کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

کلید های موت: کلید های موت نزد کیست؟ (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

کلید های موت: کلید های موت نزد کیست؟در مکاشفه 14: 12-18 می خوانیم:

مکاشفه 1: 12-18
" پس رو برگردانيدم تا آن آوازي را كه با من تكلّم مي نمود بنگرم؛ و چون رو گردانيديم، هفت چراغدان طلا ديدم، و در ميان هفت چراغدان، شبيه پسر انسان را كه رداي بلند دربر داشت و بر سينه وي كمربندي طلا بسته بود، و سر و موي او سفيد چون پشم، مثل برف سفيد بود و چشمان او مثل شعله آتش، و پايهاش مانند برنج صيقلي كه در كوره تابيده شود، و آواز او مثل صداي آبهاي بسيار؛ و در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشيري دودمه تيز بيرون مي آمد و چهراه اش چون آفتاب بود كه در قوّتش مي تابد. و چون او را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت: «ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ و مرده شدم و اينك تا ابدالآباد زنده هستم و كليدهاي موت و عالم اموات نزد من است."

خداوند در آیه 18 گفت: "کلید های موت و عالم اموات نزد من است." 1کلیدهای موت نزد عیسی است! این به هیچ وجه به این معنا نیست که او مسبب موت است. همانطور که عبرانیان 2: 14-15 تصریح می سازد، موت چیزی است که شیطان مسبب آن است :

عبرانیان 2: 14-15
" پس چون فرزندان در خون و جسم شراكت دارند، او نيز همچنان در اين هر دو شريك شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت يعني ابليس را تباه سازد، و آناني را كه از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار بندگي مي بودند، آزاد گرداند."

عیسی آمد تا کسی که قدرت موت را در دست داشت، یعنی شیطان را نابود کند و این کار را از طریق مرگ خود انجام داد. عیسی کلید های موت و عالم اموات را در دست دارد. این به چه معناست؟ این یعنی روزی می آید که مردگان صدای پسر انسان را خواهند شنید و برخواهند خاست! صدای عیسی مسیح که کلیدهای موت را نگه می دارد، همگی آنها را خواهد برخیزاند. خرد و درشت، مسیح و غیر مسیحی، همه برخواهند خاست! کلیدهای موت در دستان عیسی است. از این رو او این قدرت را دارد تا آنهایی که تمام عمر اسیر ترس از مرگ بوده اند را رهایی بخشد. ما دیگر در بند مرگ نیستیم. دیگر اسیران موت نیستیم. اگر به سردار حیات یعنی عیسی مسیح و خداوند و نجات دهنده ایمان دارید و "اگر به زبان اقرار کنید که عیسی خداوند است و در دل ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزاند، نجات خواهید یافت" (رومیان 10: 9) و حیات جاودان خواهید داشت!!! حتی اگر طعم مرگ را هم بچشید باز عیسی کلیدهای موت را در دست دارد. روزی می آید که صدای او را خواهید شنید. روزی می آید که بدنی مانند او خواهید یافت. روزی می آید که در دست راست او خواهید نشست. روزی می آید که او را چنانکه هست، خواهید دید. روزی می آید که تا به ابد با او خواهید بود. روزی می آید که به مکانی خواهید رفت که او در خانه پدر برایمان مهیا کرده است (یوحنا 14: 2-3). عیسی مسیح، شاهزاده حیات، پسر خدا، خداوند و نجات دهنده شما را دوست دارد. هیچ چیز نمی تواند شما را از محبت او جدا سازد. دوم قرنتیان 4: 18 می گوید که چیزهای دیدنی گذرا هستند اما چیزهای نادیدنی ابدی اند. ما کدامین واقعیت ها را می بینیم؟ کدامین واقعیت را پیروی می کنیم؟ گذرا یا ابدی؟ افراد بسیاری به دنبال چیزهایی می روند که می بینند. چیزهایی که گذرا هستند. بسیاری تحت اسارت مرگ هستند. اما ما که به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان داریم و در نتیجه فرزندان خدا شده ایم، چنین نیستیم (غلاطیان 3: 26). خیر، ما که پسران خدای ابدی هستیم در اسارت مرگ نیستیم. ما به همان اندازه پدرمان حیات داریم: تا ابدیت. همگی ما عزیزی را از دست داده ایم و یا شاید از در آینده از دست بدهیم. همگی ما باید در دل و ذهن خود بیاد آوریم که خداوند به مارتا که به تازگی برادرش را از دست داده بود چه گفت: " قيامت و حيات منم. آن که به من ايمان آوَرَد، حتي اگر بميرد، باز زنده خواهد شد. و هر‌که زنده است و به من ايمان دارد، به‌‌يقين تا به ابد نخواهد مرد" (یوحنا 11: 25-26). عیسی مسیح می آید و کسی نمی تواند مانعش شود. کیست که چیزی را که او باز نموده ببندد؟ او می آید و مردگان صدایش را خواهند شنید. و عزیزان شما، اگر ایمان دارند با او ظاهر خواهند شد. هیچ چیز آنها را نگه نخواهد داشت. هیچ چیز مانع شان نمی شود و در بند نگه نخواهد داشت. ببینید کلام در اول تسالونیکیان 4: 13-18 چه می گوید:

اول تسالونیکیان 4: 13-18
" اي برادران، نمي‌خواهيم از حال خفتگان بي‌خبر باشيد، مبادا همچون ديگر مردمان که اميدي ندارند، به ماتم بنشينيد. زيرا اگر ايمان داريم که عيسي مرد و باز زنده شد، پس به همين‌‌سان خدا آنان را نيز که در عيسي خفته‌اند، با وي باز‌خواهد آورد. اين را به‌‌واسطه کلام خودِ خداوند به شما مي‌گوييم: کساني از ما که هنوز زنده‌اند و تا آمدن خداوند باقي مي‌مانند، به‌‌يقين از خفتگان پيشي نخواهند گرفت. زيرا خداوند، خود با فرماني بلندآواز و آواي رئيس فرشتگان و نفير شيپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسيح، زنده خواهند شد. پس از آن، ما که هنوز زنده و باقي مانده‌ايم، با آنها در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنيم، و بدين‌‌گونه هميشه با خداوند خواهيم بود. پس بدين سخنان، يکديگر را دلداري دهيد. "

"مبادا همچون ديگر مردمان که اميدي ندارند، به ماتم بنشينيد" ... کسانی هستند که امیدی ندارند. دیگرانی هستند که به چیزهای گذرا می نگرند و چشمشان را به چیزهای موقتی بسته اند. اینان امید ندارند. اما ما چنین نیستیم. عیسی که الف و یا و ابتدا و انتهاست، او که خداوند و نجات دهنده و سردار حیات است، می آید. و در ابتدا مردگان در مسیح برخواهند خاست! سپس آنانی که زنده هستند در هوا ربوده خواهند شد تا خداوند را در آنجا ملاقات کنند. چه ملاقات فوق العاده ای خواهد بود! همگی کسانی که به او ایمان دارند در آنجا خواهند بود! این امید و تسلی ماست.

مکاشفه 21: 4
" او هر اشکي را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و ديگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شيون و درد وجود نخواهد داشت، زيرا چيزهاي اوّل سپري شد."

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 پانویس ها

1. برای دانستن بیشتر در رابطه با مرگ و قیام لطفا به سری مقالات ما با عنوان "مطالعه: پس از مرگ چیست، قیام یا حیات؟" مراجعه کنید.