کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

دو نسب نامه عیسی مسیح (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

دو نسب نامه عیسی مسیحنسب نامه های عیسی مسیح در متی 1: 1-17 و لوقا 3: 23-38 ثبت شده اند. نباید تعجب کرد که چرا دو نسب نامه برای عیسی مسیح آورده شده است. هر شخصی دو نوع نسب نامه دارد. یکی از طرف مادر و یکی از طرف پدر. حال پدر عیسی مسیح خداست و نمی توانست نسب نامه ای از سمت پدر داشته باشد. از طرفی هم وجه قانونی او در جامعه وابسته به مردی بود که پدر او دانسته می شد. یعنی یوسف، همسر مریم. به همین خاطر هم هست که کتاب مقدس دو نسب نامه برای عیسی ذکر کرده است. حال به سراغ ایراد هایی می رویم که به این دونسب نامه گرفته شده است. ایراد اول مربوط به این است که در نسب نامه انجیل متی ( متی 1: 16) آورده شده است که:

" يعقوب، يوسف شوهر مريم را آورد "

که یعنی یوسف پسر یعقوب بود. اما در نسب نامه مشابه در انجیل لوقا می خوانیم که:

لوقا 3: 23
" عيسي حدود سي سال داشت که خدمت خود را آغاز کرد. او به گمان مردم پسر يوسف بود، و يوسف پسر هالي، "

دلیل اینکه برخی مردم در درک این نسب نامه ها مشکل دارند این است که آنها این نسب نامه ها را نسب نامه یوسف می پندارند و نه عیسی. باید در نظر داشت که این نسب نامه ها مربوط به عیسی است و نه یوسف. عیسی که از نظر اجتماع فرزند یوسف فرض می شد، پسر هالی بود که هالی نیز پسر متات بود و... . او از طریق یوسف نوه هالی نبود. چون انجیل متی می گوید که پدر یوسف یعقوب بود و نه هالی. پس عیسی چطور نوه هالی محسوب می شد؟ مطمئناً پاسخ این است که از طریق مریم1.

به جز این ایراد که برخی می گیرند، موضوع دیگری که بحث برانگیز است شمارش نسب نامه در متی 1: 17 است. در آنجا می خوانیم:

متی 1: 17
" بدين قرار، از ابراهيم تا داوود بر روي هم چهارده نسل و از داوود تا زمان تبعيد يهوديان به بابِل، چهارده نسل، و از زمان تبعيد تا مسيح چهارده نسل بودند. "

بسیاری از افراد سه تا چهارده نسل را که در آیات بالا آمده می خوانند و بجای یافتن همین سه تا چهارده می خواهند که یک چهل و دو نسل را بیابند (3را در 14 ضرب می کنند و عدد 43 را به دست می آورند). واقعاً کجای کلام از چهل و دو نسل سخن می گوید؟ هیچ کجا. در عوض کلام از سه نسل چهارده تایی سخن می گوید. سه گروه جدا که هرکدام چهارده نسل را در بر دارند. این گروه ها چه هستند؟ پاسخ کلام به این پرسش کاملاً صریح است:

اولین گروه نسل های از ابراهیم تا داود هستند.

" ابراهيم تا داوود بر روي هم چهارده نسل "

ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یهودا، فارص، حصرون، اَرام، عمیناداب، نحشون، شلمون، بوعز، عوبید، یسا، داود.

گروه بعدی از داود است تا اسارت در بابل. اشکال بسیاری این است که وقتی کلام می گوید " از داود "، آنها شروع به شمارش از سلیمان می کنند. بعد از گروه اول در کلام می خوانیم:

" از داوود تا زمان تبعيد يهوديان به بابِل، چهارده نسل، "

داود، سلیمان، اوریا، رجبعام، اَبیّا، آسا، یهوشافاط، یورام، عُزیا، یوتام، آحاز، حِزقیا، مَنَسی، آمون، یوشیا.

این گروه چهارده نفره، نسل پادشاهی بودند. زیرا همه آنان پادشاه بودند. این گروه با داود شروع و با یوشیا، آخرین پادشاه واقعی حکومت اسرائیل، خاتمه می یابد.

درباره گروه سوم هم می خوانیم که از اسارت در بابل تا مسیح است. آمده است:

" از زمان تبعيد تا مسيح چهارده نسل بودند "

یکنیا4، شِنَلتینیل، زِروبابل، ابیهود، ایلیاقیم، عازور، صادوق، یاکیم، الیهود، ایلعازر، مَتان، یعقوب، یوسف، عیسی.

پس از آنجایی که پیداست و بررسی کردیم، وقتی کلام می گوید که سه گروه چهارده نسلی وجود داشتند، منظور کلام دقیقاً همانی است که می گوید. در نتیجه اگر ما بخواهیم در کلام به دنبال 42 نسل بگردیم، برخلاف حرف خود کلام عمل کرده ایم و به مشکل برخواهیم خورد.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 پانویس ها

1. نباید تعجب کنید که چرا بجای نام مریم به عنوان فرزند هالی ، ما نام شوهر او یوسف را داریم. اگر نگاهی به بقیه نسب نامه ها در کتاب مقدس بیندازیم متوجه این امر می شویم که خیلی به ندرت نام زنی را در آنها می یابیم. این قانون در نسب نامه های متی و لوقا هم وجود دارد. زیرا در آنجا هم نام هیچ زنی وجود ندارد. دلیل چنین چیزی هم احتمالاً باید در آداب و رسوم و سنن سرزمین های خاورمیانه و آن زمان ها جستجو کرد.

2. گرچه نام یکنیا دوبار ذکر شده ، (یکی در متی 1 :11 که می خوانیم که او و برادرانش به دنیا آمدند ، " 11يوشيا پدر يِکُنيا و برادرانش بود. در اين زمان يهوديان به بابِل تبعيد شدند" و یک بار هم در آیه بعدش ، متی 1: 12 آمده " 12پس از تبعيد يهوديان به بابِل: يِکُنيا پدر شِئَلْتي‌ئيل و ... " ) اما از آنجایی که مرز بین دو گروه به اسارت رفتن قوم به بابل است ، نام او باید در یکی از دو گروه برده شود. دلیلش هم این است که مرز میان دو گروه یکنیا نیست ، بلکه به اسارت رفتن قوم به بابل است. پس یکنیا در شمارش باید در یک طرز این مرز میان دو گروه قرار بگیرد. و چون کلام می گوید که هر گروه چهارده نسل بودند ، پس یکنیا در گروه سوم قرار می گیرد. چون اگر او را در گروه دوم قرار دهیم ، آنگاه گروه دوم پانزده نسلی و گروه سوم سیزده نسلی می شود.