Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Ayartma: Tanrı bizi kötülükle sınar mı? (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Ayartma: Tanrı bizi kötülükle sınar mı?



Bu makaleye başlarken, ayartma konusu, kaynakları ve aynı zamanda ona nasıl karşı duracağımız konularıyla ilgilenmek istiyorum. Burada ayartmayla kastettiğim; bir şekilde kişiyi inancından koparma veya onu "etkisiz", meyvesiz bırakma amacına hizmet eden tuzaklar ve konulardır. Bu makalede belirtilen denemelerin, inanç karşısında olan konular olduğu unutulmamalıdır. Bunlar, iyi niyetlerle, bir öğretmenin öğrencilerine, bir anne babanın çocuklarına verdiği denemeler gibi, testi alan kişiyi kontrol etme ve geliştirme gayesini taşımamaktadırlar. Aksine, bu makalede bahsettiğimiz ayartmalar ve denemeler, tuzağına düşenleri yıkıma götürmeyi amaçlayan tuzaklardır.

Yukarıda neden öyle bir ifade de bulundum? Çünkü birçok kişi denemelerin tümünü (kötü niyetli ve iyi niyetli) aynı kefeye koymakta ve bunların hepsini farklılık gözetmeden Tanrı'ya atfetmektedirler! Bu açıdan bakıldığında, onların görüşleri şunlardan ibarettir: Birileri trafik kazası geçirdi mi? Rab onları sınar! Herhangi biri inancından dolayı işkenceye maruz kaldı mı? Rab onları sınar. Bedensel arzuları yüzünden birisi tuzağa düştü mü? Yine Rab o kişiyi sınar ve bu sınanmayı o kişinin karşısına çıkarır! Bu görüş tamamen Kutsal Kitap'a aykırıdır ve bu nedenle kabul edilemezdir. O aynı zamanda, "dünyayı o kadar çok sevdiği için, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye biricik Oğlunu verenin" (Yuhanna 3:16) adını lekelemekle ve yolumuza çıkabilecek herhangi bir deneme ve ayartma için O'nu suçlamaktadır. Bir tarafta insanlar için kendi oğlunu veren, diğer tarafta ise, sözümona bu kadar çok sevdiği insanları çeşitli kötülüklerle ayartan, böyle çelişkili bir Tanrı'yla ilişkiyi kim ister? Bu görüşler öylesine garip ve çelişkilidir ki, kesinlikle Tanrı'ya ait değillerdir, sonuçta Tanrı Kutsal Kitap'ta oldukça açık bir şekilde görüşlerini bize açıklamıştır:

Yakup 1:13
"Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor" demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz."

Tanrı kaç kişiyi kötülüklerle ayartmıştır? Kutsal Kitap, Tanrı Sözü bu konuda bize ne anlatmaktadır? TANRI HİÇ KİMSEYİ KÖTÜLÜKLERLE AYARTMAMIŞTIR!

Tanrı insanları sınar mı? Evet, fakat kötülükle sınamaz. Aksine, O bir öğretmenin öğrencilerini, bir anne babanın çocuklarını sınadığı gibi bizleri sınar. İsa'nın, on ikilerden biri olan Filipus'u sınadığı aşağıdaki örneğe göz atalım:

"İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu." Bu sözü onu sınamak için söyledi, kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus O'na şu cevabı verdi: "Her birinin az bir şey yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardeşi Andreya, İsa'ya dedi ki, "Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun" dedi. Orası çimenlik bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı beş bin kadardı."

İsa Filipus'a daha fazla soru sormadı, çünkü Filipus'un verecek bir yanıtı yoktu. Aksine, İsa onu sınamak için böyle bir soru yöneltmişti. Burada "sınamak" olarak belirtilen kelime, hemen hemen her yerde "ayartma" olarak tercüme edilen Yunanca sözcüktür. Açıkçası bu kötülükle gelen bir deneme değildi. Aksine, bir öğretmen olan İsa'nın öğrencilerine verdiği bir testti. Sorunun yanıtını bilmediğinden değil, öğrencilerinin soruların cevabını bilip bilmediklerinden emin olmak için onlara bazı sorular sormuştu. Bu iyi bir amaca yönelik olarak yapılmış bir denemedir ve kesinlikle kişiye zarar verme amacını taşıyan bir sınama değildir. Bu tür denemeler, anne babaların çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine ve Tanrı'nın bizlere verdiği sınamalardır. Bu arada, yanıtlardan anlaşıldığı üzere, Filipus ve Andreya denemeyi geçemediler.

 

Anastasios Kioulachoglu