Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

İsa’nın dirilişi üzerine (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

İsa’nın dirilişi üzerineİsa’nın dirilişi oldukça önemli bir gerçektir. İsa, ölmesine rağmen, diriltilen ve şimdi de dahil olmak üzere sonsuza kadar yaşayan tek kişidir. Kendisinin de dediği gibi:

Vahiy 1:18
“Diri Olan Benim. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim.”

Bu makalenin amacı ilk olarak İsa’nın dirilişinin kanıtlarını, ardından bu dirilişe tanıklık edenleri ve son olarak ise dirilişin önemli etkilerini göstermektir.

1. İsa’nın dirilişi: Gerçekler.

Tanrı Sözü’nün İsa’nın dirilişi hakkında ne dediğini anlamak için Mark 16:1-6‘dan başlayalım.

“Şabat Günü geçince, Mecdelli Meryem, Yakupun annesi Meryem ve Salome gidip İsa’nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden, güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında, "Mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak?" diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca, o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler Mezara girip sağ tarafta, beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, "Şaşırmayın!" dedi. "Çarmıha gerilen Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok.”

Bu kadınlar mezara İsa’nın bedenini baharatlar ve yağla meshetmeye gitmişlerdi. İsa’yı tıpkı gömüldüğü pozisyonda bulmayı umuyorlardı. Taşın ağırlığını ve bu taşı nasıl kaldıracaklarını düşündüler. Ancak Tanrı onları bütün bu kaygılarından kurtaracaktı: Tanrı, Mesih’i ölümden diriltti. Kadınlar, kendilerine olup bitenleri anlatan melekle karşılaştılar: “O dirildi. Burada yok.” İsa Mesih ölümden diriltilmişti. Ölen herkes çürümeye yüz tutar. Ancak İsa Mesih’in bedeni çürümemiştir. O ölümden diriltilmiş ve sonsuza kadar yaşamaktadır. Elçilerin İşleri 13:34-37 bize şunları söylemektedir:

"Tanrı, Onu [İsa] asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: 'Size, Davut’a söz verdiğim Kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.' "Bunun için başka bir yerde de şöyle der: 'Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.' "Davut, kendi kuşağında Tanrı’nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı’nın dirilttiği Kişinin bedeni çürümedi.

İsa Mesih dışında herkes ölümden sonra çürümeye maruz kalmaktadır. Tarih boyunca yaşamış olan çeşitli önemli ve ünlü karakterlerin hepsi çürümüştür. Çeşitli dinlerin bütün kurucuları bugün ölüdürler. Her biri çürümeye maruz kalmıştır. Fakat bu İsa Mesih için geçerli değildir. Hristiyanlığı çok farklı kılan nedenlerden bir tanesi de budur. Hristiyanlığı kuran lider, BUGÜN yaşamaktadır ve SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR.

2. İsa’nın dirilişi: Tanıklar.

İsa’nın dirilişi konusunda Tanrı Sözü’ün tanıklığıyla birlikte bu önemli olaya kişisel olarak tanıklık eden birçok tanık da vardır. 1. Korintliler 15, İsa’yı dirilişinden sonra görenleri aktarmaktadır.

1. Korintliler 15:3-8
“Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefasa, sonra Onikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.

Yukarıdaki ayette İsa’yı dirilişinden sonra görenlerin altını çizdim. İsa’yı hiç kimse görmemiş olsaydı bile, Tanrı’nın kendi Sözü’nde verdiği tanıklık dirilişe inanmak için yeterli olurdu. Bizler birşeye başkası bir başka kişi bize söylediği veya gördüğü için değil, Tanrı Sözü bize söylediği için inanırız. Bununla birlikte, İsa’nın dirilişi konusunda Tanrı Sözü yüzlerce direkt tanıktan bahsetmektedir. Aynı zamanda müjde kitapları öğrencilerin İsa’nın dirilişten sonraki bedenine dokunduklarını ve İsa’nın kendisinin onlarla birlikte ‘yiyip içtiğini’ anlatmaktadır (Elçilerin İşleri 10:41). Elçilerin İşleri’nde dediği gibi: İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün boyunca İsa Mesih dirilmiş olduğunu birçok kanıtla (bir veya iki değil) gösterdi.

