Βιβλικές Αλήθειες

Ο Λόγος του Θεού είναι: (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Ο Λόγος του Θεού είναι:Η προς Τιμόθεο Β 3/γ/16-17 είναι ένα απόσπασμα θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση της ταυτότητας και της χρησιμότητας της Βίβλου. Λέει λοιπόν εκεί:

Προς Τιμόθεο Β 3/γ/16-17
"Όλη η γραφή ΕΙΝΑΙ θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν."

Σ’ αυτό το απόσπασμα έχω δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην λέξη "είναι" η οποία χρησιμοποιείται εκεί και η οποία, όπως ίσως όλοι γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται γενικά για την αναγνώριση, τον χαρακτηρισμό και την περιγραφή κάποιου. Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω απόσπασμα, η Βίβλος ή Γραφή ΕΙΝΑΙ θεόπνευστος1. Αυτό σημαίνει ότι συγγραφέας της Βίβλου είναι ο Θεός που την ενέπνευσε, την παρήγαγε, και επομένως η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, αυτό δηλαδή που ο Θεός έχει να μας πει. Πέρα απ’ αυτό, η παραπάνω παράγραφος μας λέει επίσης ότι η Βίβλος ΕΙΝΑΙ ωφέλιμη, απαριθμώντας τέσσερις λόγους που την κάνουν ωφέλιμη. Περισσότερο αναλυτικά, μας λέει ότι η Βίβλος είναι ωφέλιμη για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση και εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Επομένως, και αφού ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι: "Ο Λόγος του Θεού είναι", έχουμε ήδη μερικά πράγματα τα οποία αυτός ο Λόγος είναι. Το πρώτο απ’ αυτά αφορά την ταύτιση του Θεόπνευστου Λόγου με την Βίβλο, ενώ το δεύτερο την χρησιμότητα αυτού του Λόγου για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση και γενικά εκπαίδευση με σκοπό την τελειοποίηση του ανθρώπου του Θεού.

Εντούτοις, αυτά δεν είναι τα μόνα πράγματα που ο Λόγος του Θεού είναι. Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικά επιπρόσθετα πράγματα που αυτός είναι, και τα οποία θα μας βοηθήσουνε να εκτιμήσουμε καλύτερα την αξία του και την χρησιμότητα του.

1. Ο Λόγος του Θεού: ότι ο Θεός έχει μεγαλύνει περισσότερο

Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτήν την μελέτη, παρά ακούγοντας την γνώμη που ο ίδιος ο Θεός έχει για τον Λόγο Του. Για να δούμε αυτήν την γνώμη θα πάμε στους Ψαλμούς 132/ρλη/2. Εκεί διαβάζουμε:

Ψαλμοί 138/ρλη/2
"διότι εμεγάλυνας τον λόγον σου υπέρ παν το όνομα σου"  (Βάμβας - LXΧ)

Σύμφωνα μ’ αυτό το απόσπασμα, ο Θεός έχει μεγαλύνει τον Λόγο Του ακόμα και πάνω από το ίδιο Του το όνομα. Έχοντας κατά νου, ότι δεν υπάρχει κάτι υψηλότερο από τον Θεό, τον οποίο το όνομα Του εκφράζει, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει εδώ είναι ότι έχει μεγαλύνει τον Λόγο Του πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αν θέλουμε λοιπόν μια σωστή εκτίμηση της αξίας του Λόγου του Θεού, εδώ είναι η εκτίμηση που ο Θεός ο ίδιος έχει κάνει: γι’ Αυτόν δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από τον Λόγο Του.

2. Ο Λόγος του Θεού: τροφή για να ζήσουμε

Έχοντας δει την πολύ μεγάλη θέση που ο Θεός έχει δώσει στον Λόγο Του, ας πάμε στο κατά Ματθαίο 4/δ/4 για να δούμε κάτι άλλο που αυτός ο Λόγος είναι. Εκεί λοιπόν συναντούμε τον Ιησού Χριστό να λέει:

Κατά Ματθαίο 4/δ/4
"Είναι γεγραμμένον, "Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος..."

Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το ψωμί και γενικά η φυσική τροφή είναι το μόνο πράγμα που χρειάζονται για να ζήσουν. Αν και είναι αληθινό ότι η φυσική τροφή είναι απαραίτητη για να επιβιώσει κανείς και να ικανοποιήσει την φυσική του πείνα, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, υπάρχει κάτι περισσότερο που απαιτείται για να είναι οι ζωές μας κάτι πιο πολύ από μια απλή επιβίωση. Τι είναι αυτό το περισσότερο; Η απάντηση δίνεται στον ίδιο στίχο:

Κατά Ματθαίο 4/α/4
"Είναι γεγραμμένον, "ΜΕ ΑΡΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΖΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ."

Σύμφωνα μ’ αυτό το απόσπασμα, για να κάνει κανείς την ζωή του μια πραγματικά άφθονη ζωή και όχι απλά μια επιβίωση, αυτό που χρειάζεται είναι "πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού". Μ’ άλλα λόγια χρειάζεται τον Λόγο του Θεού. Όπως η Πέτρου Α 2/β/2 χαρακτηριστικά μας λέει:

Πέτρου Α 2/β/2
"επιποθήσατε, ως νεογέννητα βρέφη ΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ άδολον γάλα [δηλαδή το άδολο γάλα του ΛΟΓΟΥ ("το λογικόν") του Θεού], διά να αυξηθήτε δι’ αυτού."

Τα νεογέννητα μωρά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς γάλα. Σηκώνονται από τον ύπνο τους κλαίγοντας επειδή θέλουν γάλα. Όμοια, όπως τα νεογέννητα μωρά δεν μπορούν να κάνουν χωρίς γάλα, έτσι και οι ζωές μας δεν μπορούν κάνουν χωρίς το γάλα του Λόγου του Θεού. Δεν έχουμε να αποφασίσουμε αν και κατά πόσο χρειαζόμαστε το γάλα του Λόγου. Είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι το χρειαζόμαστε. Όπως είναι δεδομένο ότι για να επιβιώσουμε φυσικά χρειαζόμαστε να φάμε κάτι, έτσι είναι επίσης ΔΕΔΟΜΕΝΟ, μια αμετάβλητη πραγματικότητα, ότι για να ζήσουμε πραγματικά χρειαζόμαστε τον Λόγο του Θεού.

3. Ο Λόγος του Θεού: η αλήθεια

Αφού είδαμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι όσο αναγκαίος για τις ζωές μας όσο το γάλα για ένα νεογέννητο, ας προχωρήσουμε περισσότερο για να δούμε τι άλλο ο Λόγος αυτός είναι. Αυτά που θα διαβάσουμε συνέβησαν κατά την διάρκεια της ανάκρισης του Ιησού από τον Πιλάτο (κατά Ιωάννη 18/ιη/33-38). Κατά την διάρκεια αυτής της ανάκρισης, ο Πιλάτος έκανε μια ερώτηση η οποία έχει πιθανόν ερωτηθεί από πολλούς ανθρώπους από τότε. Η ερώτηση του Πιλάτου, έγινε σε απάντηση της απόκρισης του Ιησού ότι ήρθε στον κόσμο για να μαρτυρήσει στην αλήθεια (κατά Ιωάννη 18/ιη/37), και μπορεί να βρεθεί στο κατά Ιωάννη 18/ιη/38:

Κατά Ιωάννη 18/ιη/38
"Λέγει προς αυτόν [τον Ιησού] ο Πιλάτος, Τι είναι αλήθεια;"

Η ερώτηση του Πιλάτου δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Πολλοί άνθρωποι, και στην πραγματικότητα πολλοί από μας, μπορεί να την έχουμε ρωτήσει σε κάποιο στάδιο της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε την απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση. Αυτή η απάντηση δίνεται στο κατά Ιωάννη 17/ιζ. Εκεί ο Ιησούς Χριστός, λίγο πριν την σύλληψη του, προσευχήθηκε στον Θεό και είπε μεταξύ άλλων:

Κατά Ιωάννη 17/ιζ/14,17
"Εγώ έδωκα εις αυτούς [τους μαθητές] τον λόγον σου.....Αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου. Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΙΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ"

