها هم برکت و آرامش می آورد.

به مثال خودمان برگردیم. دقت کنید، روشی که شیطان برای وسوسه عیسی در پیش گرفت همانی است که برای وسوسه کردن حوا در پیش گرفت. او دوباره سعی کرد که گفته های خدا را به چالش بکشد. و این بار پسر خدا بودن مسیح را مورد حمله قرار داد (متی 3: 17). آیا شیطان نمی دانست که عیسی پسر خداست؟ حتماً می دانست. اما مقصود او از این وسوسه این بود که عیسی را درباره هویت حقیقیش به شک بیندازد. عیسی چطور به شیطان پاسخ داد؟ آیه 4 به ما می گوید:

متی 4: 4
" در جواب گفت: «مكتوب است انسان نه محض نان زيست مي كند، بلكه به هر كلمه اي كه از دهان خدا صادر گردد.» "

عیسی می دانست که برای رویارویی با وسوسه به کلام خدا نیاز دارد. ببینید که او چقدر هوشیار بود: اولین سخنان او این بودند که " مکتوب است ... " و بعد او قسمتی از متن کتاب مقدس که مربوط به وسوسه بود را بیان می کند. اینگونه بود که او شیطان و وسوسه اش را شکست داد. ما نیز به همین صورت می توانیم او را شکست دهیم.

شیطان که دید در اولین وسوسه شکست خورده، با وسوسه دوم کارش را ادامه داد. اما روش همان بود:

متی 4: 5-6
" آنگاه ابليس او را به شهر مقدس برد و بر كنگره هيكل برپا داشته، به وي گفت:« اگر پسر خدا هستي، خود را به زير انداز، زيرا مكتوب است كه فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهاي خود برگيرند، مبادا پايت به سنگي خورد.» "

همانطور که آیات بالا روشن می سازند، شیطان نیز می تواند از کتاب مقدس استفاده کند. اما او سوء استفاده می کند. او عمداً و از روی فریب آنرا طور دیگر جلوه و تفسیر غلطی از کلام خدا ارائه می دهد. پس در حقیقت چیزی که او استفاده کرد از کتاب مقدس و مزامیر 91: 11 – 12 بود. اما او از روی نیرنگ طوری آنرا تفسیر کرد که گویی اگر مسیح خود را از بالای هیکل به پایین می انداخت تا خدا را امتحان کند که او را نجات می دهد یا نه، خدا هم واقعاً چنین می کرد. مطمئناً هدف مزمور 91: 11-12 این نبوده که خدا را مورد آزمایش قرار دهد! عکس العمل مسیح اینبار هم بسیار هوشیارانه بود.

متی 4: 7
" عيسي وي را گفت: «و نيز مكتوب است خداوند خداي خود را تجربه مكن.» "

پاسخ صریح و مستقیم عیسی به وسوسه را نگاه کنید. هیچ شکی در آن دیده نمی شود. او نگفت: بگذار فکر کنم ... اوه ... به نظر من ... شاید. بلکه برعکس، او دقیقاً می دانست که کلام خدا چه می گوید، آنرا به درستی تفسیر کرد و برای بار دوم بر وسوسه شیطان فائق آمد. درست مثل وسوسه بعدی و آخرین وسوسه که در آنجا هم پشت شیطان را به خاک مالید.

متی 4: 8-9
" پس ابليس او را به كوهي بسيار بلند برد و همه ممالك جهان و جلال آنها را بدو نشان داده، به وي گفت: «اگر افتاده مرا سجده كني، همانا اين همه را به تو بخشم.» "

در اینجا شیطان آخرین برگ خود را رو می کند. او گفت که همــه چیز را به عـیـسی می دهد اگر او " فقط " او را پرستش کند. و باز هم وسوسه اش به بدترین شکل شکست خورد. دلیلش هم اینجاست:

متی 4: 10
"آنگاه عيسي وي را گفت: «دورشو اي شيطان، زيرا مكتوب است كه خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما.»"

بسیاری از مردم وقتی فشار، حضور و وسوسه شیطان را احساس می کنند، می گویند "دور شو ای شیطان". اما عیسی به همین اکتفا نکرد. او اضافه کرد: "مکتوب است ... " عیسی دقیقاً چیزی را بیان کرد که کلام خدا می گفت. نتیجه این تاکتیک عیسی در آیه 11 نمایان است:

متی 4: 11
" در ساعت ابليس او را رها كرد "

آیا به نظر شما اگر عیسی اینطور که با شیطان رفتار کرد، رفتار نمی کرد، شیطان رهایش می کرد؟ فکر نمی کنم. همانطور که یعقوب 4: 7 می گوید، تنها راه رهایی از شیطان مقاومت با اوست:

یعقوب 4: 7
" پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت كنيد تا از شما بگريزد. "

نمونه عیسی به ما می آموزد که برای مقاومت با شیطان و وسوسه هایش باید قویاً کلام خدا را بدانید و آنرا عملی کنید. حوا این کار را نکرد. نتیجه این دو عملکرد هم بسیار واضح است. من و شما باید بفهمیم که چه می خواهیم بکنیم؟ آیا کلام خدا را به درستی و به دور از تعالیم انسانی و دیدگاه های فرقه ای به کار می بندیم و یا رسومات ساخت دست بشر را پیروی می کنیم؟ اگر راه خدا را مد نظر قرار دهیم، تنها یک را صحیح وجود دارد: "و سعي كن كه خدا را مقبول خدا سازي، عاملي كه خجل نشود و كلام خدا را بخوبي انجام دهد" (دوم تیموتائوس 2: 15).

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri