Kutsal Kitap'a ait Gerçekler
Ücretsiz abonelikler

İsa Mesih’in Yeniden Dirilişi üzerine Öğretiler



O artık diri!

O dirildi!

İsa’nın dirilişi üzerine

Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz (1.Korintliler 15:2)