Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir1. Yuhanna 4:7-8 sevgiden bahseden birçok pasajdan biridir. Şöyle okuruz:

1. Yuhanna 4:7-8
"Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir."

Pasajın anlattığı gibi: "Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir." Birçokları Tanrı'yı tanımak için sadece Kutsal Kitap'ı çok iyi bilmeleri gerektiğine inanırlar. Açıkçası, Tanrı orada kendisini açıkladığı için Kutsal Yazıları Tanrı bize vermiştir. Ancak, gayet açıktır ki; bu yanlızca yüzeysel bilgiyle olacak bir şey değildir. Aynı zamanda SEVGİYİ gerektirir. Bir kimse Kutsal Yazılara dair derin bilgiye sahip olsa bile, bu bilgiye sevgi eşlik etmediği sürece o kişi Tanrı'yı tanımayacaktır. 1. Korintliler 13:1-3 bölümünün bize açıkladığı gibi:

1. Korintliler 13:1-3
"Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur."

Bu pasaj, peygamberlikte bulunmanın, büyük imana sahip olmanın, dillerde konuşmanın vs. kötü olduğunu ya da dillerde konuşmanın ve ruhun diğer gösterimlerinin (bakınız 1. Korintliler 12:8-10) artık var olmadığını ve onları yerine getirmememiz gerektiğini belirtmez. Pasajın anlatmaya çalıştığı şey; tüm bunları sevgisiz yapıyorsam aslında hiçbir değer taşımadığımdır. Bir yararı yoktur. Tüm Kutsal Kitap'ı anlayıp, hiçbir sorum olmasa bile ve hatta Kutsal Kitap bilgisi konusunda uzman bile olsam, yüreğimde sevgi yoksa, bir hiçim. Bütün hayatımı ve paramı Tanrı için harcasam dahi, sevgiden yoksunsam bir hiçim. Yakılmak üzere bedenimi sunsam da, sevgi yetisine sahip değilsem, ben bir hiçim. Çünkü içimde sevgi yoksa, kendisi sevgi olan Tanrı'yı görmezlikten gelmekteyim. Daha az bilgiye ama daha çok sevgiye sahip olan insanlar Tanrı'yı benden daha iyi tanıyacaklardır. 1. Korintliler 8:1-3'in dediği gibi:

1. Korintliler 8:1-3
"Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. "Hepimizin bilgisi vardır", bunu biliyoruz. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan kişi henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Ama Tanrı'yı seven kişiyi Tanrı bilir."

Bilgi kötü değildir. Fakat, bu bilgiye sevgi eşlik etmediğinde, bu Tanrı'ya ait bilgiyle değil, daha çok böbürlenme ve kibirle sonuçlanacaktır. Üstelik, 1. Yuhanna 4:20-21 ile birlikte kombine edilen aynı pasaj, tartışmanın diğer bir boyutu olduğunu daha gösterir; yani eğer birbirimizi sevmezsek, sadece Tanrı'yı tanımamakla kalmaz, O'nun tarafından da bilinmeyiz.

1. Korintliler 8:3
"Tanrı'yı seven kişiyi Tanrı bilir."

1. Yuhanna 4:20-21
"Eğer bir kimse, «Tanrı'yı seviyorum» der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık."

Birbirimizi sevmezken Tanrı'yı sevdiğimizi söyleyemeyiz. Diğer bir deyişle, birbirimizi sevmek Tanrı'yı sevmenin önkoşuludur. Sevginin, Tanrı tarafından bilinmenin önkoşulu olduğuna ve birbirimizi sevmeden Tanrı'yı sevemeyeceğimize göre, konuyu kolaylıkla şu şekilde sonuçlandırabiliriz: Tanrı tarafından bilinmenin önkoşulu birbirimizi sevmekten geçer. Bu nedenle, hem Tanrı'yı tanımak hem de O'nun tarafından bilinmek için gerekli olan nedir? Bunun yanıtı birbirimizi sevmektir.

Anastasios Kioulachoglu