Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Kutsal Kitap’ın yorumlanması hakkında (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Kutsal Kitap’ın yorumlanması hakkındaKutsal Kitap’ın doğru yorumunun ne olduğu ve Tanrı Sözü’nü nasıl yorumlamak gerektiği sorusu, sağlam bir yanıtı hak eden önemli bir sorudur. Kutsal Kitap’ın yolundan gittiklerini iddia eden ancak, Kutsal Kitap’ı yorumlama şekillerinde büyük farklılıklara sahip olan yüzlerce mezhebin bulunduğu gerçeği aracılığıyla doğru yanıta duyulan ihtiyaç açığa çıkmaktadır. Doğru yanıtı ulaşmak için tek geçerli yolun, Kutsal Kitap’ın yorumlanması sorusu olduğuna inanmaktayım. Zaman zaman söylendiği üzere, Kutsal Kitap’ı açın ve kendi yorumuyla ilgili neler önerdiğini Kutsal Kitap’ın kendisinden öğrenin.

Her Hristiyanın Tanrı Sözü’nün yorumlanması konusundaki sorumluluğu II Timoteyus 2:15’te belirtilmiştir. Okuyalım:

II Timoteyus 2:15
"Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et."

Doğruluk sözü, Tanrı Sözü’dür , yani Kutsal Kitap’tır. Yukarıdaki ayetin bize bildirdiği üzere, Tanrı’nın önünde gerçeğin bildirisini doğru kullanmakla yükümlüyüz. Doğru kullanmak şeklinde tercüme edilmiş olan sözcük Yunanca’da "orthotomounta" şeklinde geçmektedir. Bu sözcük, tamamen doğru ya da düzgün anlamına gelen "orthos" sıfatından ve kesmek, kullanmak anlamına gelen "tomo" fiilinden oluşmaktadır. Bu nedenle, "orthotomounta doğruluk sözünün" anlamı "doğruluk sözünü doğru kullanmaktır". Tanrı’nın bizleri Kendi Sözü olan Kutsal Kitap’ı doğru kullanmaya çağırmış olması, onu farklı amaçlar için kullanmamamız, çarpıtmamamız ve tüm içeriğin tamamen doğru aktarılması anlamını taşımaktadır. Tanrı Sözü’nün yalnızca bir yorumu “tamamiyle doğrudur”. Kutsal Kitap’ın bu doğru yorumuna nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için, II Petrus 1:20-21 bölümüne bakalım. Şimdi okuyalım:

"Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler."

Kutsal Kitap’ın yazarı kimdir ve Kutsal Kitap’ı kim yazmıştır makalelelerinden de aşina olduğumuz üzere, Kutsal Yazılarda bulunan peygamberlik sözü, tüm Kutsal Yazılardır yani, Kutsal Kitap’ın ta kendisidir. Yukarıdaki ayete göre, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Özel yorum reddedildiğine göre, geriye tek bir alternatif kalmaktadır. O da, Kutsal Kitap’ın kendi kendini yorumlamakta olduğudur, yani özel bir yoruma ihtiyacı yoktur. İşte bu nedenle, Kutsal Kitap’ı açıp, kişisel yorumumuzu ekleme hakkına sahip değilizdir. Aksine, kendimizi Tanrı’ya makbul olarak sunmak istiyorsak, Kutsal Kitap’ın kendisini açığa çıkardığı yorumu keşfetmek ve onu izlemekle yükümlüyüz. İşte bu, tek ve gerçek olarak Kutsal Kitap’ın yorumlanmasıdır. Bu yorumun mezhebimizle ya da geleneklerimizle aynı fikirde olup olmaması, bizim açımızdan bir önem taşımamalıdır. Bizim için önemli olan, kendimizi Tanrı'ya makbul olarak sunmaktır ve bunu gerçekleştirmek için Kutsal Kitap’ın kendisini açığa çıkardığı yorumu keşfetmek ve onu izlemek zorundayız.

Anastasios Kioulachoglu

Türkçe: Zuhal Czuri, Yuce Kabakci (Christian-translation.com)