Βιβλικές ΑλήθειεςΆρθρα παρηγοριάς και ενθάρρυνσης από την ΒίβλοΘάρρος στον Κύριο

Άγιο πνεύμα: ο παράκλητος

“Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού” 

Μερικά γεγονότα 

Θα σταθείς για τον Κύριo; 

Είσαι γνωστός 

Εφανέρωσα τα οδούς μου και μου εισήκουσας 

Άνθρωποι όπως ο καθένας ;

Στιγμές ηρεμίας

Κουρασμένοι ποιμένες

Είσαι ελεύθερος τώρα!! 

Ο Πατέρας σας αγαπά

Κατά την δική μας ομοιότητα 

Επί τον λόγο σου όμως... 

Εσπλαχνίσθει δι' αυτήν 

Το Χριστιανικό Ραδιόφωνο στην Τουρκία 

Πέρα από το Pearl Harbour

Οι ευλογίες του Θεού ασχέτως κατάστασης

Κουράγιο για να σταθείς μόνος σου

Ζητάτε πρώτα.... 

Αν θέλεις ή "Αν μπορείς";

Δεν είναι μακριά

Ο τυφλός Βαρτιμαίος

Το ζωντανό νερό

Το τελικό χτύπημα

Συνομιλία με μια βρύση

Όχι άλλο πρόγραμμα αυτοβελτίωσης

Ο τρόπος του Θεού είναι ο καλύτερος

Ο Θεός θ' ανοίξει ένα δρόμο

Μα δεν θα τρελαθούν;

Κανένας πολύ μικρός

Η ζωή δεν είναι δίκαιη

Δεν μπορεί να εννοείς εμένα

Αξίζει τον κόπο

Αγγίζοντας τον κόσμο με τον Λόγο του Θεού

 Στην παρουσία του Θεού

Εσθήρ και η δύναμη ελευθέρωσης του Θεού

Ο Θεός σ' αγαπά