Βιβλικές Αλήθειες

Πράξεις 16:6-10 ή το πως ο Παύλος βρέθηκε στην Ευρώπη (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Πράξεις 16:6-10 ή το πως ο Παύλος βρέθηκε στην ΕυρώπηΣτις Πράξεις 16:6-10 διαβάζουμε:

«Και αφού πέρασαν διάμεσου της Φρυγίας και της γης της Γαλατίας, επειδή εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν τον λόγο στην Ασία ήρθαν προς την Μυσία, και προσπαθούσαν να πάνε προς την Βιθυνία. όμως δεν τους άφησε το Πνεύμα. Και αφού περάσανε την Μυσία, κατέβηκαν στην Τρωάδα. Και στον Παύλο φάνηκε κατά την νύχτα ένα όραμα: Ένας άνδρας Μακεδόνας στέκονταν όρθιος, παρακαλώντας τον και λέγοντας: Διάβα στην Μακεδονία και βοήθησε μας. Και μόλις είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να πάμε στην Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σ’ αυτούς το ευαγγέλιο»

Όλοι μας μπορεί στην ζωή να έχουμε βρεθεί μπροστά σε κλειστές πόρτες. Όλοι μας πολλές φορές μπορεί να δοκιμάσαμε να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση, επιδιώκοντας κάτι το οποίο γενικά μπορεί να ήταν θέλημα του Θεού, αλλά ωστόσο αντικρίσαμε μια κλειστή πόρτα. Το ίδιο έγινε και με τον απόστολο Παύλο. Σκοπός του ήταν να κηρύξει τον Λόγο του Θεού. Μέχρι τότε είχε ήδη κάνει μεγάλο έργο στην Ασία. Όπως ένα στίχο πιο πάνω διαβάζουμε: «οι εκκλησίες λοιπόν στερεώνονταν στην πίστη και αύξαναν σε αριθμό καθημερινά» (Πράξεις 16:5). Μεγάλο έργο έκανε ο Θεός μέσα από τον Παύλο στην Ασία, ο οποίος και θέλει να το συνεχίσει. Και όμως, στην προσπάθεια του αυτή βρίσκει την πόρτα κλειστή - όχι από τον διάβολο, όχι από τους ανθρώπους αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Όπως η Γραφή λέει, «εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν τον Λόγο στην Ασία». Στην συνέχεια προσπάθησαν να πάνε σ’ ένα άλλο μέρος της Μικράς Ασίας, στην Βιθυνία, αλλά και πάλι το Πνεύμα δεν τους άφησε. Ναι, μπορεί να έχει κανείς ευγενείς σκοπούς, σκοπούς που μπορεί γενικά να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ανάλογα να χτυπάει κάποιες πόρτες. Αυτές ωστόσο μπορεί να μην ανοίγουν. Ο λόγος, όπως θα δούμε και με την περίπτωση του Παύλου, είναι ότι ο Κύριος θέλει να κατευθύνει αυτούς τους σκοπούς σε διευθύνσεις που αντικατοπτρίζουν καθαρότερα το δικό Του θέλημα. Στην περίπτωση του Παύλου οι πόρτες που τους έκλεισε τους έφεραν τελικά στην Τρωάδα, ακριβώς απέναντι από την Ελλάδα, από την πόρτα που ο Θεός ΗΘΕΛΕ να ανοίξει γι’ αυτούς. Εκεί λοιπόν που βρίσκονταν στην Τρωάδα, έδωσε ο Κύριος την δική Του οδηγία. Δεν τους ήθελε πλέον στην Ασία, αλλά στην Μακεδονία. Είχε έρθει η ώρα να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού στην Ευρώπη και εκεί ο Κύριος ήθελε να κατευθύνει τον Παύλο και την συνοδεία του.

Αν κάτι ξέρεις ότι είναι θέλημα του Θεού αλλά ωστόσο δεν έχεις ακόμα βρει μια πόρτα ανοιχτή, «ΧΤΥΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» λέει ο Λόγος (κατά Λουκά 11:9). Ο Παύλος δεν κάθονταν στην Αντιόχεια ή στο Ιεροσόλυμα περιμένοντας για το όραμα. Χτυπούσε πόρτες. Ήταν σε κίνηση. Αυτές μπορεί να έκλεισαν αλλά τον έφεραν τελικά μέσα απ’ όλη την Μ. Ασία στην Τροία, ακριβώς απέναντι από το μέρος που ο Κύριος τον ήθελε. Μπορεί οι πόρτες που χτυπάς να κλείνουν αλλά ο Κύριος δεν λέει «κάθισε και θα σου ανοιχτεί». Λέει ΧΤΥΠΑ. Και αν κάποιες πόρτες μπορεί να κλείσουν ο Κύριος θα σου ανοίξει την πόρτα που Αυτός θέλει για σένα.

Τάσος Κιουλάχογλου