Βιβλικές Αλήθειες

Η ζωή δεν είναι δίκαιη (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Η ζωή δεν είναι δίκαιηΚαθ’ ένας που τον έχουν μεταχειριστεί άδικα, εύκολα θα παραδεχτεί ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη. Αλλά επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Συχνά χρησιμοποιούμε όρους όπως "δίκαιος" με την έννοια μιας ισοσταθμισμένης ζυγαριάς. Αυτό δηλαδή που βάζεις από την μια μεριά ισούται με αυτό που βάζεις από την άλλη. Κοιτάζουμε σ’ αυτήν και λέμε ότι είναι δίκαιη. Με ένα τέτοιο ορισμό στο μυαλό μας θα έλεγα ότι ο Θεός όντως δεν σχεδίασε την ζωή να είναι δίκαιη.

Αλήθεια, σας φαίνεται σωστό και ίσο να λαμβάνουμε αιώνια ζωή, άγιο πνεύμα και όλες τις ευλογίες και τα προνόμια ενός παιδιού του Θεού, απλά και μόνο ομολογώντας τον Ιησού ως Κύριο και πιστεύοντας ότι ο Θεός τον ανάστησε από τους νεκρούς; Τα έργα μου σίγουρα δεν θα ήταν με κανένα τρόπο ίσα με ότι έλαβα πίσω.

Κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός στον χώρο της φύσης. Φυτεύομε ένα σπόρο από τον οποίο ξεπηδά ένα φυτό με 10, 20, 100 φορές πιο πολλούς σπόρους. Μια "δίκαιη" επιστροφή θα ήταν ένα σπόρος σπάρθηκε, ένα σπόρος δόθηκε. Με όσα πράγματα ο Θεός έχει κάνει, επιστρέφει πάντα πολύ περισσότερα από όσα του δίνονται. Πολλοί Χριστιανοί υποεκτιμούν τον Θεό κοιτάζοντας να λάβουν μόνο όσα έχουν δώσει. Η φύση όμως του Θεού είναι να δίνει με αφθονία πολύ περισσότερα απ’ όσα έχουν δοθεί.

Έτσι θυμηθείτε, η ζωή δεν είναι δίκαιη. Όταν έχει να κάνει με τον Θεό και τα δικά Του πράγματα, μην περιμένετε να πάρετε πίσω μόνο ότι δώσατε. Περίμενε να λάβετε υπερεκπερισσού, υπέρ πάντα όσα θα μπορούσατε να ζητήσετε ή να νοήσετε.

Duke Clark (Από την εφημερίδα Good News)