Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Tanrı: Lütuf Kaynağı (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Tanrı: Lütuf KaynağıBu makalede lütuf ve lütfun nasıl elde edildiği konusu üzerinde duracağız. Ester'in hikayesinden yola çıkıp, lütfa ulaşan diğer kişilerin hayatlarını inceleyeceğiz.

1. "Ve Ester lütuf buldu"

Ester kitabında birçok defa Ester'in lütuf bulduğunu duymuşuzdur. Bu olayların başladığı ilk dönemlere, Ester'in hareme gittiği zamana baktığımızda, aşağıdaki ifadeleri okuruz:

Ester 2:8-9
"Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus Kalesi'ne getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı. Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı; ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin EN GÜZEL bölümüne yerleştirdi."

Ester'in güzelleşmesi için ne gerekiyorsa yapılması, kralın sarayından seçilen yedi hizmetçinin buyruğuna verilmesi ve "hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirilmesi", tüm bunlardan sorumlu olan kişinin, yani harem sorumlusu Hegay'ın ona ayrıcalık tanıması, lütuf göstermesi sayesinde gerçekleşmiştir.

Ancak, Ester sadece Hegay'dan lütuf görmedi. Ester 2:15-17 der ki:

"Kralın yanına girme sırası Mordekay'ın evlat edindiği Ester'e (Mordekay'ın amcası Avihayil'in kızına) gelince, Ester, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'ın kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı. (lütuf buldu). Ahaşveroş'un krallığının yedinci yılında, Tevet diye adlandırılan onuncu ayda, Ester saraya, kralın yanına götürüldü. Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi, en çok ondan hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı."

Ester'in kraliçe olmasının sebebi, kendisini gören herkesin beğenisini kazanması (lütuf bulması) ve en önemlisi de, kralın ona ayrıcalık tanımasıydı.

Daha sonraları, Ester riske girdi ve "yasaya karşı" durup, çağrılmadan kralın huzuruna çıktı (Ester 4:16). Ancak, bu davranışından dolayı ölüme mahkum edilmedi:

Ester 5:2
"Avluda bekleyen Kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle (lütufla) karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu."

Ester'in ölüm cezasına çarptırılmamasının nedeni, kralın onu hoşgörüyle karşılamasıydı.

Yukarıda belirtilen ayetlerin dışında, dilerseniz Ester 5:8, 7:3, 8:5 bölümlerine göz atabilirsiniz. Ester kraldan öyle hoşnutluk bulmuştu ki, i) Kral, kendisi için önemli bir şölen düzenlemesine izin vermiş (Ester 5:8), ii) Haman'ın ağırlanması ile ilgili ricayı yanıtlamış (Ester 7:3) ve Haman'ın mahkum edilmesi kararından vazgeçmiştir (Ester 8:5).

Burada anlatılanlardan yola çıkarsak, Ester'in gerçekten lütufa mazhar olmuş biri olduğunu görürüz. Aslına bakılırsa, o kadar çok lütufla dolmuştu ki, bu sayede kraliçe olmuştu. Birçoğumuz yaşamlarımızda lütufa ihtiyaç duymaktayız, bu nedenle Ester'e bağışlanan lütufun kaynağını araştırmak oldukça ilginç olacaktır. Açıkçası, bu kaynağı bulmayı başardığımız takdirde, ileri bir adım daha atabilir ve sağlanan lütuftan faydalanabiliriz.

Lütuf Kaynağı Kimdir?

Lütuf kaynağını bulmak için, izlememiz gereken yol dünyaya ait düşünceler veya tahminler değildir. Bu kaynağı bize açıklayıp, faydalanmamızı sağlayan sadece ve sadece Tanrı Sözü'dür. Dolayısıyla, lütuf kaynağı hakkında gerçek yanıtı bulmak için Mezmurlar 84:11 bölümlerine bakacağız. Birlikte okuyalım:

Mezmurlar 84:11
"Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez."

Yukarıdaki ayete göre, lütfun kaynağı güzellik değil, Yüceler Yücesi RAB'dir. Lütuf sağlayan O'dur. Ester ile ilgili olan bir önceki ayetler, Ester'in lütuf bulduğu, beğeni ve ayrıcalık kazandığını bizlere açıklamaktadır. Az önce incelediğimiz Mezmurlar bölümünde yer alan ayet ise, bu imtiyazları sağlayanın kim olduğuna açıklık getirmektedir. Bunu sağlayan lütuf kaynağı olan RAB'den başkası değildir.

