Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

“Hiç kaygılanmayın” (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

“Hiç kaygılanmayın”Tanrı Sözünde yer alan birçok ayetin endişe sorununa değinmesine rağmen, Filipeliler 4:4-7'ye göz atmak Tanrı'nın bu durum karşısında yapmamız gerekenlerle ilgili olarak ne düşündüğünü görmemiz için yeterlidir. Şöyle yazılmıştır:

Filipeliler 4:4-7
"Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır."

4.ayet bizleri Rab'de sevinmeye, O'nda HER ZAMAN neşe bulmaya davet etmektedir. Söylediği üzere, "Rab'bin gelişi yakındır" yani, O bizim çok yakınımızdadır. İşte bu nedenden dolayı, "Hiçbir şey için kaygılanmamalı; AMA her konudaki dileklerimizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirmeliyiz." Bu ayette kullanılan "ama" sözcüğü kaygılanmak yani yapmamamız gereken bir şeyle yapmamız gereken yani; "her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerimizi Tanrı'ya bildirmemiz" arasında bir zıtlık oluşturmaktadır. Diğer bir tezatlık "hiç" ve "her" sözcükleriyle oluşturulmuştur. Bu nedenle HİÇ kaygılanmamalı; HER konudaki dileklerimizi, Tanrı'ya bildirmeliyiz. Bu talimatları izlediğimiz takdirde, "Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır" sözleriyle elde edeceğimiz garantili sonuç 7. ayette verilmiştir.

Özetleyecek olursak, kaygı problemine karşı Tanrı'nın sunduğu çözüm oldukça basittir: "Yapılmaması gereken" bir şeyden ibarettir: Kaygılanmayın ya da "hiç bir şey için kaygılanmayın". Yapılacak olan: "her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirmektir" ve bunun sonucu esenlik, her türlü kavrayışı aşan "Tanrı'nın esenliği" [tek gerçek esenlik] olacaktır.

Anastasios Kioulachoglu