کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

دو «زمین خون» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

دو " زمین خون"(بر اساس تحلیل های E.W. Bullinger: The Companion Bible, Appendix 161: "The purchase of "the Potter's field". تمام کار E.W. Bullinger در زمینه عمومی است.)

 در مقاله "یهودا چه زمانی خودکشی کرد" موضوع مرگ یهودا را مورد بررسی قرار دادیم. گرچه به نظر من در همان مقاله بیشتر موضوعات مربوط به مرگ یهودا را بررسی کردیم، اما تمام وقایع مرگ او را پوشش ندادیم. یکی از چیزهایی که در این مورد در متی و اعمال بررسی نشد، خرید زمینی به نام " زمین خون " و یا " مزرعه خون " بود. این نام در دو قسمت از عهد جدید به چشم می خورد: اول در متی 27: 8 و دیگری در اعمال 1: 19. در زیر هر دو این آیات را همراه با چند آیه قبلشان می خوانیم تا موضوع متن را متوجه شویم:

متی 27: 3-8
" چون يهودا، تسليم‌کننده او، ديد که عيسي را محکوم کرده‌اند، از کرده خود پشيمان شد و سي سکه نقره را به سران کاهنان و مشايخ بازگردانيد و گفت: گناه کردم و باعث ريختن خون بي‌گناهي شدم. امّا آنان پاسخ دادند: ما را چه؟ خود داني! آنگاه يهودا سکه‌ها را در معبد بر زمين ريخت و بيرون رفته، خود را حلق‌آويز کرد. سران کاهنان سکه‌ها را از زمين جمع کرده، گفتند: ريختن اين سکه‌ها در خزانه معبد جايز نيست، زيرا خونبهاست. پس از مشورت، با آن پول مزرعه کوزه‌گر را خريدند تا آن را گورستان غريبان سازند. از اين‌‌رو آن مکان تا به امروز به مزرعه خون معروف است. "

اعمال رسولان 1: 15-19
" و در آن ايّام، پطرس در ميان برادران كه عدد اسامي ايشان جمله قريب به صد و بيست بود برخاسته، گفت: «اي برادران، مي بايست آن نوشته تمام شود كه روح القدس از زبان داود پيش گفت درباره يهودا كه راهنما شد براي آناني كه عيسي را گرفتند. كه او با ما محسوب شده، نصيبي در اين خدمت يافت. پس او از اجرت ظلمِ خود، زميني خريده، به روي در افتاده، از ميان پاره شد و تمامي امعايش ريخته گشت. و بر تمام سكنه اورشليم معلوم گرديد چنانكه آن زمين در لغت ايشان به حقل دما، يعني زمين خون ناميده شد. "

این دو زمین خون برای بسیاری از مردم با هم یکی هستند و "اجرت ظلم" که در اعمال 1: 18 آمده را همان سی پاره نقره در متی 27: 3-5 می دانند. اما ما به دلایل زیر می گوییم که هیچ یک از این تفکرات صحیح نمی باشند:

خریداران متفاوت

خریداران زمینی که در متی 27 معرفی شده اند با خریداران در اعمال 1 تفاوت دارند. زمین اشاره شده در متی توسط کاهن اعظم خریداری شده بود ( متی 27: 6-7). در حالی که زمین آمده در اعمال توسط یهودا خریداری شد ( اعمال 1: 18).

پول های متفاوت

پولی که با آن زمین اشاره شده در انجیل متی خریداری شد هم با پولی که صرف زمین نامبرده شده در اعمال شد، فرق دارد. زمین اولی (متی) با 30 پاره نقره که یهودا جلوی کاهن اعظم پرتاب کرد خریداری شد ( متی 27: 5-7). پس از آنجایی که یهودا سی پاره نقره را جلوی کاهن اعظم انداخت، "اجرت ظلم" یهودا نمی تواند این سی پاره نقره بوده باشد.

خود عبارت "اجرت ظلم" نشان می دهدکه این پول به روش ناصحیح و با ظلم بدست آمده بود. عین همین عبارت در دوم پطرس 2: 15 به کار رفته است. کلمه یونانی این دو یکی است اما در دوم پطرس این عبارت به "مزد ناراستی" ترجمه شده. این آیه از دوم پطرس به هدایایی اشاره دارد که بلعام دوست می داشت ( اعداد 22: 7) و بخاطر همین چیز ها از خدا نافرمانی کرد1. پس به طور کلی، "اجرت ظلم"، عنوانی است که به پولی می دادند که از راه صحیح به دست نیامده باشد. در مورد یهودا هم، در یوحنا 12: 6 می خوانیم که او "دزد بود؛ او مسئول دخل و خرج بود و از پولي که نزد او گذاشته مي‌شد، مي‌دزديد". پس با توجه به این آیه، "اجرت ظلم" در اعمال 1: 18 میتواند اشاره به پول هایی داشته باشد که او از کیسه پول برداشته بود. با همین پول ها هم قطعه زمینش را خریداری کرد.

واژگان مختلف در متن اصلی یونانی

نکته دیگری که نشان می دهد که این دو زمین با هم متفاوتند، این است که واژه های بکار رفته برای این دو زمین در متن اصلی یونانی دو واژه جداگانه است. متأسفانه این واژه در اکثر ترجمه های کتاب مقدس به همان "مزرعه خون" ترجمه شده است. در حالی که متن یونانی مشخص می سازد که قطعه زمینی که در متی آمده مزرعه بوده است و واژه یونانی آن هم "اگروس" می باشد که به معنای همان مزرعه است.

اما، واژه یونانی که در اعمال 1: 19 آمده واژه "کوریون" است و معنای آن "قطعه زمین یا، ملک" می باشد2. بنابراین زمینی که کاهن اعظم و مشایخ قوم خریدند "اگروس" بود و زمینی که یهودا خرید، "کوریون" یا یک ملک بود. پس در متن اینگونه می شود که کاهن اعظم "اگروس خون" خرید در حالی که یهودا "کوریون خون" خرید.

دلایل متفاوت برای نام زمین ها

به علاوه دلایل بالا، این دو قطعه زمین به دلایل متفاوتی به ترتیب "اگروس خون" ( متی 27: 8) و "کوریون خون" ( اعمال 1: 19) نامیده شده بودند. دلیل اینکه "اگروس خون" که کاهن اعظم آن خریداری کرده بود به این نام معروف شد این بود که با "خون بها" خریداری شده بود. ( متی 27: 7 و 9) یعنی با همان سی پاره نقره ای که کاهن اعظم برای ریخته شدن خود عیسی مسیح پرداخت. اما "کوریون خون" که یهودا آنرا خرید به این دلیل اینگونه نامیده شد که یهودا در آن زمین دست به خود کشی زد ( اعمال 1: 19).

جمع بندی

از ادله بالا مشخص می شود که اعمال 1: 15-20 و متی 27: 3-8 در مورد دو زمین جداگانه صحبت می کنند.

 متی 27 درباره مزرعه یا قطعه زمینی صحبت می کند که کاهن توسط آن سی پاره نقره ای که یهودا به او برگرداند خریداری کرد. این زمین "اگروس خون" ( اگروس در یونانی ) نامیده شد، چرا که با "خون بها" خریداری شده بود. یعنی با آن سی پاره نقره ای که به عنوان خون بهای عیسی مسیح به یهودا پرداخت شده بود.

از سوی دیگر، اعمال 1 درباره دارایی، ملکی و یا به یونانی "کوریون" سخن می گوید که یهودا آن را با "اجرت ظلم" یعنی پولی که با شرارت و بدجنسی از کیسه شاگردان دزدیده بود، خریداری کرد. و این زمین بخاطر اینکه یهودا در آن دست به خودکشی زد به این نام معروف شد.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 

ارجاعات

The Companion Bible: Kregel Publications, Michigan 49501, This printing 1994.

 پانویس ها

1. - برای مطالعه بیشتر در مورد بلعام اعداد 22 و 23 و 24 را مطالعه فرمایید.

2. دو منبع زیر را مطالعه فرمایید :
• E.W. Bullinger: "A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament", Zondervan Publishing House, this printing 1975, p. 283
• Liddell - Scott: "A Greek - English Lexicon"