Lütuf bulan diğer kişiler

Ester dışında, başka insanların da lütuf bulduğunu Kutsal Yazılar anlatmaktadır. Bu kişilerden biri, ilk zamanlarda Mısır'da hapse atılmış olan Yakup'un oğluydu. Şimdi, Rab'bin ona sağladığı lütufla, Yusuf'un hayatının nasıl şekillendiğine bakalım:

Yaratılış 39:21-23
"RAB onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancıbaşı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancıbaşı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü RAB Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu."

Yusuf zindancıbaşının beğenisini kazanmıştı, böylelikle bütün tutsakların yönetimini ona verdi!! Peki, bu lütfa NASIL ulaştı? Lütuf sahibi Rab, ona sağladığı için lütfa ulaştı. Lütuf ve lütuf kaynağından bahseden diğer bir kayıt ise, Mısır'dan Çıkış kitabıdır. Bu bölümde, İsrailliler Mısır'dan ayrılırken, Mısırlıların onlara "altın ve gümüş takılar, giysiler" (Mısır'dan Çıkış 11:2, 3:21), yani oldukça değerli hediyeler verdiğini öğrenmekteyiz. Peki, neden bu hediyeleri vermişlerdi? Mısır'dan Çıkış 3:21 bize açıklamaktadır:

Mısırdan Çıkış 3:21-22
"Halkımın Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar'ı soyacaksınız."

Mısırlıların İsraillilere o değerli hediyeleri vermelerinin nedeni, Mısırlıların hoşgörülerini kazanmış olmalarıydı. Peki, bunu nasıl başardılar? Zorlanmadılar: Çünkü Rab, lütüf kaynağı, onlara lütuf sağladı.

Son olarak, Daniel 1 bölümünde, Daniel'in dinsel açıdan kendini kirletmemesi için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemediğinde, "Tanrı’nın saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladığını" (Daniel 1:9) ve kralın Daniel'e verdiği emri çiğnediğini, iki arkadaşının yediği yemeklerin Musa'nın yasası standartlarına uydurduğunu öğrenmekteyiz.

Sonuç

Yukarıda anlatılanları derinlemesine düşündüğümüzde, lütfun kesinlikle sağlayıcı bir kaynağı olduğunun ve bu kaynağın Tanrı'dan bir başkası olmadığının ispatı olduğunu görürüz. Bu bakımdan, Ester'in güzelleşmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını, kralın sarayından seçilen yedi hizmetçinin buyruğuna verilmesini ve hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirilmesini, kralın onu kraliçe yapmasını sağlayan, kralın sarayına davetsiz girmesine rağmen, mahkum edilmesine engel olan, Mordekay'ı, tüm Yahudileri ve Ester'i kurtaran lütuf kaynağı Tanrı'dır. Benzer şekilde, Yusuf ve Daniel'in zor zamanlarında onlara lütuf sağlayan, aynı zamanda topraklarını terk etmelerine rağmen, Mısırlıların hoşgörüsünü kazanmalarını sağlayan, lütuf kaynağı, yüceler yücesi Tanrı'dır.

Konuyu sonuca bağlarsak, lütuf bulmak için, lütfu sağlayan Tanrı'ya gitmemiz gerekir. İbraniler 4:16'nın dediği gibi:

İbraniler 4:16
" BU NEDENLE MERHAMETE ERMEK VE GEREKTİĞİNDE BİZE YARDIM EDECEK LÜTFA [Yunanca: "charis", kayra, lütuf1 anlamına gelir] KAVUŞMAK İÇİN TANRI'NIN CESARET TAHTINA CESARETLE YAKLAŞALIM"

Başka bir ifadeyle, cesaretle Tanrı'ya gidelim, bu şekilde ihtiyaç duyduğumuz lütfu kesinlikle buluruz.

Anastasios KioulachogluDipnotlar

1. "Charis" LXX'in (Eski Antlaşma'nın eski Yunan tercümesi), yukarıda geçen Eski Antlaşma ayetlerinde"lütuf, beğeni, ayrıcalık, hoşnutluk" olarak tercüme edilen İbranice söcüklerin tercüme edilmesinde kullandığı Yunanca bir terim olmakla birlikte, İngilizce olarak basılan Yeni Antlaşma metinlerinde sadece "lütuf" olarak çevrilmiştir.