Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Hristiyan yaşamının birçok alanı hakkında makalelerTanrı'yı bütün yüreğinizle sevmek: Bu ne anlama gelir?

Meyve: Hıristiyan yaşamın temel konusu

1. Korintliler 13:4-7

Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. (Filipililer 2:7)

Benim RAB olduğumu anlayacaksınız

Benlik ve ruh

Çarmıhı yüklenmek

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldi

İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın

Kardeşiniz size karşı günah işlerse, ne yapmalısınız? (Luka 17:3-4)

Nasıl çalışmalı

Şadrak, Meşak ve Aved-Nego (Daniel 3:16-18)

Sevgi: Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesi

Sevginiz ikiyüzlü olmasın (Romalılar 12:9)

Sevgi söz ve dille anlatılmaz

Sevgi: Tanrı'yı tanımak için gereklidir

Sevgi: yeni buyruk

Tanrı, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir - Yusuf'un durumu

Hangi yarışa koşuyorsunuz?

Rab’bin yola getirişi

Elçilerin İşleri 16:6-40

Ekinci benzetmesinde ayartmanın formları

Ayartmaya karşı verilecek uygun tepki nedir?

Tanrı: Lütuf Kaynağı

Eğer istersen veya elinden bir şey gelirse?

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak

İtaat etmek ya da değişmek?

Ekinci benzetmesi: “....dikenler arasına düşmüş”

“Hiç kaygılanmayın”

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin

Matta 6:25-34

“O’nun isteğine uygun”

“İmanla isteyin”

“Rab dinlemezdi”

Annene ve babana saygı göstereceksin

“Ne zavallı insanım” – Romalılar 7 hakkında kısa açıklama

1. Samuel 16 ve Samuel Rab tarafından nasıl yönlendirildi

Tanrı’nın Huzurunda

Tanrı’nın bizim için hazırladığı iyi işler

Doğruluk ve Kutsal Kitap

Rab Korkusu

Gidyon: Kutsal Kitap çalışması (Hakimler 6 ve 7)

İsa ve dua