Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Hiç usanmadan, her zaman dua edin (Luka 18:1) (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

"Hiç usanmadan, her zaman dua edin" (Luka 18:1)Luka 18 bölümünde şöyle okuruz:

Luka 18:1-8
"İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: «Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç varmış. Yine o kentte bir dul kadın varmış. Yargıca sürekli gidip, `Davacı olduğum kişiden hakkımı al' diyormuş. «Yargıç bir süre ilgisiz kalmış. Ama sonunda kendi kendine, `Ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için onun hakkını alacağım. Yoksa tekrar tekrar gelip beni canımdan bezdirecek' demiş.» Rab şöyle devam etti: «Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır."

Rab'bin bu benzetmeden bahsetmesinin nedeni "hiç usanmadan, her zaman dua etmemiz gerektiğidir". Bazılarımız muhtemelen henüz yanıtlanmamış isteklere sahip olabiliriz ve bundan dolayı yorgun düşebilir ve bezgin hissedebiliriz - yitik yüreklere sahip olmuş olabiliriz. Dul kadının isteği kötü değildi. Aksine, iyi ve adil bir istekti. Onun gibi, bazılarımızın da henüz yanıtlanmamış olan iyi ve adil istekleri bulunabilir. Peki Tanrı Sözü yapmamız gereken şey konusunda ne söylemektedir? Tanrı'ya bu isteklerle gitmeyi sürdürmek. Umudunu yitirmemek, bezginliğe uğramamak, aksine O'na dua etmeye devam etmek. Bütün dua isteklerimiz yerine getirilecek demiyorum - onlar Tanrı'nın istekleriyle uyumlu olmalıdır - aynı zamanda Tanrı'nın halihazırda olumsuz olarak yanıtladığı isteklerle Tanrı'ya gitmesi gerektiğini de iddia etmiyorum. Fakat, Tanrı Sözüne genel olarak uygun olduğunu bildiğiniz istekler için inancınızı yitirmemeli, bu istekler için dua etmeye devam etmelisiniz. Rab'bin Matta 7:7-11'de anlattığı gibi:

Matta 7:7-11
"Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse ona yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil mi?"

Rab kendisinden isteyenlere iyi şeyler verecektir. Kapı, tıklayan kişiye açılacaktır. Onu arayan kişi tarafından bulunacaktır. Onu isteyene verilecektir.

Yukarıda anlatılanların tümü, cesaret ve güvenle Tanrı'ya gitmek ve isteklerimizi O'na sunmamız için açık bir kapı göstermektedir. Bazılarımız kapıyı birkaç defa ya da daha fazla çalmış olduğu halde, kapıyı hala kapalı bulabilir. Bundan dolayı, hüsrana uğrayabiliriz. "Eğer Tanrı beni gerçekten seviyorsa, neden....?" O'ndan bir şeyler saklıyorsak, mesela acımızı, bu durumda Tanrı'yı tamamen seviyoruz diyemeyiz. Eyüp çabaladığında, mutlu değildi, aksine üzgündü. Yaptığı şey ise; kederini ve sorularını gizlemek değil, onları açıkça dile getirmekti. Şöyle okuruz:

Eyüp 23:3-5
"Keşke O'nu nerede bulacağımı bilseydim, Tahtına varabilseydim! Davamı önünde dile getirir, Kanıtlarımı ard arda sıralardım. Bana vereceği yanıtı öğrenir, Ne diyeceğini anlardım."

Eyüp Tanrı'ya karşı çok açık olmasına rağmen üç arkadaşı, muhtemelen onun yaptığı bir hatadan dolayı bunların gerçekleştiği konusunda onu ikna etmeye çalışıyorlardı, sonunda Rab "kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuştu" dedi (Eyüp 42:7). 2. Korintliler 5:18 bölümünde Tanrı, kendisiyle barıştığımızı bizi söylemektedir. Tanrı'yla barıştıysak, Tanrı dostumuzsa, gerçekten yüreğimizde gizlenen bazı konuların olması ve tam anlamıyla O'na açık olmamamız mümkün müdür? "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar" (1. Yuhanna 4:18), der Tanrı Sözü. O'nunla hala açıkça konuşmaktan korkuyorsak, Tanrı'yı tam anlamıyla sevmiyoruzdur. O yaratıcı Tanrı'dır. O her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Fakat O aynı zamanda bizim Babamızdır. Sadece iyi davranırken ve birçok iyi iş yaparken değil, aynı zamanda günahlar ve suçlar içinde yaşarken de O SİZİ çok seven Tanrı'ydı (Efesliler 2:1-10). TANRI SENİ SEVİYOR kardeşim. Ayağa kalkıp, çalmayı bıraktığınız kapıyı yeniden cesaretle çalmalısınız. Kapıyı cesaretle çalmamızla ilgili bir örneği görmek için, Tanrı Sözünün öncülük ettiği "isteyin, size verilecektir" çağrısının yer aldığı Luka 11 bölümüne gidelim:

Luka 11:5-10
"Sonra onlara şöyle dedi: «Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, `Dostum, bana üç ekmek ödünç ver. Dostlarımdan biri yoldan geldi, onun önüne koyacak bir şeyim yok' derse, öbürü içerden, `Beni rahatsız etme! Kapı artık kapandı, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem' diye cevap verir mi hiç? Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. «Ben size şunu söyleyeyim: dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır."

Rab kapıyı çalmakta ısrar etmemiz ve cesaretimizi yitirmememizi anlatmak için - dul kadın ve arkadaş örneğini - iki ekstrem örneği kullanmaktadır. Dul kadın hakimin "ne insanlardan ne de Tanrı'dan korkmadığını" biliyordu. ve yine de umudunu yitirmedi. Her sabah erkenden kalkıyor ve talebiyle oraya gidiyordu. Onun için bu hakim bir çözüm sağlayabilecek tek kişiydi. Rab, bunu izlememiz gereken bir örnek olarak bize vermektedir: umudunu yitirmeden doğru hakime gitmek, blin ki, O kesinlikle isteklerimizi değerlendirecektir.

Luka 11:5-9 kayıtlarında, arkadaşının kapısını öğleden sonra değil, gece yarısı çalan birini görüyoruz. Bu kişinin çok fazla seçeneği yoktu. Ya arkadaşının kapısını çalacaktı ya da "bu gerçekleşemeyecek" diyecekti ve o kapıyı çaldı. O, "bu olamaz" demedi. O "kapıyı çalamam çünkü gece yarısı oldu" demedi. Aksine, denedi. O kapıyı çaldı. ve ardından Rab'bin çağrısını izledi: "Ben size şunu söyleyeyim: dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 10 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. (Luka 11:9-10).

Hiçbir şey saklamadan yüreğinizi Rab'be tamamen açın. O SİZİ seviyor ve sizinle açık bir ilişki yaşamayı arzuluyor - tıpkı en yakın dostunuzla sahip olduğunuz ilişki gibi. Orada öylece durup, tereddüt içinde kalmayın, kapıyı çalın ve bunu cesaretle yapın.

Anastasios Kioulachoglu