Η απάντηση στην ερώτηση "τι είναι αλήθεια;" είναι πολύ απλή και ξεκάθαρη: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η Βίβλος, όντας Λόγος του ενός αληθινού Θεού, είναι η αλήθεια πάνω στην οποία μπορούμε να βασίσουμε τις ζωές μας χωρίς κανέναν φόβο ότι μπορεί να προδοθούμε ποτέ. Είναι αυτός ο Λόγος ο οποίος μιλάει για τον Ιησού Χριστό, "την οδό, την αλήθεια, και την ζωή" (κατά Ιωάννη 14/ιδ/6), και τα υπέροχα πράγματα που αυτός εκπλήρωσε για μας. Είναι αυτός ο Λόγος που λέει ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς θα σωθείς (Ρωμαίους 10/ι/9). Αυτό δεν είναι μια θετική κουβέντα μόνο. Δεν είναι μια ακόμη θρησκευτική άποψη. ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. Αν το κάνεις θα σωθείς 100% και αν δεν το κάνεις θα μείνεις 100% χωρίς σωτηρία. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να την αλλάξεις. Είναι ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ. Μπορείς είτε να την αποδεχτείς είτε να την απορρίψεις.

Σε αντίθεση, το ψέμα έχει χιλιάδες προσωπεία. Εκατοντάδες ιδέες, φιλοσοφίες και θρησκείες κυκλοφορούν στον κόσμο διεκδικώντας μια θέση στο μυαλό μας. Η διάρκεια μιας ζωής είναι αρκετή για να καταμετρήσει κάνεις την γέννηση και τον θάνατο πολλών απ’ αυτές. Ο άνθρωπος χρειάζεται να αναθεωρεί συνέχεια τις φιλοσοφίες και τις θεωρίες του, ώστε να έρθουν "σε συμφωνία" με τον χρόνο. Αν ήταν αλήθεια, δεν θα χρειάζονταν αναθεώρηση. Η αλήθεια είναι αλήθεια σήμερα, αύριο, και μετά από χίλια ή ένα εκατομμύριο χρόνια. Και είναι μόνο Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, η αλήθεια, που έχει αυτήν την αιώνια διάρκεια. Όπως η Πέτρου Α 1/α/23 λέει:

Πέτρου Α 1/α/23
"επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα."

Επίσης: Πέτρου Α 1/α/25
"Ο ΛΟΓΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ. Και ούτως είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς εις εσάς."

Ο Λόγος του Θεού διαρκεί για πάντα. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Ο Θεός ο οποίος κάλυπτε αυτόν τον Λόγο δυο χιλιάδες χρόνια πριν, είναι ο ίδιος Θεός σήμερα επίσης. Όπως η Ιακώβου 1/α/17 λέει:

Ιακώβου 1/α/17
"πάσα δόσις αγαθή, και παν δώρημα τέλειον, είναι άνωθεν, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής"

Μερικές φορές λίγα μόνο λεπτά είναι αρκετά για σημαντικές αλλαγές στην στάση κάποιων ανθρώπων. "Αλλοιώσεις" και "σκιές μεταβολής" είναι τόσο συχνές με τον άνθρωπο. Αλλά με τον Θεό δεν υπάρχει ούτε αλλοίωση ούτε έστω και η πιο μικρή σκιά μεταβολής. Ο Λόγος του Θεού, όντας αλήθεια και έχοντας την κάλυψη ενός Θεού που ποτέ δεν αλλοιώνεται είναι σίγουρα το πιο σταθερό θεμέλιο για τις ζωές μας και το μόνο πράγμα πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε χωρίς κανένα φόβο ότι μπορεί ποτέ να προδοθούμε.

4. Ο Λόγος του Θεού: ένας καθαρός Λόγος

Ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία η αλήθεια εξ ορισμού έχει είναι καθαρότητα. Η ερώτηση επομένως είναι: είναι ο Λόγος του Θεού καθαρός και αν ναι πόσο καθαρός είναι; Για να δούμε την απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση θα πάμε στο βιβλίο των Ψαλμών. Εκεί λέει:

Ψαλμοί 12/ιβ/6
"Τα λόγια του Κυρίου είναι ΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ, αργύριον δεδοκιμασμένον εν πηλίνω χωνευτηρίω, κεκαθαρισμένον επταπλασίως."

Ψαλμοί 119/ριθ/140
"Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΦΟΔΡΑ. ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΣΟΥ ΑΓΑΠΑ ΑΥΤΟΝ."

Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένας λόγος με ακαθαρσίες. Δεν είναι ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να απολογείσαι για τα "λάθη" του ούτε ένας λόγος ο οποίος χρειάζεται φιλτράρισμα και καθαρισμό. Αντ’ αυτού είναι ένας λόγος ΚΑΘΑΡΟΣ και στην πραγματικότητα τόσο καθαρός σαν "αργύριον δεδοκιμασμένον εν πήλινω χωνευτηρίω, κεκαθαρισμένον επταπλασίως", δηλαδή καθαρότερος δεν θα μπορούσε να είναι. Γι’ αυτό και τον αγαπάμε ("ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ο δούλος σου αγαπά αυτόν"). Άλλωστε η καθαρότητα, η τελειότητα και η ακρίβεια του, αντανακλούν την καθαρότητα, τελειότητα και ακρίβεια του συγγραφέα του: του ΘΕΟΥ.

5. Ο Λόγος του Θεού: πηγή ευφροσύνης

Έχουμε ήδη δει αρκετά πράγματα που ο Λόγος του Θεού είναι. Εντούτοις, η λίστα δεν σταματάει εδώ. Στους Ψαλμούς 119/ριθ/ μαθαίνουμε για ένα ακόμη αποτέλεσμα που ο Λόγος αυτός έχει:

Ψαλμοί 119/ριθ/162
"ΑΓΑΛΛΟΜΑΙ εις τον λόγον σου, ως ο ευρίσκων λάφυρα πολλά"

Ψαλμοί 119/ριθ/14
"Εν τη οδώ των μαρτυρίων σου ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ, ως διά πάντα τα πλούτη."

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν αγαλλίαση και ευφροσύνη στην απόκτηση πλούτου. Εντούτοις, όπως είδαμε, δεν μπορεί να ζήσει κανείς μόνο με ψωμί, και το χρήμα δεν είναι και δεν μπορεί να αγοράσει το συστατικό εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει σε κάποιον πραγματική ζωή και πραγματική ευφροσύνη. Ποιο είναι αυτό το συστατικό; Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πέρα απ’ όλα τα άλλα πράγματα που έχουμε ήδη δει ότι είναι, φέρνει επίσης μεγάλη ευφροσύνη και αγαλλίαση. Στην πραγματικότητα φέρνει τόση πολύ αγαλλίαση όση η αγαλλίαση εκείνου που βρίσκει πολλά λάφυρα, δηλαδή πολλούς θησαυρούς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κερδίσεις το Λόττο για να ευφρανθείς. Αυτό που χρειάζεται είναι να πας στον Λόγο, να τον μελετήσεις, να τον πιστέψεις και να τον κρατήσεις στην καρδιά σου. Κάθε φορά που κάνει κανείς αυτό η ευφροσύνη του είναι σαν εκείνου που βρήκε μεγάλους θησαυρούς. Δεν είναι αλήθεια θαυμάσιο ότι έχουμε μια τόσο σταθερή πηγή ευφροσύνης; Δεν είναι μια ευφροσύνη που βασίζεται στις συνθήκες, "την τύχη" ή άλλα πράγματα αλλά στον Θεό και τον υπέροχο Λόγο Του, την Βίβλο.

6. Ο Λόγος του Θεού: φως στα βήματα μας

Άλλο ένα πράγμα που ο Λόγος του Θεού είναι, μπορεί να βρεθεί στους Ψαλμούς 119/ριθ/105. Λέει εκεί:

Ψαλμοί 119/ριθ/105
"Λυχνος εις τους ποδας μου εΙναι ο λογος σου, και φως εις τας τριβους μου."

Επίσης: Πέτρου Β 1/α/19
"Και έχωμεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον2, εις τον οποιον καμνετε καλα να προσεχητε ως εις λυχνον φεγγοντα εν σκοτεινω τοπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φώσφορος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών"

Για να περπατήσεις σ’ ένα δρόμο απαραίτητα χρειάζεσαι φως. Είτε αυτό το φως είναι φυσικό, είτε είναι τεχνητό, το γεγονός είναι ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να περπατήσεις. Ο δρόμος της ζωής δεν αποτελεί εξαίρεση απ’ αυτόν τον κανόνα. Για να περπατήσεις σ’ αυτόν τον δρόμο, χρειάζεσαι φως για να τον φωτίζει. Που μπορείς να βρεις αυτό το φως; Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, στον Λόγο του Θεού. Όταν ακολουθείς τον Λόγο του Θεού, είναι σαν να περπατάς σ’ ένα μονοπάτι γεμάτο φως. Όπως οι Ψαλμοί 84/πδ/11 και η Ιωάννου Α 1/α/5 μας λένε:

Ψαλμοί 84/πδ/11
"Διότι ΗΛΙΟΣ και ασπίς είναι Κύριος ο Θεός..."

