Βιβλικές Αλήθειες

Το ρηθέν και το γεγραμμένο (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Το "ρηθέν" και το "γεγραμμένο"Ένα από τα αποσπάσματα τα οποία εξετάσαμε στο κύριο άρθρο αυτού του τεύχους είναι και το κατά Ματθαίο 2/β/23. Αυτή η παράγραφο λέει:

Κατά Ματθαίο 2/β/23
"Και ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγόμενην Ναζαρέτ. διά να πληρωθή το ΡΗΘΕΝ διά των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομασθή."

Για πολλούς αυτός ο στίχος είναι πηγή προβλημάτων και αυτό γιατί η ΛΕΧΘΕΙΣΑ ["το ρηθέν"] προφητεία ότι ο Μεσσίας θα κληθεί Ναζωραίος δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Για να λυθεί αυτή η "δυσκολία", μερικοί1 καταφεύγουν στην υπόθεση ότι η λέξη "Ναζωραίος" παράγεται από την Εβραϊκή λέξη νετσέρ η οποία σημαίνει "κλάδος". Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η συσχέτιση δεν είναι παρά καθαρά υποθετική, η ανεπάρκεια και οι αντιφάσεις της γίνονται ολοκάθαρες από το γεγονός ότι ενώ το κατά Ματθαίο 2/β/23 λέει ότι η προφητεία ελέχθη από τους προφήτες δηλαδή από πληθυντικό αριθμό ανθρώπων, η λέξη "νετσερ" χρησιμοποιείται για τον Χριστό μόνο από τον Ησαΐα2 (Ησαΐας 11/ια/1).

Παρόλα αυτά , πιστεύουμε ότι το όλο "πρόβλημα" δεν είναι παρά ένα ΤΕΧΝΗΤΟ πρόβλημα που δημιουργείται από το γεγονός ότι δεν δίνουμε προσοχή σε ότι διαβάζουμε. Πράγματι, ενώ η Γραφή μιλάει για "ΡΗΘΕΝ" [δηλαδή για "ΛΑΛΗΜΕΝΟ"] από τους προφήτες, εμείς το παίρνουμε σαν να μιλάει για "ΓΕΓΡΑΜΕΝΟ" από τους προφήτες. Παρόλα αυτά, όταν το κείμενο λέει "ΡΗΘΕΝ" εννοεί "ΡΗΘΕΝ". Μερικές προφητείες ΜΟΝΟ ελέχθησαν και δεν γράφτηκαν. Άλλες προφητείες δεν ελέχθησαν αλλά μόνο γράφτηκαν ενώ μερικές άλλες προφητείες και ελέχθησαν αλλά και γράφτηκαν. Όταν διαβάζουμε ένα απόσπασμα το οποίο εισαγάγετε με την φράση "το γεγραμένον", τότε θα το βρούμε 100% στην Γραφή, αφού είναι εγγυημένο ότι είναι γραμμένο. Παρόλα αυτά, όταν αυτό το οποίο αναφέρεται λέγεται ότι είναι απλώς "ειρημένο" ή "ρηθέν" δηλαδή "λαλημένο" τότε μπορεί να το βρούμε γραμμένο στην Γραφή αλλά μπορεί και όχι. Ο Λόγος δεν εγγυάται ότι γράφτηκε. Αυτό που εγγυάται είναι ότι ΕΛΕΧΘΗ.

Υπάρχουν 15 συνολικά προφητείες /αποσπάσματα για τις οποίες η Βίβλος μας λέγεται ότι ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ3. Για να δούμε κατά πόσο και ελέχθησαν και γράφτηκαν ή κατά πόσο ΜΟΝΟ ελέχθησαν, θα πρέπει να ερευνήσουμε την Γραφή για να δούμε αν μπορούμε να τις βρούμε. Μια τέτοια έρευνα δείχνει ότι όλες οι προφητείες οι οποίες ελέχθησαν, γράφτηκαν κιόλας είναι επίσης γραμμένες ΕΚΤΟΣ από δυο απ’ αυτές. Αυτές είναι:

i) Η προφητεία ότι ο Ιησούς θα κληθεί Ναζωραίος. Η εκπλήρωση αυτής της προφητείας δίνεται στο κατά Ματθαίο 2/β/23. Αυτή η προφητεία μόνο ΕΛΕΧΘΗ από τους προφήτες και γράφτηκε αργότερα από τον Ματθαίο. Αυτή είναι επίσης και μια μορφή του σχήματος λόγου "υστέρηση". Μ’ αυτό το σχήμα λόγου "το Άγιο Πνεύμα, σε μεταγενέστερες και επακόλουθες αναφορές, προσθέτει συμπληρωματικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν δόθηκαν όταν έγινε η πρώτη αναφορά. Και μερικές φορές αναφέρει ακόμη και ιστορικά γεγονότα για τα οποία καμία αναφορά δεν είχε γίνει όταν αυτά έγιναν4". Ένα απ’ αυτά τα γεγονότα για τα οποία δεν είχε γίνει καμία αναφορά πιο πριν, ήταν και η προφητεία ότι ο Μεσσίας θα ονομάζονταν Ναζωραίος. Αυτή η προφητεία ΕΛΕΧΘΗ από πληθυντικό αριθμό προφητών. Δεν γράφτηκε όμως απ’ αυτούς αλλά από τον Ματθαίο ο οποίος την έκανε γνωστή μαζί με την εκπλήρωση της.

ii) Πέρα από το κατά Ματθαίο 2/β/23, ένα ακόμη απόσπασμα το οποίο για παρόμοιους λόγους έχει δημιουργήσει ερωτηματικά σε πολλούς είναι και το κατά Ματθαίο 27/κζ/9-10:

Κατά Ματθαίο 27/κζ/9-10
"Τότε επληρώθη ΤΟ ΡΗΘΕΝ διά Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος, "Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από των υιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, καθώς μοι παρήγγειλεν ο Κύριος."

Το πρόβλημα που πολλοί έχουν μ’ αυτό το απόσπασμα είναι ότι η προφητεία αυτή δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά στο βιβλίο του Ιερεμία. Για την "επίλυση" αυτής της "δυσκολίας" έχει προταθεί ότι η παραπάνω αναφορά, στην πραγματικότητα προέρχεται από τον Ζαχαρία 11/ια/12-135. Η συνήθης βάση αυτού του ισχυρισμού είναι ότι και τα δυο αποσπάσματα κάνουν αναφορά για "τριάκοντα αργύρια". Πέρα από τις μεγάλες διαφορές που γίνονται φανερές από μια σύγκριση των δυο αυτών αποσπασμάτων, η ανεπάρκεια αυτής της άποψης γίνεται ολοκάθαρη στο ότι ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίο 27/κζ/9-10 μιλάει για προφητεία η οποία ΕΛΕΧΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΕΜΙΑ. Εάν αυτοί οι στίχοι προέρχονταν από τον Ζαχαρία, ο Θεός αντί για Ιερεμία θα μας έλεγε Ζαχαρία. Μ’ άλλα λόγια αντί να μας πει "τότε επληρώθη ΤΟ ΡΗΘΕΝ διά ΙΕΡΕΜΙΟΥ του προφήτου" θα μας έλεγε "τότε επληρώθη ΤΟ ΓΕΓΡΑΜΕΝΟΝ διά ΖΑΧΑΡΙΟΥ του προφήτου". Πιστεύουμε ότι όταν ο Θεός λέει Ιερεμία εννοεί Ιερεμία και επομένως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι στην πραγματικότητα εννοεί Ζαχαρία.

