Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyinKaygılar ve endişe hakkında 1. Petrus 5:7 der ki:

I. Petrus 5:6-7
"Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, kendinizi Tanrı'nın kudretli eli altında alçaltın. Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır."

Size ait olan bir şeyi alıp, başkasına yüklemek eylem gerektirir. İşte Tanrı'nın kaygılarınız1 hakkında sizden istediği de tam budur: kaygılarınızı kendinize yüklemek yerine, Tanrı harekete geçmemizi istemektedir, ancak bu demek değildir ki; onlar için endişelenelim, aksine bütün kaygılarımızı O'NA yükleyelim. Yalnızca başkalarının kaygılarından daha ağır olduğunu düşündüğümüz büyük endişelerimizi değil, TÜM KAYGILARIMIZI O'na yüklemeliyiz. "Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır" der Tanrı Sözü. Buna ek olarak, diğer bir ayette şöyle bir ifadeyle karşılaşırız:

Mezmurlar 55:22
"Yükünü RAB'be bırak, O sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına."

Açıkça görülüyor ki; burada sorulması gereken, Tanrı'nın bizi kayırıp kayırmadığı ya da kaygıları yüklenen olmayı isteyip istemediği değil, bizden istediği şekilde, tüm kaygılarımızı O'NA yükleyecek kadar KENDİMİZİ ALÇALTIP ALÇATMAYACAĞIMIZDIR ("..... sizi yüceltmesi için, kendinizi Tanrı'nın kudretli eli altında alçaltın. Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin." der Tanrı Sözü).

Matta 11: 28-30
"Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir."

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Bu ayette yer alan "kaygı" sözcüğü Yunanca bir isim olan "merimna"nın bir tercümesidir ve daha önce okuduğumuz Filipeliler 4:4-7 ayetlerinde, fiil haliyle ["merimnao"] "kaygılanmak" olarak aktarılmıştır.