کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

ایمان و اعمال (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

ایمان و اعمالیعقوب 2: 14 درباره اعمال، ایمان و نجات می گوید:

یعقوب 2: 14
" برادرانِ من، چه سود اگر کسي ادعا کند ايمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آيا چنين ايماني مي‌تواند او را نجات بخشد؟ "

این آیه، بسیاری از برادران را گیج کرده و فکر می کنند یعقوب، این گفته پولس که " انسان تنها با ایمان به عیسی مسیح و قیامش و بدون هیچ عملی نجات می یابد و عادل می شود " را رد می کند (به مقالات "عدالت و کتاب مقدس" و "نجات یافته و عادل از طریق ایمان" نگاهی بیندازید). چیزی که ما باید از همین اول مشخص کنیم این است که کلام خدا هیچ گاه بر ضد خودش سخن نمی گوید. چیزی که اکثراً پیش می آید و الان هم در رابطه با این آیه پیش آمده، سوء تعبیر از منظور خدا در کلامش است. هدف این مقاله این است که به خواننده در فهم یعقوب باب 2 کمک کند و همچنین نگاهی کامل تر از نجات به او ارائه دهد.

ایمان و اعمال: کسی که ایمان واقعی داشته باشد، اعمال نیکو هم خواهد داشت

در شروع مقاله در یعقوب 2: 14، می بینیم که یعقوب درباره شخصی سخن می گوید که "ادعا می کند که ایمان دارد". تنها اقرار شفاهی ایمان یعنی اینکه کسی ادعا کند که ایمان دارد، برای نجاتش کافی نیست. در حقیقت، پولس هم در رومیان 10: 9-10 همین را به ما می گوید. در آنجا می خوانیم:

" که اگر به زبان خود اعتراف کني عيسي خداوند است و در دل خود ايمان داشته باشي که خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت. زيرا در دل است که شخص ايمان مي‌آورد و پارسا شمرده مي‌شود، و با زبان است که اعتراف مي‌کند و نجات مي‌يابد. "

برای نجات یک شخص، ایمان واقعی و قلبی ضروری است. وقتی کلام خدا از ایمان سخن می گوید، چنین ایمانی را مد نظر دارد. ایمانی که فقط زبانی باشد و جایی در قلب نداشته باشد، ایمان واقعی نیست. همان طور که خداوند گفت: " اي افعي‌ زادگان، شما که بدسيرت هستيد، چگونه مي‌توانيد سخن نيکو بگوييد؟ زيرا زبان از آنچه دل از آن لبريز است، سخن مي‌گويد. " اقرار ایمان یعنی ایمانی که از قلب سرچشمه گرفته باشد و شخص به آن معتقد باشد. در غیر این صورت چنین اقراری، تظاهر به حساب می آید. پس اگر یعقوب 2 می گوید: "اگر کسی ادعا کند که ایمان دارد" دو چیز ممکن است که اتفاق بیفتد:

1- اقرار او به ایمان حقیقی است. به بیان دیگر این نوع اقرار، اقراری است که از قلب نشأت گرفته است. در این مورد دستاورد طبیعی چنین ایمانی، ثمرات است. یعنی همان اعمال. به بیان دیگر: اگر چه اعمال بر رستگاری و ایمان مقدم نیست (یعنی ما از طریق اعمال نجات نمی یابیم) اما اعمال، دست آورد طبیعی رستگاری است. که به صورت ثمره نمایان می شود. سبب آن هم ایمانی است که در قلب وجود دارد. همانطورکه خداوند گفت:

لوقا 6: 43-45
" هيچ درخت نيکو، ميوه بد به بار نمي‌آوَرَد و نه هيچ درخت بد، ميوه نيکو. هر درختي را از ميوه‌اش مي‌توان شناخت. نه از بوته خار مي‌توان انجير چيد، و نه از بوته تمشک، انگور! شخص نيک از خزانه نيکوي دل خود نيکويي بر‌مي‌آورد، و شخص بد از خزانه بد دل خود، بدي. زيرا زبان از آنچه دل از آن لبريز است، سخن مي‌گويد. "

