Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesi (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesiYuhanna 13:34 bölümünde İsa birbirimize olan sevgiyi yeni buyruk olarak nitelendirdi. Birçoklarımız İsa'nın neden sevgiyi bu şekilde karakterize ettiğini merak ederler. Bunun nedeni ilk defa emredilen bir şey olması mıydı? Hayır, kesinlikle değil, çünkü yüzlerce yıl öncesinde yazılan Levililer kitabında bu konuya yer verilmektedir. Gerçekten de, Levililer 19:18 bölümü der ki:

Levililer 19:18
"Komşunu kendin kadar seveceksin."

Aslında gerçek anlamda, İsa'nın verdiği buyruk yeni bir buyruk değildi. Peki neden bu buyruğu yeni olarak nitelemişti? Bunun nedeni; sevgi yasanın bir buyruğu olmasına rağmen, o zamanlar yerine getirilmesi mümkün değildi. Ruhun meyvesi sevgidir (Galatyalılar 5:22) - yani yeni doğumla edindiğimiz yeni niteliğimiz; Kutsal Kitap'ta aynı zamanda "yeni yaratılış" (Efesliler 4:24) veya "ruh" olarak (Galatyalılar 5:5-25) adlandırılır - sevgi yeni yaratılışın ürün vermesi için gereklidir ve o güne kadar, bu yeni yaratılış mevcut değildi. Bu yüzden insanlara birbirlerini sevmeleri söylenmiş olsa da, aslında bu buyruğu yerine getirememekteydiler. Bununla birlikte, Pentakos gününden itibaren insanlar ağızlarıyla Rab İsa'yı açıklayarak ve Tanrı'nın onu ölümden dirilittiğine yürekleriyle iman ederek özgürce yeni yaratılışı alabilirler ve böylelikle sevgi yetisine kavuşurlar. İşte bu nedenden dolayı, İsa birbirimizi sevmeyi yeni bir buyruk olarak adlandırdı. Daha önce emredildiğinden dolayı yeni değildi ancak yakında (Pentakos gününden itibaren) yeni yaratılış aracılığıyla yerine getirilmek üzere mümkün kılınacaktı.

Aslına bakılırsa, birbirini sevme buyruğu, yasanın emrettiği tek buyruk değildi, çünkü insanlar yeni yaratılıştan mahrumdu ve bu yüzden yerine getirilmesi imkansızdı. Romalılar 8:3 tüm yasayı, "Doğal insan benliğinden ötürü [eski yaratılış] güçsüz" olarak karakterize eder". Yasayla ilgili sorun, onun kötü olması değildi. Aksine, Romalılar 7:12, yasanın "kutsal, doğru ve iyi" olduğunu bize anlatır. Ancak, yerine getirilmesi mümkün değildi ve bunun nedeni yeni yaratılışın mevcut olmamasıydı. Romalılar 7:14 bölümünün dediği gibi: "Yasa ruhsaldır" fakat tebaları "bedenseldir, günaha köle gibi satılmıştır". Bu yüzden insanlar yasayı yerine getirememekteydi. Bununla birlikte, yeni yaratılışın mümkün kılındığı günden itibaren onu edinenler, sevme yetisine kavuşabilecek ve sevgi aracılığıyla otomatik olarak tüm yasayı yerine getirmiş olacaklardı. Gerçekten de Romalılar 13:8-10'un bize açıkladığı gibi:

Romalılar 13:8-10
"Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur. "Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme" buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenir: "Komşunu kendin gibi sev." Sevgi, komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi, Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesidir"

Aynı zamanda: Galatyalılar 5:13-14
"Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlüğünüz doğal benliğe fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: "Komşunu kendin gibi sev."

İsa Mesih kendini feda etmesiyle, yeni bir çağı açarak yasa çağını kapattı, bu yeni çağ lütuf çağı olarak adlandırıldı. Ancak, yasanın bildirdiği birçok şey mevcut yönetimde de geçerli olmaya devam edecekti. Örneğin; hırsızlık ve zina yapmamamız, adam öldürmememiz veya yalan söylemememiz ile ilgili buyruklar lütuf çağının da buyruklarıdır1. Şimdi yukarıdaki pasaja göre, mevcut durumdaki yönetimimizin de bir buyruğu olan yasanın herhangi bir buyruğunu yerine getirmek için gerekli olan şey; sevgiden başka bir şey değildir. Pasajın anlattığı gibi: SEVGİ yasanın yerine getirilmesidir ve tüm buyruklar başkalarını kendimiz gibi sevmemiz buyruğu altında özetlenmiştir. Kafamızda yapmamız ya da yapmamamız gerekenler diye bir listeye odaklanmamalıyız, örneğin; "Kimseyi öldürmemeliyim, zina işlememeliyim, yalan söylememeliyim vs..." yüreğimizde sevgi olduğu sürece bunların hiçbiri gerçekleşmeyecektir. Sevdiğimizde ne yalan söyleriz, ne çalarız ne de cinayet işleriz. Olumsuz olanı (".......yapmamalıyımı") değil, sevgiyi ifade ederiz ve olumsuzluk asla bir sorun olmaz. Galatyalılar 5:16 bölümünün dediği gibi: "Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. [yeni yaratılış] O zaman [sonuç olarak] benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz [eski yaratılış]". Sevgide yürürseniz, ruhta, yeni yaratılışta yürürsünüz, sonuç olarak eski yaratılışın arzularını yerine getirmezsiniz, yani; hırsızlık yapmazsınız, cinayet işlemezsiniz, zinada bulunmazsınız ya da bu yaratılışın ürünü olan herhangi bir şeyi gerçekleştirmezsiniz.

Konuyu sonuca ulaştırırsak: Sevgi gerçekten yasanın yerine getirilmesidir: "Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: "Komşunu kendin gibi sev" (Galatyalılar 5.14). Aynı zamanda sevgi "yeni bir buyruktur" (Yuhanna 13:34) çünkü yeni yaratılışın (ruhun) meyvesidir (Galatyalılar 5:22), bu yeni yaratılışa sahip olanlar üzerinde yürüsün diye ürün vermiştir.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1.Örnek olarak Galatyalılar 5:19-23 Koloseliler 3:5-14 ve Efesliler 4:17-32 bölümlerine bakınız.