Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Yıldızbilimciler hakkında (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Yıldızbilimciler hakkındaYıldızbilimciler Noel gelenekleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Üç yıldızbilimcinin çobanlarla birlikte tapındığı, doğumundan kısa bir süre sonra İsa bebeğin Beythlehem'de bir yemlikte olduğu resimlerini aranızda görmeyen var mı? Peki, bu gelenekler gerçeği yansıtmakta mıdır? Yıldızbilimciler kimlerdi? Üç kişiden mi oluşuyorlardı? Nereden geldiler? İsa'yı ne zaman ziyaret ettiler? Kutsal Kitap onlarla ilgili olarak ne anlatmaktadır?

1. Yıldızbilimciler kimlerdi ve sayıları kaçtı?

Yıldızbilimcilerin isimleri Kutsal Kitap'ta yer edinmemiştir. Bununla birlikte, yıldızbilimcilere ait olduğu söylenen herhangi bir isim duyarsanız, biliniz ki bu sadece geleneklerle bağlantılıdır.

Bu kişilerin sayılarına gelince: Tanrı Sözü, yıldızbilimcilerin hazinelerini açıp armağan olarak altın, tütsü ve mür sunduklarını belirtmekte (Matta 2:11), kaç kişi olduklarına dair herhangi bir bilgi vermemektedir. Kutsal Kitap çoğul sayı kullanmıştır ("yıldızbilimciler"), bu bakımdan sayılarının birden fazla olduğu açıktır. Nitekim Kutsal Kitap'ın açıklamamasından dolayı tam sayıyı bilemiyoruz. Bununla beraber, sayılarının iki ya da üçten daha fazla olması mümkündür. Neden derseniz, Beythlehem'e ulaşmak için yaptıkları yolculuk gibi uzun seyahatler, güvenlik gerekçesiyle, genellikle büyük kafilelerle düzenlenirdi.

Yıldızbilimcilerin kimliği ile ilgili olarak, Matta 2:1 bölümünde "yıldızbilimciler" olarak tercüme edilen sözcük, Yunanca'da "magos" olarak geçmektedir. Bu sözcüğün anlamıyla ilgili olarak bilgi verirsek; ilk olarak rahip ve aralarında öğrenimlerinin büyük çoğunluğu, astronomi astroloji ve büyü1 üzerine olan Medler, İranlılar ve Babillerin bulunduğu yıldızbilimciler ekibinin sınıflandırılmasında kullanılmıştır. LXX (Eski Antlaşma'nın eski Yunanca tercümesi) bu sözcüğü Daniel kitabındaki anlamıyla (bknz Daniel 1:20, 2:2, 10, 27, 4:7, 5:7, 11) birlikte kullanmaktadır. Aynı zamanda onları tanımlamak için "bilge" sözcüğüne de başvurmaktadır (Daniel 2:12, 18, 24, 27; 5:7, 8). Örneğin, Daniel 5:11 bölümünde, Daniel'in sihirbazların, yıldızbilimcilerin, falcıların başkanlığına atandığını [LXX: "magoi" "magos"un çoğul hali] söylenmektedir, bunun da anlamı, alim ve bilge sınıfının başkanlığını yapmış olduğudur. Bu anlamın dışında, "magos" ayrıca büyücü anlamında da kullanılmaktadır. (Elçilerin İşleri 13:6, 8). Bizim konumuzda ise, İsa'yı ziyarete gelen yıldızbilimcilerin (Magi) ilk kategoriye ait oldukları açıktır. Başka bir deyişle, onlar bilgin sınıfının üyeleriydiler (bir büyücü asla Tanrı'nın Oğluna tapınmaya gelmezdi).

2. Yıldızbilimcileri , İsa'nın doğduğu gece orada hazır bulundular mı?

Noel boyunca, çobanlarla birlikte yıldızbilimcilerin yemlikteki İsa bebeğe tapınma görüntülerine hepimiz tanık olduk. Belki örf ve adet usulünce, belki de geleneksel olan bu görüntüler, gerçeği yansıtmamaktadır. İlk olarak Matta 2:1'de yıldızbilimcilerinin ziyareti hakkında bilgilendiriliyoruz.

