Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

“O’nun isteğine uygun” (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

“O’nun isteğine uygun”Dua ettiğimizde Tanrı'dan istediğimiz konu ve O'nun isteğinin uyumlu olmasının önemi ile ilgili olarak, 1. Yuhanna 5:14-15 bize şu sözleri söylemektedir:

I. Yuhanna 5:14-15
"Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz."

Bu ayet "ne istersek isteyelim Tanrı bize işitir" anlamına gelmemekte, aksine "O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işittiğini" anlatmaktadır. Bu nedenle, dualarımızın işitilmesi için, dua ettiğimiz şeylerin Tanrı'nın isteğiyle uyum içinde olması gerekir, Romalılar 12:2 der ki: "iyi, beğenilir ve yetkin" Tanrı'nın isteğini bilmek önemlidir, böylece O'ndan ne beklememiz gerektiğinin bilincinde oluruz. Birisinin isteğini bilmek için, o kişi ilk önce bu isteğini bir şekilde bilinir kılmalıdır. Aynı şekilde, Tanrı'nın isteğini bilmemiz için O, Kutsal Kitap, Kendi Yazılı Sözü ya da yeniden doğduğumuzda bize verdiği Kutsal Ruh aracılığıyla bize isteğini bilinir kılmıştır. Daha önceki bölümle ilgili olarak, örneğin Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? ya da Ne giyeceğiz? diye kaygılanmak yerine, ilk önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gitmemizi, o zaman bize tüm bunların da verileceğini söylediğinde (Matta 6:25-34), Tanrı'nın kaygı ve öncelikler hakkındaki isteğini bize sunmaktadır: Önce O'nun egemenliğinin ardından gidilmesini, hiç kaygılanmanızı; aksine tüm kaygılarınızı O'na yüklemenizi ve "o zaman size tüm bunların da verileceğini."anlatır Tanrı Sözü (Matta 6:33). Aynı durum birçok diğer konular içinde genel olarak uygulanabilir, örnek vermek gerekirse; kurtuluş, iyileşme vs. Bu konular ve Kutsal Kitap'ın, Tanrı'nın isteği olarak tanımladığı diğer konular için Tanrı'nın kapıyı çalıp gelmesini ve bize özel olarak ulaşılabilir olduğunu duyurmasını beklemeye gerek yoktur. O, BU DUYURUYU KENDİ SÖZÜNDE ZATEN YAPTI!

Bununla birlikte, genel olarak uygulanabilir olan ve Tanrı Sözü, Kutsal Kitap tarafından tamamen kapsanan konular dışında, özel niteliklerinden dolayı, Kutsal Yazılara dahil edilmeyen özel konular bulunmaktadır. Örneğin, genellikle tahmin edebileceğimiz1 bazı genel kılavuzların dışında, Tanrı Sözü x işinin bana göre olduğunu, o işe başlamamı, yarın bunu gerçekleştirmememi, bu iş için Tanrı'nın orada olduğunu ya da düşündüğüm o kişiyle evlenmemi söylemez. Peki, bu ve buna benzer konular hakkında Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu nasıl bileceğim? Bizimle iletişim kurmak için BİZE VERDİĞİ KUTSAL RUH ARACILIĞIYLA. Birçok Hristiyanın inandığı gibi, Tanrı sadece Kutsal Kitap'ta bulunmaz. O aynı zamanda, 1. Korintliler 12:8-10'da dokuz şekilde sıralanarak kendini gösterdiği şekillerle, Tanrı'nın bize verdiği Kutsal Ruh aracılığıyla bizde, yüreklerimizde bulunur. Bunlar: bilgece konuşma yeteneği, bilgi iletme yeteneği, iman, iyileştirme gücü, mucizeler yapma gücü, peygamberlikte bulunma, ruhları ayırt etme, çeşitli dillerde konuşma, bu dilleri çevirme yeteneğidir. Bu dokuz belirtiden, bilgece konuşma yeteneği ve bilgi iletme yeteneği özellikle beş duyumuzla edinmemiz mümkün olmayan durumlar hakkında bize bilgi iletmesi ve bilgelikle desteklemesi için bizlere verilmiştir. Bu yüzden, düşündüğüm o işe başlamanın veya falanca şeyi yapmanın Tanrı'nın isteği olup olmadığını öğrenmek istediğimde, ne kendi aklımı dinlerim ne de "onu denemeye çalışırım". Aksine, Babama gidip, bu konuyu onunla enine boyuna konuşurum, O da gerçekleştirmeyi düşündüğüm kararların benim için bilgece ve iyi olup olmadığını bana bildirir. Yakup 1:5'inde anlattığı üzere:

Yakup 1:5
"sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir."

Tanrı gerçekten O'na gitmemizi (bu O'nun isteği) ve bilgeliği cömertçe, azarlamadan almamızı ister.

Sonuca ulaştıracak olursak: Bazılarının desteklediği düşüncenin aksine, Tanrı tüm isteğinin yazılı Sözünde yer aldığını hiçbir yerde söylememiştir. Aslına bakılırsa, Yazılı Sözünün herkes için uygulanabilir olan geniş bölümlerinde O'nun isteğini görebilirsiniz. Ancak, özel olan ve yazılı Söz tarafından kapsanamayan bazı konular vardır. Bunlara günlük kararlarımızın büyük bir bölümü dahildir ve Tanrı bu kararlarla ilgili olarak kesinlikle bir isteğe sahiptir. O'nun yaptığımız her şey hakkında bir isteği vardır ve Kutsal Kitap'ta yazılmadığı sürece, Tanrı'nın isteğini bulmak için Kutsal Ruh aracılığıyla isteğini bize göstermesini, açıklamasını O'ndan istemeliyiz. 1.Yuhanna 5:14-15'e döndüğümüzde, ona sorduğumuz soruları ve bu soruların karşısında isteğini Tanrı'nın yazılı ve/veya sözlü olarak açıkladığı Sözü aracılığıyla öğrendiğimizden emin olmalıyız. O'ndan istediğimiz O'nun isteğiyle uyum içindeyse, dileğimizin gerçekleşeceğinden şüphe duymamalıyız, çünkü biliriz ki; Tanrı bunu gerçekleştirir. O'ndan istediğimiz şeyin O'nun isteği olmadığı durumlarda, 1. Yuhanna 5:14-15 bölümü ......dilediğimiz şeyin gerçekleşmeyeceğini açıklar.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Örneğin, Tanrı'nın sunduğu armağanların iyi ve mükemmel olduğunu (Yakup 1:17), Tanrı'nın her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olduğunu (Efesliler 3:20), RAB'bin bereketinin kişiyi zengin ettiğini ve RAB'bin buna dert katmayacağını (Özdeyişler 10:22) bizlere anlatmaktadır.