Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Bu dünyada yabancı ve konuk olmak"Bu dünyada yabancı ve konuk olmak" ifadesiyle 1. Petrus 2:11 bölümünde karşılaşmaktayız. Şöyle yazılmıştır:

1. Petrus 2:11
"Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan bedensel tutkulardan kaçının. Çünkü bu dünyada yabancılar ve konuklarsınız."

Tanrı Sözü bizlere, bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu anlatmaktadır. Burada vurgulanmak istenen ise, bu dünyanın evimiz OLMADIĞIDIR. Buraya ait değiliz. Bu konuyu daha iyi anlamak için bir örnek verelim: Uçağa bindiğinizi ve yabancısı olduğunuz bir ülkeye indiğinizi farz edelim. O ülkede bir yabancı, bir konuksunuz. İnsanların ne konuştuklarını anlamıyorsunuz. Gazetelerini okuyamıyorsunuz. Televizyonu açıyorsunuz ancak kısa bir süre sonra kapatıyorsunuz, çünkü konuşulanlardan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bunların hepsi size o kadar yabancı ki... Siz orada sadece bir yabancı ve sadece bir konuksunuz. Bu örnekten yola çıkarak, o ülkedeki insanların dilini konuşmaya, yerel haberlerini dinlemeye, televizyon programlarını izlemeye, konuştukları konular ve ne yaptıkları hakkında konuşmaya başladığınızı düşünelim. Bu durumda yabancı ve konuk durumunda değil, o ülkeye entegre olmuş biri olarak, oranın bir parçası olursunuz. Hristiyanlar olarak, bu durum bizler içinde aynıdır. Tanrı Sözü bizlere, bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu anlatmaktadır. Bizler bu dünyayla aynı menfaatleri paylaşarak, onunla aynı davranışları sergileyerek, onun izlediğini izleyerek ve dünyayla aynı vizyon ve ilgi alanlarını taşıyarak, ona ayak uydurmamalıyız. Burada yabancı ve konuk olmaktan öteye geçmemekteyiz ve bu yüzden bu çağın gidişine uymamalıyız (Romalılar 12:2). Başka bir deyişle, dünyayla bir bütün olmamalıyız. Sonuçta, bizler başka bir dünyadan, başka bir yerden geliyoruz. Peki bu yer neresidir? Bu soruya yanıt verecek birkaç ayete göz atalım:

Filipeliler 3:20
"Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz...."

ve Koloseliler 1:12-13
"O [Tanrı] bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı."

Vatanımız bu dünya değil, göklerdir kardeşler. Aslına bakılırsa, bir zamanlar bu dünyanın yani karanlığın krallığının vatandaşlarıydık. Artık değiliz! Bu krallıktan kurtarıldık ve Tanrı Oğlunun Krallığının birer vatandaşı kılındık, dolayısıyla bu dünyada artık yabancı ve konuk konumunda yer aldık.

Anastasios Kioulachoglu