Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir? (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir?Ayartmanın geldiği iki ana yolu tanımladık. Bunlardan biri işkence ve ıstırap aracılığıyla gelen yoldur, bir diğeri ise, arzu ve baştan çıkarmayla gelen uzaklaştırılma yoludur. İkinci kategoriye uygun yanıt, açtığımız kapıyı kapatmaktan başkası değildir. Bu kadar çok arzuladığınız şey nedir? Bu isteğinizi Rab'be teslim etmelisiniz. Bir Hristiyan yaşamında hiç bir durumda yeri olmayan eski yaratılışın yalnızca basit istekleri olmayan, sorun yaratabilen isteklerin yanısıra, kabul görülür olduğu halde, Rab'bin %100 olarak onay vermediği istekler bulunmaktadır. Örneğin, bekarken, evlenmeyi gerçekten çok istiyordum. Kısa bir süre sonra, 21 yaşına geldiğimde, Tanrı'nın bana bir eş sağlamasını beklemeye karar verdim. Fakat Tanrı'nın yakın bir zamanda, mesela önümüzdeki ay içinde bunu gerçekleştireceğini düşünmüştüm. Aylar geçtikçe, sabırsızlanmaya başlamıştım. Tanrı'dan bana hemen bir eş sağlamasını istedim. Bu oldukça güçlü olan istek, aslında Yakup'un ayartılma kapısını araladığını söylediği isteklerden biriydi ve tam anlamıyla başıma gelen de buydu. Bu güçlü arzudan dolayı, birçok defa tuzağa düştüm ve ıstırap çektim. En sonunda, Tanrı'ya: "Eşimin olup olmaması artık umrumda değil. Bir eşe sahip olmamı istiyorsan, o başka, Ama istemiyorsan, ben seni sevmeye ve sana hizmet etmeyi sürdüreceğim" dedim. Bunu söyledikten, kontrolü tamamen kendi elimden alıp, konuyu içtenlikle Rab'be bıraktıktan sonra, tahmin edin ne oldu: Bir daha asla bu konuda ayartılmadım! ve birkaç yıl sonra Tanrı bana bir eş sağladı. Kardeşlerim, anlatmak istediğim şey; çok arzuladığınız bir şey varsa, (eş, kariyer vs.) bu arzuyu Tanrı'ya teslim etmelisiniz ve Tanrı'nın bu kadar istediğiniz şeyi gerçekleştirmese dahi bunun o kadar önemli olmayacağına karar vermelisiniz. O daima daha iyisini bilendir. Durumlar nasıl şekil alırsa alsın, O'nu sevmeye ve O'na hizmet etmeye devam edeceksiniz. Bir meseleyi Tanrı'ya bırakmak ve sonuç ne olursa olsun kabullenmek, ayartmaya giden kapıyı kapatır. Arzularınız yoksa, arzular tarafından sürüklenemezsiniz! Özetlemek gerekirse: temelde Tanrı Sözünde kabul gören arzular bile, TAMAMEN Tanrı'nın eline teslim edilmediği takdirde, bizi ayartma yoluna götürebilir.

Eğer şimdi ayartma, Tanrı Sözü uğruna işkence görme ve ıstırap çekme formunu almışsa, bu durumda buna uygun yanıt, Tanrı'nın uzakta olmadığını bilerek, ayartmaya karşı direnmektir. O sizinledir. Kendi Sözünde bildirdiği üzere, O sizi asla terk etmez, sizi asla bırakmaz (İbraniler 13:5). Aynı zamanda Pavlus der ki: "acıları nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Tanrı'dan gelen teselliye de ortak oluyoruz" (2. Korintliler 2:1-7). 2, Petrus 2:9a der ki:

2 Petrus 2:9a
"Rab, kendi yolunda yürüyenleri, karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir."

Öyleyse imanda sağlam kalmayı sürdürün!

Anastasios Kioulachoglu