ثمره و اعمال هر شخص نشانگر چیزی ست که در قلب اوست. همانطورکه در رومیان 10: 10 نیز می خوانیم: "زيرا در دل است که شخص ايمان مي‌آورد ... و با زبان است که اعتراف مي‌کند و نجات مي‌يابد." به بیان دیگر، دهان هم پیرو چیزی است که در قلب قرار دارد. وقتی که اقرار فقط زبانی باشد، باعث نجات نمی شود. بلکه وقتی قلب ایمان دارد و در نتیجه زبان اقرار به ایمان می کند، نجات حاصل می شود. و تا زمانی که چنین گنجینه و درخت و ایمانی در قلب باشد، طبیعی است که از آن درخت، میوه مربوط به همان درخت را ببینیم. بنابراین، اعمال نیکو به همان اندازه طبیعی است که دادن میوه خوب از درخت خوب طبیعی می باشد.

ایمان و اعمال: کارهایمان، اثباتگر این است که فرزندان چه کسی هستیم

وقتی کسی از نو متولد می شود (افسسیان 1: 13) توسط روح القدس ممهور می شود، طبیعتی تازه دریافت می کند و فرزند خدا می شود. وقتی که ما با این طبیعت تازه قدم می زنیم، همانطورکه انتظار می رود، ثمره حاصل می شود. همان ثمری که پولس از آن می گوید:

غلاطیان 5: 22-23
" امّا ثمره روح، محبت، خوشي، آرامش، صبر، مهرباني، نيکويي، وفاداري، فروتني و خويشتنداري است. هيچ شريعتي مخالف اينها نيست."

تمام اینها مشخصه های خدا نیز هستند. او مهربان، خوب، متحمل، نجیب، پر محبت، پر ثمر و... است. حال، از آنجایی که ما فرزندان خداییم (اینجا در مورد افرادی سخن می گویم که به راستی به عیسی مسیح به عنوان مسیح خدا و پسر خدا ایمان آورده اند.) کاملاً عادی است که ما نیز همان مشخصه های پدرمان (خدا) را به نمایش بگذاریم. یعنی، خوب، مهربان، شاد، متحمل، نجیب، تحت کنترل و... . بسیار عادی است که شبیه او باشیم و وی را منعکس کنیم. همین اتفاق برای فرزندان ما نیز پیش می آید. این امری طبیعی است که فرزندانمان مانند و شبیه ما باشند. فرزندان خدا نیز، خدایی را که درونشان است منعکس می کنند. بدیهی است که چنین چیزی برای کسانی که فرزند خدا نیستند، اتفاق نمی افتد. آنها نه می خواهند و نه می توانند به شباهت خدا باشند. زیرا فرزندان او نیستند. چطور کسی خدا را منعکس می کند؟ بسیار ساده: در صفاتی که نشان می دهد، ثمراتی که می آورد و اعمالی که انجام می دهد. اعمال و ثمرات نشان می دهد که ما حقیقتاً فرزند که هستیم. این گفتگو میان عیسی و تعدادی از یهودیان را ببینید. همانطورکه متن به ما می گوید (یوحنا 8: 30-31) آنها در حقیقت به او ایمان داشتند اما ناگهان بعد از مکالمه زیر، می خواستند سنگسارش کنند. (یوحنا 8: 59)!

