Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Kutsal Ruh: “başka bir yardımcı” (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Kutsal Ruh: “başka bir yardımcı”Yuhanna 14. bölümden 16. bölüme kadar olan satırlarda, İsa'yı Yahudiler tarafından alıkonulmasından kısa bir süre önce öğrencilerine son dakika talimatlarını verirken ve onları rahatlatmaya çalışırken görmekteyiz. Talimatlar veriyordu, çünkü O, artık öğrencileriyle birlikte olmayacaktı. Dirilişinden sonra, öğrencilerin İsa'yı görecekleri kesindi, ancak bu O'nun Baba'ya yükselmesine kadar sürecek olan kısa bir karşılaşma olacaktı. İsa'nın, Baba'nın yanına gideceği gerçeği; eğer yerine geçecek başka birini göndermemiş olsaydı ve onlarla konuşmak için "başka bir formda" onlara geliyor olmasaydı, İsa'nın öğrencilerinin yalnız kalacağı anlamına gelirdi ve gerçekleşenin de tam anlamıyla bu olduğunu göreceğiz! İsa, bundan böyle fiziksel olarak var olmasa da, varlığıyla her zamankinden daha çok yanımızdadır! Peki, bu nasıl mümkün olur? Yardımcı, Kutsal Ruh aracılığıyla... Bu yardımcı İsa'nın fiziksel olarak var olduğu zamanlarda öğrencilerinin her biriyle gerçekleştirdikleri işleri gerçekleştirerek tam anlamıyla İsa'nın yerini muhafaza etmektedir. Öğrencilerden bahsederken, yalnızca Getsamani bahçesinde o gece bulunan öğrencilerden bahsetmiyorum. Onların dışında ve daha fazlasını, yani her birimizi kastediyorum! Hiçbirimiz öğrencilerin İsa'yı can ve kan taşırken tanıdıkları gibi, tanımadık. Ancak, Yardımcı'nın, Kutsal Ruh'un sayesinde, onsuz da bırakılmadık. Yuhanna 14:15-18 derki:

Yuhanna 14:15-18
"Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. "Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır."

İsa Mesih bu ayetlerde Kutsal Ruh'tan bahsetmekte ve onu başka bir yardımcı olarak tanımlamaktadır. İsa öğrencilerinden ayrılmıştır, fakat aslında onları yalnız bırakmamıştır. BAŞKA BİR yardımcı, diğer bir ifadeyle; fiziksel yokluğunda yerini dolduracak, öğrencileriyle birlikteyken tüm yaptıklarını gerçekleştirecek birini göndermiştir. Artık fiziksel olarak onlarla birlikte olamasa bile, Yardımcı aracılığıyla ruhsal olarak yanlarında olacaktır. Başka bir deyişle, Kutsal Ruh'u almak, kesinlikle İsa'yı yanına almaktır. Kutsal Ruh, İsa'nın fiziksel varlığında öğrencilerine öğrettiği, onları yönlendirdiği, azarladığı ve teselli ettiği gibi, İsa'nın yolundan gidenler için aynı işleri yerine getirir. İşte bu nedenden dolayı, ona BAŞKA bir yardımcı denmiştir. İlk yardımcı, fiziksel varlığıyla İsa'ydı. İsa'nın yükselmesinden sadece birkaç gün sonra, Kutsal Ruh, yani; ikinci yardımcı veya diğer bir adıyla "başka bir yardımcı", ilk yardımcı olan İsa'nın yerine geçmek üzere geldi. Barnes'in açıklamasında belirttiği şekliyle:

"İsa öğrencileriyle birlikteyken, onların hem danışmanı, hem de arkadaşı olmuştu. Onlara, taşıdıkları ön yargılardan ve cehaletten kurtulmayı öğretti, ümitsizlik zamanlarında onları teselli ederek, yönetti. Fakat, öğrencilerinden ayrılmak üzereydi... Başka bir Yardımcı, O'nun yokluğunda yerini dolduran, İsa'nın kişisel olarak öğrencileriyle kalması söz konusu olsaydı, gerçekleştireceği hizmetleri; öğrencileri çevreleyen hizmetleri yerine getirmek için gönderilmişti. Buradan yola çıkarak, bir dereceye kadar Ruh'un hizmetinin ne olduğunu öğrenebiliriz. O hizmet, İsa'nın kişisel varlığı tarafından tüm Hristiyanlara verilen öğreti ve teselliyi sağlamaktır..” (Albert Barnes’ Notes on the Bible)

Sevgili kardeşlerim unutmayınız: siz tek başınıza bırakılmadınız. İsa sizden uzakta değildir. O sizin çok yakınınızdadır. Yardımcının aracılığıyla, içinizde, yüreğinizdedir! Koloseliler 1:26-27 bölümü der ki:

"Tanrı sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor."

Mesih içinizde bulunuyor sevgili kardeşlerim. Yardımcı içinizde bulunuyor! O’nun neden orada olduğunu sorarsanız: Yanıtımız, Mesih'in fiziksel varlığıyla gerçekleştirdiği işleri yerine getirmek için orada bulunur, olacaktır. İsa'nın tanımladığı şekliyle Kutsal Ruh'un hizmetine göz atalım:

Yuhanna 14:26
"Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak."

Yuhanna 15:26
"Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek."

Yuhanna 16:7
"Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. "

Kutsal Ruh'u almak, İsa'nın fiziksel varlığıyla yeryüzünde kalmasından bile daha çok, bizim için yarar sağlamaktadır!

Yuhanna 16:8-15
"O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. Günah konusunda - çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda - çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur."

Bu, Kutsal Ruh'un mükemmel bir hizmeti ve eşsiz bir gerçekliğidir.

Birçok insan İsa'nın öğrencilerinin yaşamında Kutsal Ruh'un etkin olduğuna inanmazlar. Bu yüzden, onlar İsa için nasıl yaşayacağımızı bulmaya çalışmamız için yalnızca kendi düşüncelerimizle başbaşa bırakıldığımızı desteklemektedirler. Fakat, İsa'nın da söylediği gibi: bizler kimsesiz bırakılmadık! Kutsal Ruh; ilk yardımcının yani İsa'nın yerine gelen "başka bir yardımcı" olarak, O'nun yerini doldurmuştur.

Bazıları da, İsa'nın gerçekleştirdiğini asla görmediğimiz ve Kutsal Yazılarda desteklenmeyen işleri Kutsal Ruh'a atfetmektedirler. Gerçekten bunlar Kutsal Ruh tarafından mı gerçekleştirilmiştir? HAYIR! Kutsal Ruh'un gerçekleştirdiği işler daima Tanrı Sözüyle uyumludur. Herhangi bir şey Tanrı Sözüyle uyumlu değilse, bilin ki bu Kutsal Ruh tarafından gerçekleştirilmemiştir.

Bu makaleyi sonlandıracak olursak: İsa'nın Baba'ya gitmiş olması bizi terkettiği anlamına gelmemektedir. O, İsa'nın fiziksel varlığıyla yanımızdaymışcasına, İsa'nın yerine geçmek üzere gönderilmiştir. İsa'nın yerine geçen Kutsal Ruh'tan başkası değildir ve onun görevi; diğer vazifelerle birlikte, öğretmek, hatırlatmak (Yuhanna 14:26), yol göstermek, yönlendirmek (Elçilerin İşleri 16:6-10) ve teselli vermektir (Elçilerin İşleri 9:31). O korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhudur" (2. Timoteyus 1:7). Bu, sevgisinden dolayı, Oğluna ve O'nun ölümden dirilişine iman edenlere, Baba'nın sunduğu muhteşem bir armağandır.

Romalılar 5:5
"bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür"

Anastasios Kioulachoglu