Βιβλικές Αλήθειες

Ο Πατέρας σας αγαπά (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Ο Πατέρας σας αγαπάΣτον Μαλαχία 1:2 διαβάζουμε:

«Εγώ σας αγάπησα, λέει ο Κύριος. και σεις είπατε, Σε τι μας αγάπησες;»

Σαν του Ισραηλίτες, μερικές φορές και μείς αντιμετωπίζουμε το θέμα της αγάπης του Θεού με καχυποψία. «Αν ο Κύριος με αγαπούσε πραγματικά τότε θα μου είχε μέχρι τώρα απαντήσει εκείνη την προσευχή ή δεν θα άφηνε το τάδε πράγμα να συμβεί σε μένα», σκεφτόμαστε μερικοί. Αν κάποιες προσωπικές προσδοκίες δεν εκπληρωθούν τότε αυτό μπορεί να έχει αρκετά αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο μερικοί βλέπουν τον Θεό και την αγάπη Του. Ανεξάρτητα όμως από την γνώμη που κάποιος μπορεί να έχει, είναι η γνώμη του Θεού, όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγία Γραφή, που είναι η μόνη αληθινή και η μόνη που έχει πραγματική σημασία. Είναι αυτή η γνώμη που θα ήθελα να μελετήσουμε σήμερα.

1. «Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας….»

Ο Λόγος του Θεού, η μόνη αλήθεια, περιέχει πάμπολλα αποσπάσματα για την αγάπη που ο Θεός έχει για μας. Έτσι ξεκινώντας από την Ιωάννου Α 4:8-11 διαβάζουμε:

«Ο Θεός είναι αγάπη»

Ο ίδιος ο ορισμός του Θεού είναι ΑΓΑΠΗ. Και προχωρώντας παραπέρα:

«Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, επειδή ο Θεός τον Υιό Του τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διάμεσου αυτού. ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό αλλ’ ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό Του ως μέσο εξιλασμού για τις αμαρτίες μας.»

Ο Θεός είναι ο ίδιος ο ορισμός της αγάπης, και αυτή την αγάπη την έδειξε περίτρανα: χωρίς να τον έχουμε αγαπήσει εμείς πρώτα, Αυτός μας αγάπησε και έδωσε τον Γιο Του τον μονογενή για την σωτηρία μας. Ναι, σήμερα μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ωστόσο έγινε δυνατό χάρη στην αγάπη Του, που γι’ αυτό τον σκοπό δεν αρνήθηκε να δώσει ακόμα και τον Γιο Του.

Και συνεχίζοντας στην ίδια επιστολή:

Ιωάννου Α 3:16
«Από τούτο έχουμε γνωρίσει την αγάπη, επειδή εκείνος την ψυχή του έβαλε για χάρη μας»

Η αγάπη του Θεού δεν είναι θεωρία και λόγια. Είναι πραγματική! Κόστισε το αίμα του Ιησού Χριστού, του αναμάρτητου Γιου του Θεού. Αυτό το αίμα χύθηκε για σένα και για μένα και για κάθε άνθρωπο αυτής της γης. Όπως είπε σε κάποιο άλλο σημείο ο Κύριος:

Κατά Ιωάννη 15:13
«Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας, το να βάλει κάποιος την ψυχή του για χάρη των φίλων του»

Ο Κύριος όμως δεν έκανε μόνο αυτό. Δεν έβαλε την ψυχή του επειδή ήμασταν φίλοι ήδη με τον Θεό. Αυτός πήγε αρκετά παραπέρα. Το έκανε «ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί». Όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 5:

Και προς Ρωμαίους 5:5-9
«η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας διάμεσου του Αγίου πνεύματος που δόθηκε σε μας. Επειδή ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό για χάρη των ασεβών. Δεδομένου ότι, με δυσκολία θα πεθάνει κάποιος για ένα δίκαιο. για τον αγαθό, βέβαια, ίσως και τολμάει κάποιος να πεθάνει. Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΜΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΜΑΣ. Πολύ περισσότερο λοιπόν αφού τώρα ανακηρυχτήκαμε δίκαιοι με βάση το αίμα του θα σωθούμε από την οργή διάμεσου αυτού.»

Παίρνει πολύ αγάπη να πεθάνει κανείς για χάρη ενός καλού ανθρώπου. Ελάχιστοι θα το κάνανε. Φανταστείτε όμως αλήθεια πόσο πιο πολύ αγάπη παίρνει να πεθάνει κανείς για κάποιον ασεβή, αμαρτωλό. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός μέσα από την θυσία του Ιησού Χριστού. Έδωσε τον Γιο Του για μας, για χάρη αμαρτωλών, που όμως αγάπησε. Όπως επίσης διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 2:

Προς Εφεσίους 2:1-7
«Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί για τις παραβάσεις και τα αμαρτήματα, σας ζωοποίησε. μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους της απείθειας. ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των διαλογισμών. και ήμασταν από την φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ πλούσιος όντας σε έλεος, εξαιτίας της πολλής Του αγάπη με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. (κατά χάρη είστε σωσμένοι) και μας ανάστησε μαζί Του και μας κάθισε μαζί Του στα επουράνια διάμεσου του Ιησού Χριστού. για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης Του με την αγαθότητα Του σε μας εν Χριστώ Ιησού.»

Είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως, αλλά ο λόγος δεν είναι τα έργα μας ή η αξία μας αλλά ότι ο Θεός μας αγάπησε. Είμαστε καθισμένοι στα επουράνια, αλλά ο λόγος δεν είναι ο καλός μας χαρακτήρας αλλά ότι ο Θεός μας αγάπησε. Είμαστε τέκνα Θεού και όχι πλέον τέκνα οργής, και ο λόγος είναι ότι ο Θεός μας αγάπησε.

Κατά Ιωάννη 3:16
«Επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια»

Και όπως η προς Κορινθίους Β 5 μας λέει:

Προς Κορινθίους Β 5:14-15, 18-21
«Δεδομένου ότι η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει. επειδή κρίνουμε τούτο, ότι αν ένας πέθανε για χάρη όλων, άρα όλοι πέθαναν. και πέθανε για χάρη όλων, για να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους οι ζώντες, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους….. Τα πάντα όμως είναι από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του διάμεσου του Ιησού Χριστού, και έδωσε σε μας την διακονία της συμφιλίωσης. δηλονότι ο Θεός ήταν μες τον Χριστό συμφιλιώνοντας τον κόσμο προς τον εαυτό Του, μη λογαριάζοντας σ’ αυτούς τα πταίσματα τους. και εμπιστεύτηκε σε μας τον λόγο της συμφιλίωσης. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαστε πρέσβεις, ΣΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΑΣ. ΔΕΟΜΑΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ. ΕΠΕΙΔΗ εκείνον ΠΟΥ ΔΕΝ γνώρισε ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΧΑΡΗ Μας ΑΜΑΡΤΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ εμείς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ»

Ο Θεός δεν μας έσωσε γιατί είχε όφελος από μας, επειδή ήμασταν «καλά παιδιά». Ήμασταν τέκνα οργής, νεκροί στις παραβάσεις και τα αμαρτήματα. Ήθελε όμως να μας κάνει φίλους Του, να μας συμφιλιώσει μαζί Του γιατί μας αγάπησε. «Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσα από μας» είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο Λόγος. Ο Θεός παρακαλεί τον άνθρωπο να συμφιλιωθεί μαζί Του. «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία [τον Κύριο Ιησού Χριστό] έκανε αμαρτία για χάρη μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού.»

2. «Εκείνος που τον ίδιο Του τον Γιο δεν λυπήθηκε»

Όμως τα αποσπάσματα του Λόγου που δείχνουν την αγάπη του Θεού δεν τελειώνουν εδώ. Στην προς Ρωμαίους 8 διαβάζουμε:

Προς Ρωμαίους 8:28-38
«Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό Του. Επειδή, όσους προγνώρισε, αυτούς και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιου Του για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε. και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Τι θα πούμε λοιπόν, απέναντι σ’ αυτά; Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας; ΕΠΕΙΔΗ αυτός, ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΟ ΔΕΝ ΛΥΠΗΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΟΛΩΝ Μας, Πως ΚΑΙ ΜΑΖΙ Μ’ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ΣΕ Μας ΤΑ ΠΑΝΤΑ; Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού; Ο Θεός είναι που δικαιώνει. Ποιος εκείνος που κατακρίνει; Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; Θλίψη ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα; (Καθώς είναι γεγραμμένο ότι «για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα για σφαγή»). Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διάμεσου εκείνου που μας αγάπησε. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΖΩΗ ΟΥΤΕ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΥΤΕ ΑΡΧΕΣ ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΥΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΤΕ ΥΨΩΜΑ ΟΥΤΕ ΒΑΘΟΣ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΚΤΙΣΗ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΙΗΣΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ»

Ποιος θα μας χωρίσει από την ΑΓΑΠΗ του Θεού; Δεν υπάρχει τίποτα, καμιά κτίση που να μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη Του. ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΘΕΡΜΗ ΑΓΑΠΗ, ΤΩΡΑ. Όπως ο Λόγος λέει πάλι στην προς Εφεσίους 3:

Προς Εφεσίους 3:16-19
«για να σας δώσει [ο Πατέρας] κατά τον πλούτο της δόξας Του να κραταιωθείτε με δύναμη δια του πνεύματος του στον εσωτερικό άνθρωπο. για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές σας. ΓΙΑ να μπορέσετε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τους αγίους, ποιο το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού»

Οι διαστάσεις της αγάπης του Χριστού για μας είναι πραγματικά αμέτρητες. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΘΕ ΓΝΩΣΗ!