یوحنا 8: 38-44
" من از آنچه در حضور پدر ديده‌ام سخن مي‌گويم و شما آنچه را از پدر خود شنيده‌ايد، انجام مي‌دهيد. گفتند: پدر ما ابراهيم است. عيسي گفت: اگر فرزندان ابراهيم بوديد، همچون ابراهيم رفتار مي‌کرديد. امّا شما در پي کشتن من هستيد؛ و من آنم که حقيقتي را که از خدا شنيدم به شما بازگفتم. ابراهيم چنين رفتار نکرد. ليکن شما اعمال پدر خود را انجام مي‌دهيد. گفتند: ما حرامزاده نيستيم! يک پدر داريم که همانا خداست. عيسي به ايشان گفت: اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست مي‌داشتيد، زيرا من از جانب خدا آمده‌ام و اکنون در اينجا هستم. من از جانب خود نيامده‌ام، بلکه او مرا فرستاده است. از چه‌رو سخنان مرا درنمي‌يابيد؟ از آن‌‌رو که نمي‌توانيد کلام مرا بپذيريد. شما به پدرتان ابليس تعلق داريد و در پي انجام خواسته‌هاي اوييد. "

این مردم اعتقاد داشتند که خدا پدرشان است. اما اگر خدا واقعاً پدرشان بود، اعمال خدا را انجام می دادند. اما آنها اعمال شیطان را انجام می دادند. بنابراین چه کسی پدرشان است؟ همان کسی پدرشان است که اعمال او را پیروی می کنند و انجام می دهند. یعنی شیطان.

منظور من از سخنان بالا این است که بگویم، ثمره هر شخص، اثبات این است که او فرزند کیست. اگر کسی فی الواقع فرزند خدا باشد، پس اعمال خدا را انجام می دهد و در حقیقت این اعمال را آنقدر طبیعی انجام میدهد که گویی جزئی از ذات روحانی اوست. خدا چنین شخصی را برای همین منظور خلق کرده است. همانطور که افسسیان 2: 10 میگوید، ما برای اعمال نیکویی که خدا برای ما مهیا کرده است، آفریده شده ایم و انجام آنها در ذات روحانی ماست. پس اگرچه اعمال باعث رستگاری و ایمان نمی شود، اما قطعاً پس از ایمان، اعمال ظاهر می شوند. ایمانی که ثمر نمی دهد و بی ثمر است، همانطورکه یعقوب 2 می گوید،حقیقتاً مرده است.

می دانم که ممکن است برای برخی سخت باشد که حرف هایم را باور کنند چون در بعضی کلیسا ها این تعلیم وجود دارد که: " اقرار کن عیسی مسیح خداوند است و نجات خواهی یافت" . به هر جهت تعالیم این کلیسا ها صحیح نمی باشند. تعلیم صحیح و ایمانی که نجات می دهد این است که: "در دل ایمان بیاورید که خدا عیسی را از مردگان برخیزانید و اقرار کنید که او خداوند است، آنوقت نجات خواهید یافت" (رومیان 10: 9-10). همانطورکه خداوند گفت:

متی 7: 21
" نه هر‌که مرا سرورم، سرورم خطاب کند، به پادشاهي آسمان راه يابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است، به‌جا آوَرَد."

خداوند، خداوند گفتن کافی نیست. شخص این سخنان را باید واقعاً از ته دل بگوید. و از اینکه اراده پدر را انجام می دهد یا نه، معلوم می شود که از ته دل می گوید یا فقط زبانش اقرار کرده است. درست است که شخص ممکن است در اشتباه بیفتد و این اشتباه به طور جدی بر ثمراتش تأثیر بگذارد ولی او به هیچ وجه بی ثمر نمی شود. شخصی مسیحی که هیچوقت ثمر نیاورده، اصلاً مسیحی 1 نیست! میدانم که این موضوع ممکن است برای بعضی از خوانندگان جا نیفتد، اما من ایمان دارم که این حقیقت کلام خداست.

جمع بندی: وقتی در قلب شخصی ایمان حقیقی وجود داشته باشد، اعمال طبیعتاً انجام می شود. همانطورکه میوه طبیعتاً از درخت می روید، ما نیز برای اعمال نیکویی که خدا برای ما مهیا کرده است، آفریده شده ایم و انجام آنها در طبیعت ماست. (افسسیان 2: 10)

بنابراین انسان هایی هستند که اقرار به ایمانشان، نتیجه ایمانی است که در قلب دارند. این ایمان واقعی است.