Bir mahkemede kendisine kritik bir önem verilen kişi görgü tanığıdır. Dirilmiş bedeninde Mesih’i gören yüzlerce kişi vardı. Bu kişiler O’nun dirilişinin direkt tanıklarıdırlar. Bugün iki tanık bile bir konunun açıklığa kavuşmasında yeterli olmaktadır. Bu durumda ise yüzlerce görgü tanığı olmasına rağmen hala daha inanmayan bazı kişiler iki bin yıl sonra şunları söylemektedirler: “Bana gel ve ben sana o gün ne olduğunu anlatayım”. Peki bunu nasıl bilmektedirler? Orada mıydılar? Tabii ki HAYIR!. Kişisel olarak ben Tanrı’nın kendi Sözü’nde verdiği tanıkları dinlemeyi tercih ederim. Tanrı o gün ne olduğunu daha iyi bilmektedir.

3. İsa’nın dirilişi: Etkileri.

Tanrı Sözü’nün İsa’nın dirilişi hakkında söylediklerine baktıktan sonra O’nun dirilişinin etkilerine bakmakla devam edeceğiz. Önemi zaman geçtikçe azalan diğer olaylardan farklı olarak İsa’nın dirilişi insanların yaşamında gerçekleştiği ilk günde olduğu gibi inanılmaz etkilere sahiptir. Aşağıda nasıl olduğunu göstereceğiz.

3.1 İsa’nın dirilişi : Aklanmamız için ön koşul.

İsa’nın diriişinin etkilerini görebilmek için Romalılar 4:25‘den başlayalım. Bu ayetlerde şunlar söylenmektedir:

Romalılar 4:25
“İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.”

İsa Mesih bizim suçlarımız yüzünden ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Senin Tanrı önünde doğru sayılmanın asıl nedeni İsa Mesih’in ölümden diriltilmiş olmasıdır. İsa’nın dirilişi olmadan hiçbir aklanma yoktur. Bu konu bu kadar basittir. “Kutsal Kitap ve Doğruluk” ve “Lütuf aracılığıyla kurtulmuş ve doğru kılınmış” adlı makalelerde doğru olabilmek için Rab İsa Mesih’e ve O’nun dirilişine iman etmemiz gerektiğini görmüştük. Bununla birlikte bu koşul (İsa Mesih’e iman et ve bunun aracılığıyla Tanrı’nın önünde doğru kılın) İsa Mesih’in ölümden dirilişiyle insanlığa sağlanmıştır. Tanrı’nın önünde doğru olmak ne kadar mükemmel birşeydir! Bütün bunlar da İsa’nın dirilişi sayesinde olmaktadır. O’nun dirilişi sadece tarihsel bir gerçek değildir. Bu dirilişin beraberinde getirdikleri 2000 yıl önce olduğu gibi bugün de aynıdır.

3.2 İsa’nın dirilişi: Yeniden doğmak için ön koşul.

İsa’nın dirilişi ve buna olan imanla Tanrı’nın önünde doğru kılındığımıza baktıktan sonra şimdi de 1. Petrus 1:3’e bakalım. Bu ayetlerde şunlar söylenmektedir:

1. Petrus 1:3
“Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesihi ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.”

Tanrı bizlerin yaşayan bir umuda doğmamızı sağladı. Bugün her kim İsa Mesih’e iman ederse o kişi yeniden doğmuş olur. Bununla birlikte bunun İsa Mesih’in ölümden dirilişiyle sağlandığını gördük. Eğer İsa Mesih ölümden dirilmiş olmasaydı bizler yeniden doğamazdık. Belki de İsa Mesih’in dirilişinin O’na iman etmiş, iman etmekte ve iman edecek olan milyonlarca kişi üzerindeki etkisini her birinin yeniden doğduğunu, Tanrı’nın çocukları olduğunu görerek anladığında daha iyi bir şekilde kavrayabilirsin. Yine de İsa’nın dirilişinin etkileri burada bitmemektedir. Devam edelim.

3.3 İsa’nın dirilişi: Kutsal Ruh’un gönderilişinin ön koşulu.