Ιωάννου Α 1/α/5
"Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ, ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ"

Ο Θεός είναι φωτεινός σαν ήλιος. Αλλά αν και στον ήλιο ακόμη υπάρχουν σκοτεινές κηλίδες, στον Θεό δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι, καμία κηλίδα. Ακολουθώντας τον Λόγο Του είναι σαν να ακολουθούμε ένα μονοπάτι φωτισμένο με τόσο φως όσο το φως του συγγραφέα Του, δηλαδή όσο το φως του Θεού.

7. Αν ο Λόγος δεν είναι η χαρά μας........

Πιθανόν καταλαβαίνει κανείς καλύτερα την σημασία ενός αντικειμένου όταν μαθαίνει τι θα συνέβαινε αν δεν το είχε. Στα παραπάνω εκθέσαμε μερικά από τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού είναι και επομένως μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν δεν τον είχαμε. Εντούτοις, υπάρχει ένα απόσπασμα στους Ψαλμούς όπου η σημασία του Λόγου γίνεται κατανοητή με την απ’ ευθείας αναφορά στο τι συμβαίνει αν ο Λόγος δεν είναι η χαρά, η "τρυφή" μας. Έτσι λοιπόν, στους Ψαλμούς 119/ριθ/77 ο Δαβίδ λέει με αποκάλυψη:

Ψαλμοί 119/ριθ/77
"ο νόμος σου είναι η τρυφή μου"

Για τον Δαβίδ, ο Λόγος του Θεού (ο Μωσαϊκός νόμος στην εποχή και οικονομία που έζησε ο Δαβίδ) ήταν η χαρά, η τρυφή του. Για να δούμε τώρα τι θα συνέβαινε αν ο Λόγος δεν ήταν η χαρά του, δεν έχουμε παρά να προχωρήσουμε δεκαπέντε στίχους μπροστά. Όντως ο στίχος 92 μας λέει:

Ψαλμοί 119/ριθ/92
"ΕΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΗΤΟ Η ΤΡΥΦΗ ΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΗΘΕΛΟΝ ΧΑΘΗ ΕΝ ΤΗ ΘΛΙΨΕΙ ΜΟΥ"

Μερικές φορές δύσκολες περίοδοι μπορεί να έρθουν, στις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια προσωρινή ελαφριά θλίψη (Κορινθίους Β 3/γ/17, Πέτρου Α 1/α/6). Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι σ’ εκείνες τις στιγμές ο Λόγος του Θεού σταματάει να είναι η σταθερή πηγή ευφροσύνης, το φως στα βήματα μας, και η τροφή για τις ζωές μας. Καμιά κατάσταση, καμιά περίσταση δεν μπορεί να κάνει τον Λόγο λιγότερο φωτεινό απ’ ότι είναι ή να τον κάνει να χάσει την αξία του. Ο Λόγος είναι το ίδιο αξιόπιστος τόσο στις καλές όσο και στις κακές καταστάσεις. Εντούτοις θα πρέπει να φροντίσουμε να κρατάμε την φλόγα του Λόγου πάντα αναμμένη στην καρδιά μας. Λύπες και πιέσεις μπορεί να έρθουν μερικές φορές αλλά δεν θα καταφέρουν να μας ανατρέψουν και να μας κάνουν να χαθούμε όσο ο Λόγος του Θεού είναι η χαρά μας. Ο Θεός είναι πιστός και πάντα θα μας βγάζει υπερνικητές καθώς τον εμπιστευόμαστε (Ρωμαίους 8/η/37).

8. Αν μελετάμε στον Λόγο του Θεού θα είμαστε......

Έχοντας δει κάποια από τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού είναι, θα πρέπει να είναι ήδη καθαρά τα μεγάλα οφέλη που έχουμε από την σπουδή και την τοποθέτηση του Λόγου βαθιά στην καρδιά μας. Εντούτοις, ας δούμε κάποια ακόμη από τα αποτελέσματα που αυτός ο Λόγος έχει αν "μελετάμε" σ’ αυτόν.

8.1. Χαρούμενοι και όπως τα δέντρα τα φυτεμένα δίπλα από το ποτάμι

Για να δούμε τι ο Λόγος προβλέπει για εκείνον τον άνθρωπο που τον κάνει το κέντρο των σκέψεων του ας πάμε στους Ψαλμούς 1/α/1-3. Εκεί λέει:

Ψαλμοί 1/α/1-3
"ΜΑΚΑΡΙΟΣ [χαρούμενος] ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθισεν. αλλ’ εν τω νομω του Κυρίου εΙναι το θελημα αυτου, και εν τω νομω αυτου μελετα ημεραν και νυκτα. Και θέλει είσθε ως δένδρον πεφυτεύμενον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται. και πάντα, όσα αν πράττη, θέλουσιν ευοδωθεί."

Είναι κάποιος από μας που δεν θέλει οτιδήποτε κάνει να ευδοκιμάζει και να ευοδώνεται; Δεν το πιστεύω. Πως μπορούμε όμως να το πετύχουμε; Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τρόπος είναι να μελετούμε στον Λόγο του Θεού. Πριν προχωρήσουμε πιο πέρα θα ήθελα να πω ότι το ρήμα "μελετώ" που χρησιμοποιείται στο παραπάνω απόσπασμα (η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην αρχαιοελληνική μετάφραση των εβδομήκοντα (LXX)), δεν είχε την σημασία που έχει ως ένα βαθμό σήμερα, δηλαδή του απλού διαβάσματος ενός βιβλίου. Περισσότερο είχε την σημασία του σκέφτομαι κάτι βαθιά, συλλογίζομαι βαθιά. Έτσι λοιπόν αν ορθοτομήσουμε τον Λόγο του Θεού και τον κάνουμε το επίκεντρο του μυαλού μας και το κέντρο αναφοράς των σκέψεων μας, αν δηλαδή "μελετάμε" σ’ αυτόν, τότε οτιδήποτε και να κάνουμε θα ευχαριστεί τον Θεό αφού θα έρχεται από ένα μυαλό στο οποίο ο Λόγος του Θεού κατέχει την κεντρική θέση και επομένως σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα θα ευοδωθεί και εμείς θα είμαστε "μακάριοι" (δηλαδή χαρούμενοι") μοιάζοντας με δέντρα ΓΕΜΑΤΑ ΚΑΡΠΟ φυτεμένα δίπλα από τα νερά.

8.2. Επιτυχείς και συνετοί

Τα αποτελέσματα της μελέτης στον Λόγο του Θεού γίνονται ακόμη καθαρότερα στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή. Ο Ιησούς του Ναυή ήταν ο διάδοχος του Μωυσή στην καθοδήγηση των Ισραηλιτών, καθώς πήγαιναν προς την γη της επαγγελίας. Έχοντας κατά νου ότι ήταν αυτός που θα οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην γη της επαγγελίας, και επίσης γνωρίζοντας, από την ανάγνωση των σχετικών αναφορών , ότι οι Ισραηλίτες δεν ήταν από τους ευκολότερους ανθρώπους για να καθοδηγήσει κανείς, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πόσο πολύ ο Ιησούς του Ναυή χρειάζονταν επιτυχία και σύνεση για να φέρει εις πέρας τις βαριές του ευθύνες. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι ο Θεός τον συμβούλεψε να κάνει, έτσι ώστε να έχει αυτή τη σύνεση και επιτυχία. Για να το δούμε αυτό ας πάμε στον Ιησού του Ναυή 1/α/5-8. Εκεί, ο Θεός μιλάει στον Ιησού και λέει:

Ιησούς του Ναυή 1/α/5-8
"Δεν θέλει δυνηθή άνθρωπος να σταθή εναντίον σου πάσας τας ημέρας της ζωής σου. καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είσθε μετά σου. δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ισχυε και ανδρίζου. διότι συ θέλεις κληροδοτήσει εις τον λαόν τούτον την γην, την οποίαν ώμοσα προς τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, διά να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα τον νόμον, τον οποίον προσέταξεν εις σε Μωυσής ο θεράπων μου. μη εκκλίνης απ’ αυτού δεξιά ή αριστερά διά να φέρησαι μετά συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγης. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματος σου, αλλ’ εν αυτώ θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ. διότι τότε θέλεις ευοδούσθε εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως."

