کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

وسوسه: آیا خدا ما را از بدی می آزماید؟ (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

وسوسه: آیا خدا ما را از بدی می آزماید؟در شروع این مقاله می خواهیم موضوع وسوسه، منشأ های آن و روش مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از وسوسه در اینجا تله ها و نقشه هایی است که به هر نحوی هدفشان ریشه کن کردن ایمان یک شخص و یا بی ثمر و غیر فعال کردن آن است. پس این آزمایش هایی که در این مقاله به آنها اشاره می شود نقشه هایی بر ضد ایمان هستند. آزمایش های مورد بحث ما آزمون هایی با نیت های خوب و یا آزمودن و ارتقاء شخص آزمایش شونده نیست. مانند امتحان های یک معلم برای شاگردان و یا والدین برای فرزندانشان. بلکه منظورمان بر عکس وسوسه ها و یا آزمایش هایی است که هدفشان تخریب فرد آزمایش شوند است.

حال اصلاً چرا موضوعات بالا را مطرح می کنم؟ طرح این موضوعات به این دلیل است که بسیاری از افراد همه آزمایش ها را به یک چشم دیده (چه آنهایی که با نیت خوب اند و چه آنهایی که با نیت بد) و همه آنها را بدون استثناء به خدا نسبت می دهند! بنابراین، طبق این نظریه: اگر کسی دچار تصادف رانندگی شود، می گویند که خداوند او را آزمایش کرد! اگر کسی برای ایمانش آزمایش شود، می گویند خدا او را آزمایش می کند. اگر کسی بخاطر خواسته های جسمانی اش در دام بیفتند، باز می گویند که خدا او را می آزماید و او این راه را پیش رویش قرار داده است! این دیدگاه کاملاً غیر کتاب مقدسی و غیر قابل قبول است. این دیدگاه همچنین سبب تهمت زدن به کسی شده که "جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد" (یوحنا 3: 16). این دیدگاه چنین خداوندی را مقصر هرگونه آزمایش و وسوسه ای می داند که ممکن است بر سر راه هرکس قرار گیرد. اگر چنین باشد، واقعاً چه کسی می خواهد که با چنین خدای تناقض گویی که از طرفی می گوید پسر یگانه اش را برای مردم داده است و از طرفی هم آنها را با وسوسه های گوناگون می آزماید ارتباط داشته باشد؟ یعنی او همان مردمی را وسوسه می کند که گفته می شود بسیار به آنها محبت دارد؟ اما چیزی که عجیب و متناقض است اینگونه دیدگاه ها هستند و نه خدا. خدا این موضوع را به وضوح در کلامش برای ما روشن ساخته است:

یعقوب 1: 13
" آن که وسوسه مي‌شود، نگويد: خداست که مرا وسوسه مي‌کند، زيرا خدا با هيچ بدي وسوسه نمي‌شود، و کسي را نيز وسوسه نمي‌کند. "

خدا چه کسانی را با بدی وسوسه می کند؟ کتاب مقدس، کلام خود او در این باره چه می گوید؟ می گوید هیچکس!

آیا خدا قوم خود را می آزماید؟ بله، اما نه از شرارت. در عوض مانند معلمی که از شاگردانش امتحان می گیرد و یا والدینی که فرزندان خود را می آزمایند، خدا نیز ما را بدین سان می آزماید. برای نمونه آزمایش مسیح برای یکی از حواریون به نام فیلیپس را ببینید:

یوحنا 6: 5-10
" چون عيسي نگريست و ديد که گروهي بسيار به‌‌سويش مي‌آيند، فيليپُس را گفت: از کجا نان بخريم تا اينها بخورند؟ اين را براي آزمايش به او گفت، زيرا خود نيک مي‌دانست چه خواهد کرد. فيليپُس پاسخ داد: دويست دينار نان نيز کفافشان نمي‌کند، حتي اگر هر يک فقط اندکي بخورند. يکي ديگر از شاگردان به نام آندرياس، که برادر شَمعون پِطرُس بود، گفت: پسرکي اينجاست که پنج نان جو و دو ماهي دارد، امّا اين کجا اين گروه را کفايت مي‌کند؟ عيسي گفت: مردم را بنشانيد. در آنجا سبزه بسيار بود. پس ايشان که نزديک پنج هزار مرد بودند، نشستند. "

عیسی این سوال را از فیلیپس به این دلیل نپرسید که پاسخ را نمی دانست. بلکه او بوسیله این پرسش می خواست وی را بیازماید. واژه ای که در اینجا به آزمایش ترجمه شده است برگرفته از واژه یونانی همان واژه ای است که در برخی دیگر از آیات به "وسوسه" ترجمه شده است. اما روشن است که اینجا منظور آنچنان وسوسه هایی نیست. بلکه همان آزمایشی است که معلم که عیسی مسیح باشد، از شاگردانش می گیرد. زیرا او سوالی را از آنها می پرسد که پاسخ را خود می داند اما پرسش را انجام می دهد تا ببیند که آیا آنها نیز پاسخ را می دانند! چنین آزمایشی با نیتی نیکو انجام می شود. نیت اینگونه آزمایش برای صدمه زدن به شخص نیست. اینگونه آزمون های معلم گونه و یا آزمون هایی که والدین برای فرزندان در نظر می گیرند دقیقاً همان هایی هستند که خدا هم برای قوم خود به کار می گیرد. با همه این اوصاف از پاسخ فیلیپس و آندریاس مشخص است که آنها از این آزمون سر بلند بیرون نیامدند.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri