Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

O artık diri! (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

O artık diri!Bu makale Rab İsa Mesih'in diriliişiyle ilgilidir. Petrus, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirlişi olayını özetlerken, Pentakost gününde şu sözleri söylemiştir:

Elçilerin İşleri 2:22-33
"Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın önceden belirlenmiş amacı ve önbilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. Çünkü O'nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. O'nunla ilgili olarak Davut şöyle der: "Rab'bi her zaman önümde gördüm, O benim sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Yaşam yollarını bana öğrettin; varlığınla beni sevinçle dolduracaksın." Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan gelen birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: `O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.' Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür."

İsa Mesih sadece tarih tarafından hatırlanacak bir kişilik değildir. O sadece yazılı öğretileri aracılığıyla yaşayan birisi hiç değildir. Aksine, İsa ARTIK diridir ve etkin bir kişiliktir! O ARTIK Tanrı'nın sağında oturmaktadır! O Pentakost gününde döktüğü aynı ruhu ŞİMDİ'de dökmektedir. O günahkarları kurtarmak için dünyaya gelmiştir ve bu görevi ARTIK yerine getirmektedir! O ARTIK ona inanan sizlerin yüreğindedir! İSA ARTIK DİRİDİR VE sonsuza kadar diri kalacaktır! AMİN.

1. O artık diridir: O bize esenlik verir

Elçilerin İşleri 3. bölümde şöyle okuruz:

Elçilerin İşleri 3:18-20
"Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin."

ve Elçilerin İşleri 3:26
"Tanrı, her birinizi kötü yollarından döndürüp kutsamak için Kulunu [İsa] ortaya çıkarıp önce size gönderdi."

İsa Mesih tarihte en önemli kişidir. Ancak, O sadece "tarih"ten ibaret değildir. O hatırlanması gereken en önemli kişidir. Ancak, O sadece bir anı değildir. İsa bundan çok daha fazlasıdır: o gerçeğin ta kendisidir! Hatırlayın; gerçek, ona iman eden herkese açıklanmıştır. Elçilerin İşleri 9'da Pavlus'a açıklandığı gibi:

Elçilerin İşleri 9:1-6
"Saul ise Rab'bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, «Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?» dediğini işitti. Saul, «Ey efendim, sen kimsin?» dedi. «Ben, senin zulmettiğin İsa'yım» diye cevap geldi. «Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek.»

Pavlus kafasındaki tek düşünceyle tepeden tırnağa kuşanmıştı: bu düşünce Rab'bin öğrencilerini öldürmekti. Ancak yolda Rab'bin kendisiyle karşılaşacağını hiç düşünmemişti! Muhtemelen onun öldüğünü düşündü. Ama O ölü değildi! O diriydi ve o gün Pavlus'a görünmesi, bir zamanların inanlılar topluluğuna zülmeden büyük zalimi, hepimizin tanıdığı büyük havariye dönüştürdü.

Bize dönersek; o gün Pavlus'a görünen aynı İsa, günümüz kadın ve erkeklerine de görünmektedir. İsa'nın bizzat Yuhanna 14:21 anlattığı gibi:

Yuhanna 14:21
"Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim."

İsa artık diri ve etkindir, onu seven herkese kendini göstermektedir.

2. Matta 28:20

Dirilişten sadece bir kaç gün sonrasıydı ve Galile'deki bir dağda havariler Rab'le görüşeceklerdi. Orada İsa "Büyük Misyon" olarak bilinen görevi onlara verdi. Matta 28:18-20 der ki:

Matta 28: 18-20
"İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."

Birçoğumuz için bu misyon, kendi başımıza gerçekleştirmemiz gereken bir şeydir. Ancak İsa bu görevi bizlere verdiğinde, böyle bir şeyi kastetmediğini düşünmekteyim. Çünkü bu görevi verdiğinde, aynı zamanda şu sözleri söylemişti: "İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim." Büyük misyonu yerine getirdiğimizde ve Rab'be hizmet ettiğimizde, onunla birlikte oluruz. O buyrukları veren ve onları yerine getirmemizde bize yardım eden inanlılar topluluğunun Başı'dır. Onun buyrukları ortadan kaybolan bir liderin buyrukları DEĞİLDİR. Aksine, onlar krallığının amaçlarını yerine getirmek için bugün insanlarla birlikte çalışan diri ve etkin bir liderin buyruklarıdır.

3. O artık diridir: O bize öğretir

Elçilerin İşleri 9. bölümde, Pavlus'un Rab'le görüşmesinin hemen ardından, Şam'da öğrenci olan Hananya'nın kayıtı yer almaktadır. 10-18. ayetlere gidelim ve şu kısma bakalım:

Elçilerin İşleri 9:10-16
"Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona, «Hananya!» diye seslendi. «Buradayım, Rab» dedi Hananya. Rab ona, «Kalk» dedi, «Doğru Sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür.» Hananya şöyle karşılık verdi: «Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs'te senin kutsallarına nice kötülük yapmış! Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır.» Rab ona, «Git!» dedi. «Bu adam, benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim."

Hananya'nın Pavlus hakkında bildiği tek şey; onun Rab'bin kutsallarına zülmeden bir kişi olduğuydu. O'nun gitmesini ve Pavlus'la karşılaşmasını sağlayan Rab'bin bizzat kendisiydi. Rab, hiç yoktan bir şeyi nasıl hazırlayacağını bilendir. O, Hananya'yı Pavlus'la buluşması için nasıl hazırlaması gerektiğini biliyordu. O'nu çağırdığınızda size gelecek ve sizinle buluşacak başka bir Hananya'yı nasıl hazırlayacağını biliyordu.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise: Rab'bin her birimizi Hananya'yı tanıdığı gibi, adımızla biliyor olmasıdır. O koyunlarının her birini tanıyan ve her bir koyununun da kendisini tanıdığı iyi bir çobandır. Yuhanna 10. bölümde belirtildiği üzere:

Yuhanna 10:3-4, 14-15, 27-29
"kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar... Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır...Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez."

