Βιβλικές Αλήθειες

Μελέτη: Ανάσταση ή ζωή αμέσως μετά τον θάνατο; (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

«Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ»Ένα απόσπασμα που μερικοί νομίζουν ότι υποστηρίζει το δόγμα σύμφωνα με το οποίο οι ψυχές συνεχίζουν να ζουν μετά τον θάνατο, είναι στο κατά Ματθαίο 22:32. Εκεί διαβάζουμε:

«Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ»; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών.»

Έτσι μερικοί παίρνουν ξεκομμένο αυτό το απόσπασμα και λένε: «βλέπετε εδώ: ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, και του Ιακώβ και αφού δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών, άρα ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, αν και νεκροί ζουν τώρα». Μια τέτοια όμως απομονωμένη θεώρηση ενός αποσπάσματος είναι εγγύηση για σφάλματα και τίποτα άλλο. Η παραπάνω πρόταση είναι απόλυτη συνέχεια της προηγουμένης, και δεν είναι και οι δυο πάρα απάντηση στην ερώτηση των Σαδδουκαίων, που δεν πίστευαν στην ανάσταση, αναφορικά με το ποιανού γυναίκα θα είναι στην ανάσταση κάποια η οποία είχε παντρευτεί εφτά φορές. Σ’ αυτή την ερώτηση έδωσε ο Ιησούς την ακόλουθη απάντηση:

Κατά Ματθαίο 22:28-32
«Και ο Ιησούς, απαντώντας, τους είπε: Πλανιέστε, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Δεδομένου ότι, κατά την ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουν, αλλά είναι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Για την ανάσταση, όμως, των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε σε σας από τον Θεό, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ»; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών.»

Όλα όσα ο Ιησούς είπε αναφέρονταν στην ανάσταση. Όταν τους είπε « δεν διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε σε σας από τον Θεό, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ»; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών» η πρόταση του δεν άρχισε εκεί! Αντ' αυτού είπε αυτά που είπε αναφερόμενος στην ανάσταση: «Για την ανάσταση, όμως, των νεκρών…». Πραγματικά ο Θεός δεν είναι Θεός των νεκρών αλλά των ζωντανών. Γιατί; Όχι γιατί οι νεκροί ζουν τώρα κάπου, αλλά γιατί ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς και θα ζήσουν και πάλι. Είναι «για την ανάσταση των νεκρών» που «δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών».

Τάσος Κιουλάχογλου