کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

محبت: حکمی تازه (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

محبت: حکمی تازهبرای شروع بیایید سری به انجیل یوحنا بزنیم. چیزی که خواهیم خواند در شب دستگیری عیسی مسیح اتفاق افتاد. عیسی مسیح در طول آن شب رهنمود های بسیاری به شاگردانش داد که بخش بزرگی از انجیل یوحنا را به خود اختصاص می دهند (یوحنا 13-17). در میان چیزهایی که عیسی درآن شب به شاگردان گفت، یک چیز بود که عیسی بر روی آن به عنوان حکمی تازه تأکید نمود. یوحنا 13: 34 می گوید:

یوحنا 13: 34
" به شما حكمي تازه مي‌دهم كه يكديگر را محبّت نماييد، چنانكه من شما را محبّت نمودم تا شما نيز يكديگر را محبّت نماييد."

حکم تازه ای که عیسی به ما داد این بود که یکدیگر را محبت کنیم. اهمیتی که مسیح برای این حکم قائل بود از اینجا معلوم می شود که او این حکم را دو مرتبه دیگر در همان شب تکرار کرد. در یوحنا 15: 12-17 می خوانیم:

یوحنا 15: 12-17
" اين است حكم من كه يكديگر را محبّت نماييد، همچنان كه شما را محبّت نمودم. كسي محبّت بزرگتر از اين ندارد كه جان خود را بهجهت دوستان خود بدهد. شما دوست من هستيد اگر آنچه به شما حكم مي‌كنم به جا آريد. ديگر شما را بنده نمي‌خوانم زيرا كه بنده آنچه آقايش مي‌كند نمي‌داند؛ لكن شما را دوست خوانده‌ام زيرا كه هر چه از پدر شنيده‌ام به شما بيان كردم. شما مرا برنگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرّر كردم تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا كند. به اين چيزها شما را حكم مي‌كنم تا يكديگر را محبّت نماييد."

عیسی به ما حکم می دهد که یکدیگر را محبت کنیم، در واقع همانطوری یکدیگر را محبت کنیم که او ما را محبت نمود. اما او چقدر ما را محبت نمود؟ پاسخ در افسسیان 5: 2 یافت می شود:

افسسیان 5: 2
" و در محبّت رفتار نماييد، چنانكه مسيح هم ما را محبّت نمود و ]در نتیجه محبتش] خويشتن را براي ما به خدا هديه و قرباني براي عطر خوشبوي گذرانيد."

عیسی مسیح به حدی ما را محبت نمود که جان خود را داد. با چنین محبتی است که او ما را فرمان می دهد که ما نیز یکدیگر را محبت کنیم. او گفت "یکدیگر را محبت کنید، همچنان که شما را محبت نمودم." او محبت به یکدیگر را به عنوان یک حکم قلمداد می کند یعنی چیزی که الزاماً باید انجام شود. اول پطرس 1: 22 می گوید:

اول پطرس 1: 22
" چون نَفْسهاي خود را به اطاعت راستي طاهر ساخته ايد تا محبّت برادرانه بي ريا داشته باشيد، پس يكديگر را از دل بشدّت محبّت بنماييد."

به علاوه در اول پطرس 4: 8 می خوانیم:
 " اوّلِ همه با يكديگر بشدّت محبّت نماييد"

باید اول از همه یکدیگر را بشدت محبت کنیم. به همان شدتی که مسیح ما را محبت نمود.

بنابراین نتیجه این می شود که حکم تازه ای که عیسی به ما داد این است که یکدیگر را به شدت محبت کنیم. در مقاله "محبت: تحقق شریعت" بررسی می کنیم که چرا عیسی مسیح با وجود اینکه مشابه چنین حکمی در عهد عتیق هم یافت می شود (همسایه خود راچون نفس خویش محبت نما) محبت کردن به یکدیگر را حکمی جدید می خواند.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri