Kutsal Kitap'a ait Gerçekler
Ücretsiz abonelikler

Tüm makalelerimizin listesine ulaşınTanrı'yı bütün yüreğinizle sevmek: Bu ne anlama gelir?

Meyve: Hıristiyan yaşamın temel konusu

1. Korintliler 13:4-7

Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. (Filipililer 2:7)

Artık özgürsünüz

Benim RAB olduğumu anlayacaksınız

Benlik ve ruh

Çarmıhı yüklenmek

Duanın etkisi

Ekinci benzetmesi

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldi

Hiç usanmadan, her zaman dua edin (Luka 18:1)

İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın

Kardeşiniz size karşı günah işlerse, ne yapmalısınız? (Luka 17:3-4)

Nasıl çalışmalı

O artık diri!

Şadrak, Meşak ve Aved-Nego (Daniel 3:16-18)

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesi

Sevginiz ikiyüzlü olmasın (Romalılar 12:9)

Sevgi söz ve dille anlatılmaz

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir

Sevgi: yeni buyruk

Sodom ve Gomora: neden yok edildiler?

Tanrı, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir - Yusuf'un durumu

O dirildi!

İsa Mesih'e ait bazı gerçekler

Rab’bin yola getirişi

Balam’ın Yolu

Hangi yarışa koşuyorsunuz?

Meryem hayatı boyunca bakire mi kaldı?

Yıldızbilimciler hakkında

İsa, Davut'un Oğlu

İsa gerçekten 25 Aralık’ta mı dünyaya geldi?

Vahiyler: yazılı ve sözlü

İsa Mesih’e ait iki soy kütüğü

İki “kan tarlası”

Tanrı: Lütuf Kaynağı

Elçilerin İşleri 16:6-40

Eğer istersen veya elinden bir şey gelirse?

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak

İtaat etmek ya da değişmek?

Kutsal Ruh: “başka bir yardımcı”

Ayartma: Tanrı bizi kötülükle sınar mı?

Ayartıcı

Ayartmanın amaçları ve formları

Ekinci benzetmesinde ayartmanın formları

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir?

Ayartmaya karşı silah olarak dua

Ekinci benzetmesi: “....dikenler arasına düşmüş”

“Hiç kaygılanmayın”

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin

Matta 6:25-34

“O’nun isteğine uygun”

“İmanla isteyin”

“Rab dinlemezdi”

Kutsal Kitap’ın yazarı kimdir ve Kutsal Kitap’ı kim yazmıştır?

II Timoteyus 3:16-17: Kutsal Kitap’ın yararlılığı

Tanrı’nın bizim için hazırladığı iyi işler

Doğruluk ve Kutsal Kitap

Rab Korkusu

Yunus’tan Dersler

İsa’nın dirilişi üzerine

Beden, can ve ruh

1.Korintliler 1:30

1. Korintliler 14 bölümünde Peygamberlikte bulunma

1. Samuel 16 ve Samuel Rab tarafından nasıl yönlendirildi

Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz (1.Korintliler 15:2)

Annene ve babana saygı göstereceksin

Doğru kişi, lutüfla kurtuldu

Doğruluk zırhı

2. Krallar 4:1-38 Elişa, dul kadın ve Şunemli kadın

İman ve İyi İşler

İsa’nın denenmeleri

Kör Bartimay

Kutsal Kitap’ın yorumlanması hakkında

Lütuf'ta

Lütuf ve iyi işler

“Ne zavallı insanım” – Romalılar 7 hakkında kısa açıklama

Tanrı’nın Huzurunda

Tanrı bizi seviyor

Yaratılış’taki Havva

Gidyon: Kutsal Kitap çalışması (Hakimler 6 ve 7)

İsa ve dua

Vaftizci Yahya: Tanrı'nın komutanı

Pentikost gününün öncesinde ve sonrasında Kutsal Ruh