Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Ayartmaya karşı silah olarak dua (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Ayartmaya karşı silah olarak duaDua; hangi türde olursa olsun ayartmayla mücadele etmekte, onsuz yapamayacağımız bir silahtır. Ayartmanın amacı bizi tuzağa düşürüp, Tanrı'dan uzaklaştırmaktır. Dua, Tanrı'yla birlik onun tamamen zıttıdır: Baba'yla iletişim kanallarımızı açık tutar. Baba'dan gelen sevgi ve teselli ne güzeldir, dua ettiklerinde, Baba'nın onlara düşmana direnmeleri için verdiği destek ne kadar yücedir...

Rab İsa, Getsamani bahçesinde tutuklandığı gece, öğrencilerine şu sözleri söyledi:

Matta 26:41
"Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür."

Luka 22:40
"Oraya varınca İsa onlara, "Dua edin ki ayartılmayasınız" dedi."

Ve Luka 22:46
"Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. "Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız."

Ayartma burada, öğrencileri tuzağına düşürebilecek bir şey olarak tanımlanmıştır ve uygun yanıtın veya tepkinin dua etmek olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, dua ve ayartma birbirlerine karşı kullanılmışlardır: "Dua edin ki, ayartılmayasınız" der Rab. Oldukça açıktır ki; onlar ayartma tuzağına düşmek için dua etmediler. Tanrı'yla birlikte olmak, dua etmek, iletişim kanallarını açık tutmak, ihtiyaç duyulan destek ve cesareti dua aracılığıyla almak, ayartmaya karşı bir koruma kalkanıdır. Bu demek değildir ki, ayartma bir daha karşısınıza çıkmayacak! Kesin olan bir şey vardır ki; karşımıza çıktığında/karşımıza çıkarsa, bizleri inancımıza karşı sadık bulacak ve tuzağına düşmeye hazır olmadığımızı görecektir.

Anastasios Kioulachoglu