ایمان و اعمال: کسی که "ادعا می کند ایمان دارد"

حالا جدا از این مسأله، موضوعی دیگر هم هست. ایمانی که شخص به آن اقرار می کند، اما تنها در حد حرف باقی می ماند. این ایمان کسی است که از ته دل ایمان نیاورده و به دلایل زیادی که ممکن است خودش متوجه نشود، تظاهر کند که ایمان دار است. چنین فردی که به ایمان خود تظاهر می کند، تولد تازه ندارد و بنابراین فقط انسانیت گناه آلود آدم را دارد. یعنی درختی دارد که فاسد و بیمار است و هیچ راهی نیست که از چنین درختی میوه خوب بدست آورد. پس اگر شخصی "ادعا می کند که ایمان دارد" ولی فاقد ثمره خوب و متناسب با ایمان است و چنین روندی را ادامه می دهد، باید به ایمان او شک کرد. همانطورکه خداوند گفت: "هر درختي را از ميوه‌اش مي‌توان شناخت" (لوقا 6: 44). با دیدن میوه، درخت را می شناسید. در اینجا لازم است روشن کنم که این مقاله منتشر نشده تا مردم را راجع به نجات دیگران به شک بیندازد. خدا اعمال هر شخص را داوری خواهد کرد و اوست که درون دل ما را می داند. هدف این مقاله این است که خواننده ای را که به دلیل اقرار به ایمان از خود راضی است ولی هیچ تبدیلی در زندگی اش صورت نگرفته را بیدار کند. اگر شخصی فکر می کند که بخاطر تنها یک اعتراف به ایمان نجات خواهد یافت، خود را گول می زند. این ایمان است که نجات می دهد! و اگر ایمان وجود دارد، واقعاً نیازی نیست که شخص بگوید ایمان دارد. چنین ایمانی از طریق اعمال آشکار می شود یعنی از طریق ثمراتی که به بار می آورد.

با توجه به بیانات بالا، بیایید یعقوب 2: 14 را باری دیگر بخوانیم:

" برادرانِ من، چه سود اگر کسي ادعا کند ايمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آيا چنين ايماني مي‌تواند او را نجات بخشد؟ "

آیا ایمانی که تنها در حد سخن است و قلبی نیست می تواند کسی را که به آن اقرار می کند، نجات دهد؟ خیر. ثمرات و سلوک در اعمالی که خدا از قبل برای ما مهیا ساخته و ما را برای آن آفریده است، نتیجه طبیعی ایمان است. همانطورکه یک درخت پرتقال، پرتقال می دهد، یک ایمان دار که دوباره تولد شده و روح خدا در وی ساکن است هم میوه متناسب با خود می دهد. اگر کسی ادعا می کند که ایمان دارد و هیچ وقت ثمره همراه ایمان را نداشته، پس حتماً ایمانی که مدعی آن است را ندارد. چنین ایمانی (یعنی ایمانی که فقط و فقط در سخن است) مانند درختی که ثمری ندارد، مرده است. و یعقوب به چنین شخصی می گوید: آیا ایمان (که شخص مدعی آن است) می تواند وی را نجات دهد؟ پاسخ مشخصاً منفی است.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 پانویس ها

1. ممکن است شخصی هم بپرسد: اگر کسی درست قبل از مرگ ایمان بیاورد ، آنوقت چه؟ همانطورکه گفتم ، رستگاری از طریق ایمان است! پس اگر شخصی در دل خود ایمان آورد که عیسی مسیح خداوند است و مثلاً یک دقیقه بعد مرد ، نجات خواهد یافت. این مقاله نمی گوید که نجات از اعمال حاصل می شود. رستگاری تنها و تنها از طریق ایمان بدست می آید. اما به هرحال ، ایمان حقیقی همیشه میوه به بار می آورد. پس اعمال و ثمرات تأییدی برای ایمان حقیقی است. این چیزیست که ما می گوییم.