Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Sevginiz ikiyüzlü olmasın (Romalılar 12:9) (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

"Sevginiz ikiyüzlü olmasın" (Romalılar 12:9)Romalılar 12:9 bölümünde sevgiye ilişkin şu sözleri okuruz:

Romalılar 12:9
"Sevginiz ikiyüzlü olmasın"

"İki yüzlü olmamak" ifadesi Grekçe'de yalnızca bir sözcükten ibarettir: bir sözcüğe olumsuz anlam veren ön ek "an" kelimesinden ve "ikiyüzlülük" anlamını taşıyan "hupokrisia" isminden oluşan sıfat "anupokritos"tur. "Hypocrisia" gerçekte sahip olmadığınız bir niteliğe veya gerçekte olmadığımız bir kişiliğe bürünmek manasını taşır. Örneğin; 2. Korintliler 11:13-15 bölümleri; "Şeytanın bile kendisine ışık meleği süsü verdiğini ve "Onun hizmetkârlarının da kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü verdiğini" bize açıklar. Şeytanın ve hizmetkarlarının bu değişimi, katıksız ikiyüzlülük olan bir şey değildir.

Romalılar 12:9 bölümüne döndüğümüzde, bizden istenilen şey; muhtemelen aklımızda başka bir şey varken seviyor gibi davranmak değil, dürüstçe sevmektir. Sadece dürüst sevgi gerçek sevgidir. Aynı şey 1. Petrus 1:22'de de belirtilmektedir

1. Petrus 1:22
"Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız ve kardeşler için İÇTEN [anupokritos] bir sevgiye sahip oldunuz. Buna göre birbirinizi candan, YÜREKTEN SEVİN."

Sevgimiz, yürekten gelmelidir ve içten, gerçek, dürüst olmalıdır. Sözde kalmamalı, gerçekte ve eylemlerde kendini göstermelidir. Candan olmalıdır.

Böylelikle, hep beraber sevgide büyürüz, hoşnutlukla birbirimize, tek bedende; Mesih'in bedeninde; aynı ailenin üyeleri olarak, Tanrı'nın ailesinde her birimiz kardeş oluruz. Bunların hepsinin üzerine "yetkin birliğin bağı" olan sevgiyi giyinelim (Koloselier 3:14). Her birimizin sahip olduğu zayıflıkları hoşgörelim ve birbirimizi yürekten, dürüstçe, ikiyüzlü olmadan sevelim.

Anastasios Kioulachoglu