Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Ayartıcı (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

AyartıcıRab'den gelen sınamaların aksine, amacı bize zarar vermek olan kötülük ve tuzaklara düşüren ayartmaların ve denemelerin kaynağı Tanrı değil, O'nun ve bizim düşmanımız olan İblis'tir. Burada ayartmanın arkasında olanla ilgili olarak Tanrı Sözünün bize ne anlattığını görmekteyiz:

Matta 4:1
"Bundan sonra İsa, İblis'in denemelerinden geçmek üzere Ruh tarafından çöle götürüldü."

Matta 4:3
"O zaman Ayartıcı O'na gelip, Tanrı'nın Oğluysan, söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi."

Markos 1:13
"İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından sınandı."

Luka 4:2
" İsa, kırk gün süreyle İblis tarafından sınandı."

Luka 4:13
"İblis, İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra bir süre için O'nun yanından ayrıldı."

1.Korintliler 7:5
"İki tarafın onayıyla ve geçici bir süre için kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi reddetmeyin. Sonra yine birleşin ki, Şeytan kendinizi denetleyemediğinizden dolayı sizi ayartmasın."

1. Selanikliler 3:5
"Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım ve acaba Ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı, emeğimiz boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timoteyus'u gönderdim."

Esinleme 2:10
"Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, İblis sizi sınamak için aranızdan bazılarını yakında zindana atacak ve on gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, ben sana yaşam tacını vereceğim.”

Anlattığımız üzere, birçok kişi, kötülük içeren ayartmaların ve denemelerin Tanrı'dan geldiğine, yani Tanrı'nın bizi daha iyi kılmak için hayatımıza kötülüğü getirdiğine inanmaktadırlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Kötülükle sınayan ayartıcı Tanrı değil, İblis'tir ve doğrudan veya dolaylı olarak bunu gerçekleştirir. Şimdi ayartmanın hangi amaçları taşıyabileceğini ve hangi formları alabileceğini görelim.

Anastasios Kioulachoglu