 İsa’nın dirilişinin etkilerinden bir diğeri Elçilerin İşleri 2. bölümde verilmektedir. Bu bölüm Kutsal Ruh’un ilk kez döküldüğü Pentekost gününden bahsetmektedir. Petrus orada bulunan ve elçilerin dillerle konuşması karşısında şaşkına dönen İsrailliler’e şunları söylemiştir:

Elçilerin İşleri 2:22-23, 32-33
"Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı’nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrının belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. .....,Tanrı, İsayı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. İŞTE BU YÜZDEN O, Tanrının sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruhu Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruhu üzerimize dökmüştür.”

Bu sahnede gördüğümüz kişiler ne “gördüler ve işittiler”? Elçilerin Kutsal Ruh aracılığıyla yabancı dillerde konuştuklarını gördüler ve işittiler. Kutsal Ruh’un döküldüğünün kanıtı olarak elçilerin yabancı dillerde konuştuklarını gördüler ve işittiler. Burada dikkat etmemiz gereken nokta İsa’nın ÖNCE ölümden dirildiği DAHA SONRA Kutsal Ruh vaadini aldığıdır. Yukarıda büyük harflerle yazdığım ‘bu yüzden’, kendisinden önce gelen cümlenin sonucunun kendisinden sonra gelen cümle olduğunu belirtmektedir. Kutsal Ruh’un erişilebilir kılınmasının nedeni İsa’nın dirilişidir. O’nun dirilişi olmaksızın bu ‘bu yüzden’ cümlesine ve bu cümleden sonra gelen gerçeklere (Kutsal Ruh’un dökülüşü) sahip olamazdık. Pentekost gününde açıklanan aynı Ruh bugün İsa’ya iman edenler için de hazırdır.

3.4 İsa’nın dirilişi: O’nunla birlikte dirildik!

İsa’nın dirilişinin bir diğer etkisini görmek için Efesliler 2. bölüme bakalım:

Efesliler 2:4-7
“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi MESİH’LE BİRLİKTE yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsada, MESİH’LE BİRLİKTE DİRİLTİP GÖKSEL YERLERDE OTURTTU. Bunu, Mesih İsada bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.”

Bu bölüme göre Tanrı İsa Mesih’i ölümden dirilttiğinde, bizler de onunla birlikte dirildik. İsa Mesih yeniden canlı kılındığında bizler de canlı kılındık. İsa Mesih göksel yerlerde oturduğunda biz de onunla birlikte yerimizi aldık. Bunların hiçbirisi henüz maddeselleştirilmedi. Bütün bunlar İsa Mesih’in tekrar gelişini beklemektedirler. Bununla birlikte, Tanrı’nın bakış açısından İsa Mesih’in ölümden dirilişiyle gerçekten meydana gelen gerçekler bunlardır. Bütün bu “birlikte” kelimelerinin anlamı budur. Eğer İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı bunların hiçbiri meydana gelmezdi. FAKAT İsa Mesih ölümden diriltilmiştir. Bu olay aracılığıyla da bizler diriltilmiş sayılmakta, yaşayan varlıklar olarak O’nunla birlikte göksel yerlerde oturmaktayız. İsa’nın dirilişinin muhteşem etkilerinden bazıları bunlardır.

4. İsa’nın dirilişi: Sonuç.

İsa’nın dirilişi üzerine yazılmış olan bu kısa makaleyi sonuçlandırmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz: O’nun dirilişi sadece birkaç kişi tarafından değil, binlerce kişi tarafından tanıklık edilmiş bir gerçektir. Bundan da öte, İsa’nın dirilişi sadece tarihsel bir gerçek değildir, etkileri aynı zamanda gerçekleştiği ilk günden bugüne kadar devam etmektedir. Daha önce de gördüğümüz gibi O’nun dirilişine iman ettikten ve O’nu Rab olarak kabul ettikten sonra (Romalılar 10:9) bizler, yeniden doğmuş, doğru kılınmış, Kutsal Ruh’la donatılmış, O’nunla birlikte diriltilmiş ve göksel yerlerde oturtulmuş olmaktayız. Bütün bunlar gerçeklerdir ve bunları gerçek kılan şey İsa’nın ölümden diriltilmiş olmasıdır.

Anastasios Kioulachoglu

Türkçe: Zuhal Czuri, Yuce Kabakci (Christian-translation.com)