Matta 2:1
"İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan SONRA bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip..."

Bu ayete göre, yıldızbilimciler İsa'nın doğumundan SONRA Kudüs'e vardılar. Bununla birlikte, Matta 2:2-9'da gerçekleştiği anlatılan olaylara zaman ayırmak için Kudüs'te kaldılar (Yıldızbilimcileri Kudüse vardı ve çocuğu aramaya başladılar, Hirodes ise kendisine söylenenlerden dolayı çok tedirgindi, baş kahinleri çağırdı ve Mesih'in nerede doğduğunu öğrenmelerini istedi, Hirodes aynı zamanda yıldızbilimcilerini gizlice tekrardan yanına çağırdı, onlardan yıdızın ne zaman göründüğünü kendisine iletmelerini istedi ve son olarak Hirodes yıldızbilimcilerini Kudüs'e gönderdi), bu olay yıldızbilimcilerin İsa'nın doğduğu gece hiçbir suretle Kudüs'te olmadıklarının ispatıdır. Buna ilaveten, Matta 2:1 der ki:

Matta 2:11
"EVE girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar [yıldızbilimciler]."

Gördüğümüz üzere, yıldızbilimcileri Beythlehem'e vardıklarında, İsa'yı yemlikte değil, EVDE; yani; Meryem ve Yusuf'un düzenli olarak yaşadıkları yerde bulmuşlardır. Açıkçası, bu İsa'nın doğduğu gece değil, "İsa'nın doğumundan SONRAKİ" bir zamandı (Matta 2:1). Buradan yola çıkılarak, İsa'nın doğumunun ardından, Yusuf ve Meryem'in Beytlehem'de bir eve yerleştiği sonucuna varılabilinir.

Üstelik Matta 2:11, yıldızbilimcilerin Beytlehem'e vardıklarında İsa'nın artık bir bebek değil, küçük bir çocuk olduğunu anlatmaktadır. Yıldızbilimcilerin ziyareti süresinde, İsa'nın yaşı ile ilgili olarak, Matta 2:16-18; yıldızbilimcilerin kendisine rapor vermek için geri dönmediklerini ve yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayan Hirodes harekete geçer:

Matta 2:16-18
"Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü."

Burada dikkat edilmesi gereken konu; pasaja göre Hirodes'in "YILDIZBİLİMCİLERİN ZİYARETİ SÜRESİNCE, İSA'NIN YAŞI İLE İLGİLİ OLARAK" erkek çocuklarına iki yaş ya da altı olarak sınır koymuş olmasıdır. Matta 2:7 bölümünde, Hirodes'in yıldızbilimcileri gizlice çağırıp, onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendiği yazılmıştır. Bundan yola çıkarak, Hirodes İsa'nın yaşını öğrendi. Böylece, "yıldız doğuda göründüğünde" İsa doğmuş ise, bu durumda yıldızbilimcilerin onu ziyarete gittiklerinde İsa'nın 2 yaşında dahi olabildiği sonucu çıkarılabilir.

Özetlemek gerekirse:

i) Kutsal Kitap yıldızbilimcilerin sayısının ne kaç kişi olduğundan ne de bu kişilerin isimlerinden söz etmektedir.

ii) Yıldızbilimciler Doğu'dan gelen bilge kimselerdi

iii) Yıldızbilimciler İsa'nın doğduğu gece onu ziyaret etmediler. Kutsal Kitap'a göre, yıldızbilimciler İsa'yı ziyaret ettiklerinde, İsa artık yemlikteki bebek değil, bir evde yaşayan küçük bir çocuktu, 2 yaşında dahi olması mümkündü.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Bknz: E.W. Bullinger: "A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament", Zondervan Publishing House, MI 49530, USA, p. 887.