کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟ (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟ما دو مسیر اصلی را شناسایی کردیم که وسوسه ها از طریق آنها می آیند. یکی از طریق مصیبت ها و جفا و دیگری از طریق اغوا توسط امیال و هوس ها بود. در مورد دسته بندی دوم، روش صحیح مقابله چیزی نیست جز بستن درهایی که ممکن است باز کرده باشیم. چیست که شما بسیار طالب آن هستید؟ باید آن را به خداوند بسپارید. به نظر من خواسته هایی که مشکل ساز می شوند فقط خواسته های ساده انسانیت کهنه نیست که به هیچ وجه در زندگی یک شخص مسیحی جای ندارند. بلکه در میان این خواسته ها، خواسته های قابل قبولی هم به چشم می خورند که بطور کامل به خدا واگذار نشده اند. به عنوان نمونه، وقتی که مجرد بودم خیلی دلم می خواست که ازدواج کنم. کمی پس از اینکه در سن 21 سالگی ایمان آوردم، تصمیم گرفتم که دست نگه دارم تا خدا همسری برایم مهیا کند. اما هنوز در این فکر بودم که او در همین یکی دو ماه همسری برایم فراهم می کند. ماه ها که سپری می شدند صبر من هم کم می شد. می خواستم که خدا همین حالا همسری برایم در نظر بگیرد. این خواسته بسیار نیرومند در واقع یکی از همان خواسته هایی است که یعقوب می گوید که درها را به روی وسوسه می گشایند. دقیقاً همین اتفاق هم برای من افتاد. بخاطر همین خواست شدید دفعات بسیاری در دام افتادم و زجر کشیدم. در آخر به خدا گفتم " من دیگر به داشتن همسر اهمیت نمی دهم. اگر تو می خواهی که من همسر داشته باشم که بسیار خوب، اما اگر نه، من به محبت و خدمت خود به تو ادامه می دهم". حدس بزنید وقتی که این عهد را بستم و مسئله را به راستی به خدا سپردم و خودم را از آن کنار کشیدم چه اتفاقی افتاد: دیگر توسط این مسئله وسوسه نمی شدم! بعد البته پس از چند سال خدا همسری به من داد. برادر و خواهر عزیز، چیزی که می خواهم بگویم این است که اگر شما هم چیزی را به شدت می خواهید (زن، شوهر، شغل و...) باید آن را به دستان خدا بسپارید و با خودتان عهد کنید که حتی اگر خدا این خواسته را هم به شما ندهد، شما اهمیت نخواهید داد. این بالاخره اوست که چیز بهتر را برای ما می داند. عهد کنید که هر اتفاقی که در رابطه با خواسته تان بیفتد، شما او را محبت کرده و خدمت خواهید کرد. سپردن مسئله به خدا و پذیرفتن هرگونه نتیجه ای که او تدارک ببیند در ها را بروی وسوسه می بندد. اگر هوس نداشته باشید توسط آن اغوا هم نمی شوید! نیتجه این که، اگر خواسته هایمان را کاملاً به خدا نسپاریم حتی خواسته هایی که اصولاً از دید کلام خدا صحیح هستند، می توانند ما را به سوی وسوسه بکشانند.

اما اگر وسوسه فرم جفا و مصیبت بخاطر کلام به خود بگیرد، آن وقت عکس العمل باز مقاومت است و اینکه بدانید خدا از شما دور نیست. او با شماست. کلام خدا در عبرانیان 13: 5 می گوید که او هیچ وقت شما را ترک نمی کند. همانطور که پولس هم در دوم قرنتیان 2: 1-7 می گوید: " زيرا همان‌‌گونه که از رنجهاي مسيح بفراواني نصيب مي‌يابيم، به همان ميزان نيز به‌‌واسطه مسيح از دلگرمي فراوان لبريز مي‌شويم." دوم پطرس 2: 9 هم می گوید:

دوم پطرس 2: 9
" پس خداوند مي‌داند چگونه پارسايان را از آزمايشها برهاند "

پس در ایمان خود استوار بایستید!

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri