Βιβλικές Αλήθειες

Εφανέρωσα τα οδούς μου και μου εισήκουσας (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Εφανέρωσα τα οδούς μου και μου εισήκουσαςΒρίσκουμε αυτή την φράση στους Ψαλμούς 119:26. Ο Δαβίδ μας λέει ότι φανέρωσε τις οδούς του στον Θεό και ο Θεός τον εισάκουσε, του απάντησε. Πιστεύω ότι το «και» μετά από το κόμμα δείχνει ότι η απάντηση του Θεού ήρθε σαν αποτέλεσμα του ότι ο Δαβίδ φανέρωσε τις οδούς του. Πολλοί από μας κρατούμε τα χαρτιά μας κλειστά στον Θεό. Έχουμε συρτάρια κρυφά που ποτέ δεν ανοίγουμε, ακόμα και σ’ Αυτόν. Πολλοί κρατούν τις πληγές τους κρυφές γιατί υποτίθεται ότι οι πληγές είναι προϊόν προσωπικής αποτυχίας και επομένως δεν πρέπει να έχουν καμιά. Άλλοι πάλι ποτέ δεν μιλούν ούτε προσεύχονται για φροντίδες και μέριμνες που μπορεί να έχουν, γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τέτοια «ασήμαντα» πράγματα όπως είναι οι μέριμνες μας. Τέτοια πράγματα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας, πιστεύουν. Άλλοι πάλι έχουν όνειρα, φόβους και επιθυμίες που ποτέ δεν αποκαλύπτουν σ’ Αυτόν. Είναι σαν σχέση όπου η μια από τις πλευρές αρνείται να αποκαλύψει την καρδιά της στην άλλη. Πως αλήθεια ονομάζουμε τέτοιες σχέσεις; Ρηχές. Και τέτοια είναι ίσως η σχέση που πολλοί έχουν με τον Θεό της Βίβλου που είναι Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ. Πιστεύω ότι το πόση ανοιχτή έχουμε την καρδιά μας προς κάποιον είναι και μέτρο της σχέσης που έχουμε ή επιθυμούμε να έχουμε μαζί του. Το ίδιο ισχύει και με τον Θεό: το πόσο ανοιχτή έχουμε την καρδιά μας προς τον Θεό αποτελεί και μέτρο της σχέσης που έχουμε ή επιθυμούμε να έχουμε μαζί Του. Πόσο επικοινωνούμε μαζί Του; Τι του λέμε; Πόσους από τους δρόμους μας του φανερώνουμε; Ο Δαβίδ φανέρωσε τις οδούς του, και μ’ αυτό πιστεύω εννοεί ότι φανέρωσε τα πάντα. Άνοιξε την καρδιά Του στον Δημιουργό του και του φανέρωσε τα πάντα.

Αν είναι φροντίδες που κρατάς για τον εαυτό σου, ο Θεός σε θέλει να τις ρίξεις όλες πάνω Του. Ο Λόγος Του λέει:

Πέτρου Α 5:7
«και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.»

και πάλι προς Φιλιππησίους 4:6-7
«Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.»

Σε κάθε τι, «εν παντί», λέει ο Λόγος, ας γνωρίζονται τα ζητήματα μας στον Θεό!

Υπάρχουν μήπως αμαρτίες τις οποίες κρατούμε κρυφές, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν θα μας συγχωρήσει γι’ αυτές; Ορίστε τι λέει ο Λόγος του Θεού:

Ιωάννου Α 1:8-10
«Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.»

Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας είναι πιστός και δίκαιος ώστε να μας συγχωρέσει. Απαιτεί ωστόσο κάποια πράξη από την πλευρά μας: να του μιλήσουμε. Να του ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Να του πούμε τα λάθη μας. Αν το κάνουμε, είναι πιστός και δίκαιος και θα μας συγχωρέσει.

Είναι μήπως όνειρα τα οποία κρύβουμε απ’ Αυτόν, γιατί πιθανόν πιστεύουμε ότι του είναι αδιάφορα; Μπορεί τα όνειρα μας να αφήνουν αδιάφορο τον κρύο και χαοτικό κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά δεν αφήνουν αδιάφορο τον Κύριο. Αυτός σκέφτεται για μας σκέψεις που είναι αδύνατο να αριθμηθούν! Το λέει στους Ψαλμούς 40:5:

Ψαλμοί 40:5
«Πολλά έκαμες συ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσιά σου. και τους περί ημών διαλογισμούς σου δεν είναι δυνατόν να εκθέση τις εις σέ. εάν ήθελον να απαγγέλλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμόν

Και πάλι, προς Εφεσίους 3:20-21
«Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία διά Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. αμήν.»

Προς Ρωμαίους 8:31-32
«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;»

Και Ψαλμοί 84:11
«Διότι ήλιος και ασπίς είναι Κύριος ο Θεός. χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία.»

Οι σκέψεις του Θεού για σένα είναι αναρίθμητες! Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό εκείνους που περπατούν σε ακακία. Μπορεί να κάνει για σένα πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζεις, ονειρεύεσαι ή ζητάς. Αλλά θα πρέπει να μιλήσεις. Θα πρέπει να ζητήσεις! Σχέση σημαίνει επικοινωνία. Όπου δεν υπάρχει επικοινωνία δεν υπάρχει και σχέση. «Δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε», μας λέει ο Ιάκωβος (Ιάκωβος 4:2). «Αλλά δεν ξέρει ο Θεός τα πάντα;», θα πούνε μερικοί…. Δεν είναι θέμα του αν ξέρει ή όχι. Φυσικά και ξέρει τα πάντα. Φυσικά ο Θεός γνωρίζει όλες τις φροντίδες, αμαρτίες, όνειρα και πληγές σου….. Ξέρει τα ΠΑΝΤΑ. Επιθυμεί όμως κάτι με το να μας ζητάει πλήρη διαφάνεια της καρδιάς μας προς Αυτόν. Και αυτό που επιθυμεί είναι επικοινωνία, ΣΧΕΣΗ. Γιατί σχέση χωρίς επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι λοιπόν θέμα του κατά πόσο ο Θεός το ξέρει ή όχι. Φυσικά και ξέρει. Είναι όμως θέμα επικοινωνίας. Ο Δαβίδ φανέρωσε τις οδούς του στον Κύριο και ο Κύριος τον εισάκουσε, του απάντησε! Θέλεις ο Κύριος να σου απαντήσει; Πάρε χρόνο, χρόνο για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Φανέρωσε Του τις οδούς σου, τα ζητήματα σου, τις φροντίδες σου και τις αμαρτίες σου. Είναι εγγυημένο ότι θα σε ακούσει και θα σου απαντήσει.

Τάσος Κιουλάχογλου