درباره این مجلهاین مجله یک مجله غیر فرقه ای مسیحی است و هدفش تعلیم کلام خدا و خدمت به بدن واحد مسیح یعنی کلیساست. این مجله وابسته به هیچ شخصی نیست و از سوی هیچ کس هم پشتیبانی نمی شود. (چه حمایت مالی و یا هر نوع حمایتی) مجله کنونی حاصل تلاش خالصانه نویسنده آن است تا ایشان وظیفه اش را از طریق تعلیم کلام خدا برای خواهران و برادران انجام دهد. همه چیز در این مجله رایگان است.

 اعتقاد این مجله بر این است که کتب مقدسه از الهام خداست و در همه موارد صحیح میباشد. من نمی خواهم تعلیمی را جز تعلیم کلام خدا اشاعه دهم. بنابراین خواننده تشویق می شود که سخنان ما را نه با تعالیمی خاص از الهیات بلکه با خود کلام خدا بیازماید.

در باب تاریخچه این مجله: انتشار نسخه انگلیسی مجله در تاریخ 1996 در شهر لیستر بریتانیا شروع شد و در حال حاضر به زبان های مختلف منتشر می شود. نسخه انگلیسی این مجله حاوی صد ها مقاله می باشد. هدف ما ترجمه تمامی این مقالات به زبان های پشتیبانی شده در این وب سایت است و در این راه از مسیحیانی کمک می گیریم که به همان زبان سخن می گویند. بنابراین لطفاً برای مقالات بیشتر و بیشتر به زبان خود به این وب سایت سربزنید.

در باب نویسنده اصلی مقالات: نام من تاسوس کیولاچوگلو است. در سال 1991 موقعی که در شهر تسالونیکی دانشجو بودم با کلام خدا آشنا شدم. پس از آن در سال 1993 به انگلیس نقل مکان کردم و بین سال های 1994 تا 1996 در شهر لیستر جلساتی را برای مطالعه کلام و مشارکت ترتیب می دادم. یکی از ثمرات آن مشارکت ها نسخه انگلیسی مجله پیش روست.

در باب زندگی شخصی وی: در سال 1969 در یونان به دنیا آمدم. به زبان های یونانی ، انگلیسی و آلمانی صحبت می کنم و سالهاست که به عنوان مشاور SAP کار می کنم و در زمینه مالی و کنترل قیمت ها تخصص دارم.(FI/CO ، برای کسانی که SAP را می شناسند.) در حال حاضر در آلمان زندگی می کنم. دارای خانواده و سه فرزند هستم و بسیار علاقه مندم که کلام خدا را دریافت کنم و آنرا از طریق این مجله با دیگران به اشتراک بگذارم.

 

 
 

درباره این مجله (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله


ثبت و تقسیم