Βιβλικές Αλήθειες

Κριτές 6:1-16: η συνάντηση του Κυρίου με τον Γεδεών
 (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Κριτές 6:1-16: η συνάντηση του Κυρίου με τον ΓεδεώνΣτους Κριτές 6 καταγράφεται η συνάντηση του Κυρίου με τον Γεδεών, τον άνδρα που έμελλε να σώσει τον Ισραήλ από την σκλαβιά στους Μαδιανίτες. Οι στίχοι 1, 6 μας δίνουν την κατάσταση του Ισραήλ την περίοδο εκείνη:

Κριτές 6:1, 6
«Και έπραξαν οι υιοί Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. και παρέδωσε ο Κύριος αυτούς στο χέρι του Μαδιάμ για επτά χρόνια…. Και πτώχευσε υπερβολικά ο Ισραήλ εξ αιτίας των Μαδιανιτών. γι’ αυτό οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο»

Ο λόγος που οι γιοι Ισραήλ στράφηκαν στον Κύριο ήταν η βαθιά δυστυχία και φτώχια τους, που ήρθε σαν αποτέλεσμα της αποστασίας τους από Αυτόν. Έπειτα οι στίχοι 8-10 μας λένε τι ο Κύριος έκανε:

Κριτές 6:8-10
«Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ για τους Μαδιανίτες τότε απέστειλε ο Κύριος άνδρα προφήτη προς τους γιους Ισραήλ, και τους είπε: Έτσι λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας, και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι πάντων των καταθλιβόντων σας και έδιωξα αυτούς από μπροστά σας και έδωσα την γη τους σε σας. και σας είπα, Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμορραίων στην γη των οποίων κατοικείτε. και δεν υπακούσατε στην φωνή μου»

Σαν απάντηση στην έκκληση του Ισραήλ για βοήθεια, ο Κύριος τους έστειλε ένα προφήτη που τους ανάφερε τι ακριβώς είχε κάνει Εκείνος γι’ αυτούς, και πως αυτοί συμπεριφερθήκανε. Η απάντηση ωστόσο αυτή του Κυρίου δεν σημαίνει ότι δεν θα τους βοηθούσε. Οι γιοι Ισραήλ αν και κάναν ότι κάναν επιστρέψανε, και αυτό ήταν που είχε σημασία. Έτσι στον στίχο 11 διαβάζουμε:

«Και ήρθε άγγελος Κυρίου, και κάθισε κάτω από την βελανιδιά που ήταν στην Οφρά, την δρυ του Ιωάς του Αβιεζερίτου. και Γεδεών, ο γιος αυτού, κοπάνιζε σιτάρι στο ληνό, για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και φάνηκε σ’ αυτόν άγγελος Κυρίου, και είπε προς αυτόν, Ο Κύριος μαζί σου, δυνατέ εν ισχύ.»

Το κάλεσμα του Κυρίου δεν ήρθε σε κάποιον που κάθονταν σε παλάτι. Σε κάποιον που ήταν ειδικά εκπαιδευμένος γι’ αυτή την αποστολή, σε ένα μεγάλο πολεμιστή για παράδειγμα, ή σε κάποιον που ήταν κάποιος άρχοντας του Ισραήλ. Το κάλεσμα του Κυρίου ήρθε σε ένα χωριάτη που κοπανούσε σιτάρι, που από τον φόβο των Μαδιανιτών ήθελε να κρύψει. «Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά» λέει ο Λόγος (Α Σαμουήλ 16:7). Βλέπει την καρδιά και καλεί. Καλεί τον οποιοδήποτε. Εσένα που μπορεί να μην έχει διδακτορικά στην θεολογία και τίτλους και να μην έχεις ανέβει ποτέ σε άμβωνα. Έχεις το Χριστό όμως. Είσαι μέλος του σώματος Του με το ίδιο σημαντικό ρόλο που και ένα μέλος του φυσικού σου σώματος έχει. Κάλεσε λοιπόν ο Κύριος τον Γεδεών, ένα χωριάτη που κοπανούσε σιτάρι, για να κάνει το έργο Του. Φαίνονταν αλήθεια «δυνατός εν ισχύ» άνθρωπος ο Γεδεών; Κοπανούσε σιτάρι για να το ΚΡΥΨΕΙ από τους Μαδιανίτες. Και όμως, αν ο Κύριος είναι μαζί σου, τότε ναι είσαι δυνατός εν ισχύ: «Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. από ποιον θα δειλιάσω;» (Ψαλμός 27:1) έλεγε ο Δαβίδ. «Αν ο Θεός είναι μαζί μας ποίος θα είναι εναντίον μας» (Ρωμαίους 8:31), «Τα πάντα δύναμαι ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥ» (προς Φιλιππησίους 4:13) λέει ο Παύλος. «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα» (κατά Ιωάννη 15:5) είπε ο Κύριος. Το θέμα δεν είναι τι μείς έχουμε ή τι μπορούμε εμείς να κάνουμε - από τον εαυτό μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα - αλλά τι Αυτός μπορεί να κάνει μέσα από μας αν τον υπακούσουμε. Και συνεχίζουμε στον στίχο 13:

«Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, Ω! κύριε μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά; Και που είναι τα θαυμάσια Του, τα οποία διηγήθηκαν σε μας οι πατέρες μας, λέγοντες, Δεν μας ανέβασε ο Κύριος από την Αίγυπτο; Αλλά τώρα μας εγκατέλειψε ο Κύριος και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών»

Είχε καταλάβει άραγε ο Γεδεών ότι μιλούσε με άγγελο του Κυρίου; Μάλλον όχι ακόμα, καθώς αργότερα στο στίχο 22 μόνο το παραδέχτηκε. Στον χαιρετισμό του Κυρίου που ήταν και η έναρξη της συνομιλία τους ο Γεδεών απαντάει με ένα γιατί; «Αν ο Θεός είναι μαζί μας γιατί μας βρήκαν όλα αυτά». Πολλοί αδερφοί κοιτάν στο παρελθόν, στο τάδε η στο δεινά γεγονός και κάνουν τις ίδιες σκέψεις με τον Γεδεών: «αν ο Κύριος είναι μαζί μου τότε γιατί μου συνέβησαν αυτά»; «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω» (προς Εβραίους 13:5) λέει όμως ο Λόγος. Ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψει ακόμα και αν έρθουν δύσκολες στιγμές, και θα έρθουν τέτοιες στιγμές στην ζωή. Δεν περίμενε όμως ο Κύριος μέχρι να περάσουν τα ερωτηματικά του Γεδεών. Ο στίχος 14 μας δίνει την απόκριση Του:

«Και κοιτάζοντας προς αυτόν ο Κύριος, είπε, Πήγαινε με την δύναμη σου αυτή, και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. δε σε απέστειλα εγώ; »

«Δεν σε απέστειλα εγώ;» Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι περγαμηνές έχεις. Αυτά μπορεί να έχουν σημασία για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι κοιτούν στους τίτλους και τα ονόματα. Ο Κύριος όμως όχι – Αυτός κοιτάει μόνο την καρδιά. Αυτό που έχει σημασία είναι να σε αποστέλλει Αυτός. Αν σε αποστέλλει Αυτός τότε θα τα καταφέρεις οποία κι αν είναι η δύναμη σου, όποια και αν είναι η αποστολή σου, ακόμα και αν πρόκειται για την ελευθέρωση ενός ολόκληρου λαού, όπως εδώ με τον Γεδεών. Και ο διάλογος συνεχίζεται στους στίχους 15-16 :

Κριτές 6:15-16
«Κι εκείνος είπε προς Αυτόν, Ω κύριε μου με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ; ιδού η οικογένεια μου είναι η ταπεινότερη μεταξύ του Μανασσή και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος ΑΛΛ’ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ ΣΑΝ ΕΝΑ ΑΝΔΡΑ»

Ο Γεδεών ήταν ο μικρότερος των μικρότερων. Τα λόγια του, θυμίζουν τον παρόμοιου τύπου διάλογο μεταξύ του Ιερεμία και του Κυρίου.

Ιερεμίας 1:4-8
«Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμένα λέγοντας, «Πριν να σε μορφώσω στην κοιλιά σε γνώρισα. και πριν βγεις από την μήτρα σε αγίασα. προφήτη στα έθνη σε έκανα». Και εγώ είπα, Ω! Κύριε Θεέ! Ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω. γιατί είμαι παιδί. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, «Μη λες είμαι παιδί, γιατί θα πας προς όλους προς τους οποίους θα σε στείλω. και όλα όσα σε προστάξω θα πεις. Μην φοβηθείς από το πρόσωπο αυτών. ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΩ ΛΕΕΙ ΚΥΡΙΟΣ.»

Ναι, μπορεί φυσικά να μην είσαι ο πλέον καταρτισμένος ή αποδεκτός γι’ αυτό το έργο. Μιλώντας φυσικά, θα υπήρχαν ίσως κι’ άλλοι καλύτεροι του Γεδεών: από πιο ονομαστή οικογένεια και φυλή που ίσως να γίνονταν πιο εύκολα αποδεκτοί. Θα υπήρχαν ίσως και ρήτορες την εποχή του Ιερεμία που μπορεί να ήξεραν να χειριστούν την γλώσσα καλύτερα από αυτόν. Το θέμα όμως και πάλι δεν είναι τι μπορεί εσύ να κανείς αλλά τι μπορεί ο Κύριος να κάνει μέσα από σένα. Όταν ο Κύριος σε έχει καλέσει για ένα έργο δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ. Στα όσα λέει ο Γεδεών ο Κύριος δεν λέει ότι έχει άδικο. Απαντά όμως με ένα ΑΛΛΑ. «Φίλε Γεδεών ίσως έτσι να είναι όπως τα λες, ΑΛΛΑ ξέχασες κάτι: ΕΧΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ και αν εγώ είμαι μαζί σου τότε όλα τα αλλά είναι περιττά. Αρκεί να με πιστέψεις.» Και ο Γεδεών τον πίστεψε και ο Κύριος έδωσε μέσα από αυτόν την σωτηρία στο Ισραήλ. Είθε να κάνουμε και εμείς το ίδιο σε ότι μας έχει Αυτός καλέσει.

Τάσος Κιουλάχογλου