کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

وسوسه گر (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

وسوسه گروسوسه ها، آزمایش هایی که از شرارت هستند و دام ها بر عکس آزمایش های خدایی با هدف صدمه رساندن به فرد انجام می شوند و منشأ آنها نه تنها خدا نیست بلکه دشمن او و دشمن ما یعنی همان شیطان است. در زیر با بررسی کلام خدا شخصی که در پشت همه وسوسه هاست را می بینیم:

متی 4: 1
" آنگاه روح، عيسي را به بيابان هدايت کرد تا ابليس وسوسه‌اش کند "

متی 4: 3
" آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدايي، به اين سنگها بگو نان شوند! "

مرقس 1: 13
" عيسي چهل روز در بيابان بود و شيطان وسوسه‌اش مي‌کرد."

لوقا 4: 2
" در آنجا ابليس چهل روز او را وسوسه کرد."

لوقا 4: 13
" چون ابليس همه اين وسوسه‌ها را به پايان رسانيد، او را تا فرصتي ديگر ترک گفت."

اول قرنتیان 7: 5
" پس يکديگر را محروم نکنيد، مگر با رضاي يکديگر و براي مدتي، تا وقت خود را وقف دعا کنيد. سپس باز به يکديگر بپيونديد، مبادا شيطان شما را به‌‌سبب ناخويشتنداري در وسوسه اندازد. "

اول تسالونیکیان 3: 5
" از اين‌‌رو، چون ديگر تاب نداشتم، فرستادم تا از ايمانتان آگاهي يابم، زيرا بيم آن داشتم که آن وسوسه‌گر به‌‌نحوي شما را وسوسه کرده، و زحمات ما به‌‌هدر رفته باشد. "

مکاشفه 2: 10
" از رنجي که خواهي کشيد، مترس. باخبر باش که ابليس برخي از شما را به زندان خواهد انداخت تا آزموده شويد و ده روز آزار خواهيد ديد. ليکن تا پاي جان وفادار بمان که من تاج حيات را به تو خواهم بخشيد. "

همانطور که گفتیم، بسیاری اعتقاد دارند که آزمون هایی که از شرارت است از سوی خدا می آیند. یعنی اعتقاد دارند که خدا شرارت را به زندگی های ما راه می دهد تا ما را ارتقا بخشد. اما چنین تفکری صحیح نیست. وسوسه گر یا کسی که از شرارت وسوسه می کنند خدا نیست. این شیطان است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم این کار را انجام می دهد. حال بیایید بررسی کنیم که یک وسوسه چه اشکالی می گیرد و از چه ابزاری استفاده می کند.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri