Βιβλικές Αλήθειες

Είσαι γνωστός (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Είσαι γνωστόςΜιλούσα πρόσφατα μ’ ένα φίλο για ένα ιεραπόστολο του 19ου αιώνα που κήρυξε το ευαγγέλιο στην Κίνα και έπειτα και στην Αφρική. Με εντυπωσιάζει πραγματικά το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζω θα έκαναν κάτι τέτοιο. Αλλά και αναφορικά με όλους εμάς στο σώμα του Χριστού: μπορεί να μην σε ξέρω και μπορεί να μην με ξέρεις, είμαστε όμως όλοι μέλη του σώματος του Χριστού! Μέλη που ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η κεφαλή του σώματος, γνωρίζει προσωπικά και πολύ καλά. Και εδώ ακριβώς είναι το βασικό σημείο: μπορεί να μην μας ξέρουν πολλοί και μπορεί τα ονόματα μας να μην γίνουν ποτέ «γνωστά», ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ μας ξέρει όλους προσωπικά και τέλεια. Για τον Κύριο, όλοι μας, γνωστοί και άγνωστοι στους ανθρώπους, με το να πιστέψουμε σ’ Αυτόν έχουμε κάνει μια τεράστια διαφορά! Όλοι μας, γνωστοί και άγνωστοι στους ανθρώπους, ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ! Προς όλους εμάς γράφεται στην προς Ρωμαίους 8:

«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού. διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.»

Αυτές οι λέξεις δεν γράφτηκαν μόνο για τους «γνωστούς» Χριστιανούς, μόνο για κείνους που έδωσαν την ζωή τους για την πίστη ή μόνο για κείνους για τους οποίους διαβάζουμε στην Βίβλο. Αυτές οι λέξεις γράφτηκαν και για ΜΑΣ, τους απλούς πιστούς στον Ιησού Χριστό. Μπορεί σ’ αυτόν τον κόσμο τα ονόματα μας να μην πάνε παραπέρα από τις σελίδες του τηλεφωνικού καταλόγου ΑΛΛΑ έχουν γραφτεί στις σελίδες του βιβλίου της ζωής! Μπορεί σ’ αυτό τον κόσμο λίγοι να μας θυμούνται ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΙ: Ο ΘΕΟΣ!

Ησαΐας 49:15
«Δύναται γυνή να λησμονήση το θηλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήση το τέκνον της κοιλίας αυτής; αλλά και αν αύται λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει

Προς Εβραίους 13:5
«Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε. Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει.»

Ξέρεις σίγουρα όλους τους 12 αποστόλους;

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, θα ήθελα να πάμε στο κατά Ματθαίο 10:2-4 όπου δίνονται τα ονόματα των 12 αποστόλων. Εκεί διαβάζουμε:

Κατά Ματθαίο 10:2-4
«Τα δε ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι ταύτα. πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επονομασθείς Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, όστις και παρέδωκεν αυτόν.»

Σίγουρα λίγοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Πέτρο, τον Ιωάννη ή τον Θωμά. Πόσοι όμως άραγε θυμούνται χωρίς δυσκολία τον Ιάκωβο τον γιο του Αλφαίου, τον Λεββαιο ή τον Σίμων τον Κανανίτη; Αυτοί είναι οι μάλλον «άγνωστοι», οι όχι και τόσο «διάσημοι» των 12. Πέρα από αναφορές όπως η παραπάνω, θα τους βρούμε να αναφέρονται στην Γραφή μόνο συλλογικά σαν «οι δώδεκα» ή «οι μαθητές». Δεν έχουν την δική τους επιστολή στην Καινή Διαθήκη, ούτε την δική τους ιστορία στις Πράξεις, ούτε επίσης ακούμε πολύ γι’ αυτούς στα ευαγγέλια. Ήταν όμως μαθητές του Ιησού Χριστού, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΠ’ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ…. Όπως και μείς! Όπως ο Κύριος είπε:

Κατά Ιωάννη 15:16
«Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ’ εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα διά να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε, ο, τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό.»

Δεν είμαστε εμείς που διαλέξαμε τον Κύριο αλλά ο Κύριος που διάλεξε εμάς, ΕΣΕΝΑ, προσωπικά. Είσαι η προσωπική Του επιλογή και η προτίμηση Του! Η αγάπη του για σένα περνάει κάθε γνώση!

Προς Εφεσίους 3:19
«και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού.»

Και όπως η προς Κορινθίους Α 15:58 μας λέει:

Προς Κορινθίους Α 15:18
«Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.»

Το έργο μας στο σώμα του Χριστού ΔΕΝ είναι μάταιο. ΑΣ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Έχουμε διαλεχτεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ από τον Χριστό «για να πάμε και να κάνουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει». ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Τάσος Κιουλάχογλου