Yuhanna 10'un aynı iyi çobanı, Rab İsa Mesih, bugün de koyunlarından sorumludur. O bizi adımızla çağırır, bizi tanır. Hananya'ya konuştuğu gibi bizimle konuşur: bizi adımızla çağırır. Dilerim ki; Rab bizi çağırdığında Hananya'nın verdiği aynı yanıtı ona verebilelim: "Buradayım, Rab".

4. “Nerede iki ya da üç kişi….”

Birçoğumuz muhtemelen aşağıda geçen Matta 18:20 ayetini biliyoruz:

"Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım."

Bu pasajın oldukça sade bir dille anlattığı gerçek; inanlıların İsa'nın adıyla gerçekleşen her toplantının, İsa'yı da o toplantıya getirmiş olduğudur. Elbette pasif bir ziyaretçi değil, etkin bir üye olarak. Emayus'a doğru yol alan ikiliyi hatırlıyor musunuz (Luka 24:13-35)? Onlar Rab hakkında tartışıyorlardı ve Rab'bin kendisi yanlarına geldi, Kutsal Yazıları onlara açıkladı ve anlayabilmeleri için yüreklerini açtı. Günümüzde de inanlılar İsa'nın adıyla bir araya geldiğinde tam anlamıyla aynı şey gerçekleşmektedir: İsa, kendisinin hakkında öğrenmek isteyenlerin yüreklerini açarak ve kavrayışlarını geliştirerek toplantının etkin bir üyesi konumunda yer almaktadır. Ruh'u aracılığıyla, Kutsal Yazıları açıklar, öğretir ve yola getirir. Nerede iki ya da üç kişi onun adına toplanırsa, İsa'da orada olacaktır. Unutulmamalıdır ki; O asla hiçbir görüşmeyi kaçırmaz.

5. O artık diridir: O bizi cesaretlendirir

İncil kayıtlarından muhtemelen Rab'bin insanlara güç verdiğini ve onları cesaretlendirdiğini hatırlarız. O'nun şu sözlerini de muhtemelen anımsarız: "Cesur olun!", "korkmayın".

İncil kaynakları bu sözle sonlandırılmamıştır. İsa bugün buradadır ve İbraniler 13. bölümün anlattığı gibi; "İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" (İbraniler 13:8).

Pavlus'un karakteristik olarak Filipeliler 4:13'te söylediği gibi;

Filipeliler 4:13
"Beni güçlendirenin aracılığıyla [Mesih'in] her şeyi yapabilirim.

O, beni geçmişte güçlendiren Mesih'in aracılığıyla dememiştir. Aksine, geniş zamanı kullanarak konuşmaktadır: İsa bizi şimdi güçlendirir

Elçilerin İşleri kitabında verildiği şekliyle, Rab'bin teşviki ile ilgili bir örneğe göz atalım. Pavlus, fanatik Yahudilerin onu tutsak alıp hapishaneye attığı Kudüs'e gitti. Muhtemelen orada ona ulaşamadı. Evet, hiç kimse: Rab'den başka. Elçilerin İşleri 23:10-11 bölümünün anlattığı gibi:

Elçilerin İşleri 23:10-11
"Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan, Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp ona, «Cesur ol» dedi, «Kudüs'te benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse, Roma'da da öyle tanıklık etmen gerek."

ve daha sonra Pavlus tekrardan Timoteyus'a der ki:

2. Timoteyus 4:16-17
"İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi benim aracılığımla tam olarak açıklansın ve bütün uluslar bunu duysun diye RAB YARDIMIMA GELDİ VE BENİ GÜÇLENDİRDİ. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!"

Rab Pavlus'a yardıma geldi ve onu güçlendirdi! Pavlus, güzel sözler söyleyip, ardından ölüp, geride bıraktığı tek şey söylediği sözler olan bir kimse için zahmet çekmiyordu. O zaman Pavlus'un yardımına kim gelmişti? Pavlus ve her birimiz, diri, yaşayan bir Rab için; Rab İsa Mesih için zahmet çekmekteyiz. Kutsal Yazıların İsa'sı tarihe mal olmuş biri değil, bugün de her birimiz için aynı sevgi ve şevkatle dolu diri bir İsa'dır.

6. O artık diridir: Ve O geri gelecektir

Ölümden dirilmiş İsa Mesih'le ilgili olan bu kısa çalışmayı sonlandırırken, İsa'nın dirilişinden 40 gün sonra göğe yükseldiği ve aynı zamanda dünyaya geri geleceği gerçeğini unutmamalıyız. Meleklerin göğe yükselen İsa'ya bakan öğrencilere söylediği gibi:

Elçilerin İşleri 1:9-11
"İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. «Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. "Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir."

Esinleme 1:7
"İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O'nu görecek, O'nun bedenini deşmiş olanlar bile. O'nun için dövünecek yeryüzünün tüm halkları. Evet, böyle olacak, amin!

ve Matta 24:30-31
"O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler."

İsa büyük güç ve görkemle geri gelecektir. Bizde şöyle sesleniriz:

"Gel, ya Rab İsa!"

Anastasios Kioulachoglu