Δείτε πόσο υπέροχα ο Θεός ενθάρρυνε τον Ιησού. Ο Θεός δεν είναι κάποιος ο οποίος στέκεται μακριά χωρίς να καταλαβαίνει την ενθάρρυνση και την παρηγοριά που μπορεί να χρειαζόμαστε. Αντίθετα είναι ένα γεμάτος αγάπη και φροντίδα Θεός. Δείτε επίσης τι είπε στον Ιησού. Του είπε ότι για να είναι επιτυχής πάντα ("οπού αν υπάγης"), θα έπρεπε να είναι θαρραλέος, "ανδρείος", για να κάνει όσα ο νόμος του Μωυσή (ο Λόγος του Θεού για εκείνο τον καιρό και οικονομία) έλεγε. Στην πραγματικότητα του είπε να είναι προσέχει και να μην κλίνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά απ’ ότι αυτός ο Λόγος έλεγε. Επίσης του είπε ότι μόνο αν "μελετούσε" στο Λόγο του Θεού μέρα και νύχτα, δηλαδή μόνο αν ο Λόγος ήταν το κέντρο των στοχασμών και σκέψεων του, θα ήταν επιτυχής και θα φέρονταν με σύνεση. Αυτά τα "ΤΟΤΕ" που χρησιμοποιούνται στο απόσπασμα αυτό δείχνουν ότι η επιτυχία και σύνεση του ήταν εξαρτημένες από την θέση που ο Λόγος του Θεού είχε στην καρδιά του. Πραγματικά μόνο όταν ο Λόγος του Θεού είναι το κέντρο των σκέψεων και πράξεων μας μπορούμε εγγυημένα να έχουμε επιτυχία και σύνεση. Όπως ο αναγνώστης μπορεί να επιβεβαιώσει διαβάζοντας το υπόλοιπο του Ιησού του Ναυή, ο Ιησούς ήταν όντως ένας άνθρωπος που ακολούθησε και υπηρέτησε τον Θεό καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, και όντως ήταν επιτυχής και συνετός στην εκπλήρωση των ευθυνών του.

9. Συμπέρασμα

Έχοντας τελειώσει αυτήν την μελέτη, θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν με κανένα τρόπο εξαντλητική. Ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να ερευνήσει τον Λόγο του Θεού και να βρει για τον εαυτό του άλλα πράγματα που αυτός ο Λόγος είναι. Εντούτοις, πιστεύω ότι έχουμε ήδη δει πολλά πράγματα που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίμηση του. Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, είδαμε ότι ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, είναι:

i) η αλήθεια,

ii) ότι ο Θεός έχει μεγαλύνει περισσότερο,

iii) τροφή για την ζωή μας,

iv) γάλα για την ανάπτυξη μας,

v) η πηγή της ευφροσύνης,

vi) φως στα βήματα μας,

vii) ωφέλιμος για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση και εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης

viii) πολύ καθαρός

ix) εκείνο που όταν το κάνουμε χαρά μας δεν πρόκειται να ανατραπούμε αν έρθουν θλίψεις,

x) εκείνο το οποίο αν το βάλουμε στο κέντρο της καρδιάς μας, αν δηλαδή "μελετάμε" σ’ αυτόν, τότε θα είμαστε :

α) μακάριοι, χαρούμενοι β) σαν δέντρο δίπλα από τα νερά γ) επιτυχείς σε όλα όσα κάνουμε και δ) θα έχουμε σύνεση.

Αν και αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική, είναι αρκετή πιστεύω για να μας δείξει την μεγαλοσύνη, την σημαντικότητα και την αξία του Λόγου του Θεού. Είναι επίσης αρκετή για να κάνει καθαρά τα υπέροχα αποτελέσματα που αυτός ο Λόγος θα έχει στην ζωές μας αν τον ορθοτομήσουμε, τον βάλουμε στις καρδιές μας, και τον κρατήσουμε ζωντανό εκεί.

Τάσος Κιουλάχογλου

 Υποσημειώσεις

1. Για μια πιο λεπτομερή εξέταση της προς Τιμόθεο Β 3/γ/16 δες το άρθρο: «Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Βίβλο».

2. Ο "προφητικός λόγος" είναι ο Λόγος του Θεού. Για περισσότερα πάνω σ’ αυτό δες το άρθρο: «Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Βίβλο».