3. «Δείτε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας»

Και συνεχίζοντας, στην Ιωάννου Α 3:1-3 διαβάζουμε:

«ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΠΗ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΜΑΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.»

Είμαστε παιδιά του Θεού, οικείοι Του (προς Εφεσίους 2:19), μέλη της οικογένειας Του. Αν πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην ανάσταση Του από τους νεκρούς (προς Ρωμαίους 10:9) τότε ο Θεός είναι Πατέρας σου. Αλήθεια, «δείτε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού». Από νεκροί, αναγεννημένοι. Από τέκνα οργής, τέκνα αγαπητά που τίποτα δεν μπορεί να τα χωρίσει από την αγάπη Του. Ναι σήμερα, τώρα, μιλώντας στον Κύριο μπορείς να τον αποκαλείς με τον νέο όρο που η αγάπη Του έκανε δυνατό να χρησιμοποιούμε: ΠΑΤΕΡΑ.

4. «Γιατί ποιος γιος υπάρχει που δεν τον παιδαγωγεί ο πατέρας;»

Προχωρώντας παραπέρα, στην προς Εβραίους 12:5-10 διαβάζουμε:

«Γιε μου μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. και μην αθυμείς όταν ελέγχεσαι απ’ Αυτόν. ΕΠΕΙΔΗ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ. και μαστιγώνει κάθε γιο τον οποίο παραδέχεται». Αν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντι σας ως προς γιους. επειδή ποιος γιος υπάρχει, τον οποίον ο πατέρας του δεν τον παιδαγωγεί; Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας όλοι έγιναν μέτοχοι, άρα είστε νόθοι και όχι γιοι. Επειδή τους μεν πατέρες μας κατά σάρκα τους είχαμε παιδαγωγούς και τους σεβόμασταν. δεν θα υποταχτούμε πολύ περισσότερο στον Πατέρα των πνευμάτων και θα ζήσουμε; Επειδή εκείνοι μεν για λίγο καιρό μας παιδαγωγούσαν, σύμφωνα με την αρέσκεια τους. ο Θεός όμως για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας Του

Αν ήμασταν ξένοι προς την οικογένεια του Θεού, δεν θα υπήρχε παιδεία από τον Πατέρα. Ανήκουμε όμως στο σπίτι Του. Είμαστε οικείοι Του, παιδιά Του, και σαν Πατέρας αυτής της οικογένειας είναι υπεύθυνος για την διαπαιδαγώγηση μας. Είναι ΑΓΑΠΗ αυτό που τον κινεί να το κάνει, είναι αγαπημένος εκείνος ο οποίος υπομένει την παιδεία, και αυτή είναι προς το συμφέρον μας, «για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του.»

5. «Ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά»

Τέλος, ας πάμε στο απόσπασμα από το οποίο πήραμε τον τίτλο αυτού του άρθρου, στο κατά Ιωάννη 16:27. Εκεί διαβάζουμε:

Κατά Ιωάννη 16:27
«επειδή, ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά, για τον λόγο ότι εσείς αγαπήσατε εμένα, και πιστέψατε ότι εγώ βγήκα από τον Πατέρα.»

και κατά Ιωάννη 14:21,23
«Εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει. κι εκείνος που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. κι εγώ θα τον αγαπήσω, και θα του φανερώσω τον εαυτό Μου …. Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα σ’ αυτόν.»

Αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα σου δια του αγίου πνεύματος (προς Ρωμαίους 5:5). Όπως είδαμε:

1. Τίποτα, καμία κτίση, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη Του (προς Ρωμαίους 8:38-39).

2. Σε αγάπησε ενώ ακόμα ήσουν νεκρός στις αμαρτίες και τα παραπτώματα (προς Εφεσίους 2:4-5).

3. Σε αγαπά με αγάπη που ξεπερνά κάθε γνώση (προς Εφεσίους 3:19).

4. Με αγάπη που έφτασε να δώσει τον Γιο Του τον μονογενή για σένα (κατά Ιωάννη 3:16 και πολλά άλλα αποσπάσματα).

5. Με αγάπη που σε έκανε παιδί Του (Ιωάννου Α 3:1).

6. Με αγάπη που ενδιαφέρεται για σένα και δεν αδιαφορεί όταν χρειάζεσαι παιδεία (προς Εβραίους 12:6) .

Ο Θεός σ’ αγαπά με την πλέον θέρμη αγάπη που ένας Πατέρας θα μπορούσε να έχει για τα παιδιά Του, και σε αγαπά ΤΩΡΑ.

Τάσος Κιουλάχογλου