Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldi (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Elçilerin İşleri 16:6-10 veya Pavlus nasıl Avrupa'ya geldiElçilerin İşleri 16:6-10 bölümünde şöyle okuruz:

Elçilerin İşleri 16:6-10
"Kutsal Ruh'un, Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın Ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu: «Makedonya'ya geçip bize yardım et» diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi, Müjde'yi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık."

Birçoğumuz kendimizi üzerimize kapanan kapılar arasında buluruz. Birçoğumuz genellikle Tanrı'nın isteği olan bir şeyin peşinden, bir yöne doğru yol almaya çalışırız, bazen bakarız ki; çaldığımız kapı açık değildir. Bu konuda yalnız değiliz. Bu durum havari Pavlus'un da başına geldi. Amacı Tanrı Sözünü duyurmaktı. Asya'da halihazırda mükemmel bir iş çıkarmıştı. Elçilerin İşleri 16:5'te okuduğumuz gibi; "toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu." Mükemmel olan ise Tanrı'nın Pavlus aracılığıyla o bölgede yaptığı işlerdi ve Pavlus bu işleri sürdürmek istedi. Ancak bu çabasında kapıyı kapalı buldu - kapı ne kötü olan tarafından ne de insanlar tarafından kapanmıştı, kapıyı kapatan Kutsal Ruh'un bizzat kendisiydi. Kutsal Yazıların anlattığı gibi: "Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine [Kutsal Ruh tarafından]..." Daha sonra, Bitanya'ya - Asya İlinin başka bir bölgesine gitmeye çalıştılar - fakat yine Kutsal Ruh onlara izin vermedi. Evet, genel olarak Tanrı'nın isteğiyle uyumlu amaçlarımız olabilir ve bazı kapıları çalmakla ilgili olarak konuşursak - o kapılar açık olmayabilir. Bunun sebebi - Pavlus'un durumunda da bu konuyu göreceğiz - Rab'bin bu amaçları kendi isteğini daha iyi yansıtan yollara yönlendirmek istemesidir. Pavlus ve arkadaşlarının durumunda, Tanrı'nın kapattığı kapılar nihayetinde onları Makedonya'nın yakınındaki bir yere, Tanrı'nın onların orada olmasını istediği bir yere, Troas'a götürdü. Troas'tayda bulunurlarken, Rab onlara şu talimatları verdi: Onların Asya'da daha fazla kalmalarını istemedi, Makedonya'ya gitmelerini arzulamaktaydı. Tanrı Sözünü işitme vakti artık Avrupa'ya gelmişti ve Tanrı'nın onlardan gitmelerini istediği yer orasıydı.

Bir şeyin Tanrı'nın isteği olduğunu biliyorsanız, fakat hala açık bir kapı bulamadıysanız, "kapıyı çalın, size açılacaktır" der Tanrı Sözü (Luka 11:9). Pavlus görümün gelmesini bekleyerek Küdus ya da Antakya'da oturmadı. Kapıları çalıyordu. Yoldaydı. Açmaya çalıştığı kapıların kendisine kapalı olmasına rağmen, sonunda kendisini Tanrı'nın ondan olmasını istediği bir yerin çok yakınındayken buldu. Çaldığınız kapı kapalı olabilir. Fakat Rab "oturun ve kapı size açılacaktır" dememektedir. O, KAPIYI ÇALIN diyendir. Bazı kapılar kapalı olsa da, O sizin için istediği kapıyı size açacaktır.

Anastasios Kioulachoglu