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα ξανά δεν είναι παρά ένα ΤΕΧΝΗΤΟ πρόβλημα που η αιτία του βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν προσέχουμε αυτά που διαβάζουμε. Διαβάζοντας λοιπόν το κείμενο προσεκτικά θα δούμε ότι δεν λέει ότι η προφητεία αυτή ΓΡΑΦΤΗΚΕ αλλά ότι ΕΛΕΧΘΗ. Μερικές προφητείες μόνο γράφτηκαν και δεν ελέχθησαν. Μερικές άλλες και γράφτηκαν και ελέχθησαν ενώ μερικές άλλες μόνο ελέχθησαν και δεν γράφτηκαν. Η προφητεία η οποία αναφέρεται στο κατά Ματθαίο 27/κζ/9-10 ΕΛΕΧΘΗ αλλά δεν ΓΡΑΦΤΗΚΕ. Ο Ματθαίος με το σχήμα λόγου "υστέρηση" μας πληροφορεί για την ύπαρξη της πολύ αργότερα αφότου ΕΛΕΧΘΗ.

Συμπέρασμα

Καταλήγοντας λοιπόν, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις παραπομπές σε αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης σε δυο κατηγορίες: σε εκείνες για τις οποίες μας λέγεται ότι ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ και σε εκείνες για τις οποίες μας λέγεται ότι ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ. Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπομπών από την Παλαιά Διαθήκη ανήκει στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή σε εκείνες για τις οποίες μας λέγεται ότι ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ. Αφού μας λέγεται ξεκάθαρα ότι αυτές οι παραπομπές είναι ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ, είναι σίγουρο ότι θα τις βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας έλεγχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμιά παραπομπή που ο Λόγος να λέει ότι γράφτηκε και να μην υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη.

Από την άλλη πλευρά, για τις παραπομπές για τις οποίες μας λέγεται ότι ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ εγγύηση ότι θα τις βρούμε και γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές οι παραπομπές θα βρεθούν στην Παλαιά Διαθήκη μόνο αν εκτός από "ειρημένες" είναι και "γεγραμμένες". Από τις δεκαπέντε παραπομπές για τις οποίες μας λέγεται ότι ελέχθησαν, οι δεκατρείς μπορούν να βρεθούν στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο σημαίνει ότι τόσο ελέχθησαν όσο και γράφτηκαν. Οι δυο οι οποίες δεν μπορούν να βρεθούν εκεί, είναι στο κατά Ματθαίο 2/β/23 και στο κατά Ματθαίο 27/κζ/9-10. Αυτές οι προφητείες μόνο ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ. Ο Ματθαίος χρησιμοποιώντας το σχήμα λόγου "υστέρηση" μας πληροφορεί για την ύπαρξη τους πολύ αργότερα από τον χρόνο που ελέχθησαν.

Υπάρχει λοιπόν καμία πραγματική δυσκολία με το κατά Ματθαίο 2/β/23 και 27/κζ/9-10; Όχι εκτός αν την ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ.

Τάσος Κιουλάχογλου

 

Παραπομπές

The Companion Bible: Kregel Publications, Michigan 49501, This printing 1994.

 Υποσημειώσεις

1. Δες για παράδειγμα: S. Zodhiates: "The Complete Word Study Dictionary", AMG Publishers, 1993, σελ. 1.003.

2. Συνολικά χρησιμοποιείται τέσσερις φορές. Πέρα από τον Ησαΐα 11/ια/1, χρησιμοποιείται ακόμα στον Ησαΐα 14/ιδ/19, 60/ξ/21 και στον Δανιήλ 11/ια/7. Μια εξέταση αυτών των αποσπασμάτων μπορεί να επιβεβαιώσει ότι κανένα δεν αναφέρεται στον Χριστό.

3. Αυτές είναι: Κατά Ματθαίο 1/α/22, 2/β/15, 17, 23, 3/γ/13, 4/δ/14, 8/η/17, 12/ιβ/17, 13/ιγ/35, 21/κα/4, 22/κβ/31, 24/κδ/15, 27/κζ/9, 27/κζ/35 και κατά Μάρκο 13/ιγ/14.

4. Δες: E. W. Bullinger: "Figures of Speech used in the Bible", Baker Book House, originally published 1898. This printing 1995, σελ. 709-713.

5. Αυτήν την άποψη ακολουθεί και ο Βάμβας στις παραπομπές του στην άκρη της σελίδας.