کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

روح القدس: «تسلی دهنده ای دیگر» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

روح القدس: "تسلی دهنده ای دیگر"عیسی مسیح در باب های 14 و 16 از انجیل یوحنا زمان های آخر قبل از دستگیریش توسط یهودیان را می گذراند و در این مدت آخرین تسلی ها و راه کارها را به شاگردان می دهد. او پس از دستگیری دیگر قرار نبود که با شاگردان باشد. البته شاگردان پس از رستاخیز، عیسی را دیدند اما آن دیدار موقتی بود و فقط تا زمانی بود که عیسی نزد پدر صعود کند. در واقع اینکه عیسی مسیح نزد پدر برود برای آنها به این معنا بود که تنها می مانند ... مگر اینکه عیسی جایگزینی بفرستد. کسی که جای خالی او را پر کند. به بیان دیگر، مگر اینکه او در "قالبی دیگر" نزد آنها بیاید. همینطور که بعداً خواهیم دید این دقیقاً همان اتفاقی است که بوقوع پیوست! اگر چه عیسی دیگر به لحاظ فیزیکی حاضر نیست، اما بیش از هر زمان دیگری در میان ما حضور دارد! اما چطور؟ از طریق همان تسلی دهنده، یعنی روح القدس؛ تسلی دهنده ای که به راستی جای خالی عیسی را پر می کند و دقیقاً همان کار هایی را می کند که اگر خود او جسماً حاضر بود، با شاگردانش انجام می داد. منظور از شاگردان در اینجا فقط آن شاگردانی نیستند که در شب دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی با او بودند. به غیر از آن، بیشتر منظور از شاگردان خود ما ایمانداران هستیم! هیچ یک از ما مانند حواریون، عیسی را شخصاً و در جسمی با پوست و خون ندیده ایم. اما با این حال هیچ یک از ما بدون او واگذاشته نشده ایم و این بخاطر تسلی دهنده یا همان روح القدس است. یوحنا 14: 15-18 به ما می گوید:

یوحنا 14: 15-18
" اگر مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد. و من از پدر سؤال مي‌كنم و تسلّي ‌دهنده‌اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، يعني روح راستي كه جهان نمي‌تواند او را قبول كند زيرا كه او را نمي‌بيند و نمي‌شناسد و امّا شما او را مي‌شناسيد، زيرا كه با شما مي‌ماند و در شما خواهد بود. «شما را يتيم نمي‌گذارم نزد شما مي‌آيم. "

عیسی مسیح در اینجا درباره روح القدس سخن می گوید و او را با عبارت تسلی دهنده ای دیگر توصیف می کند. گرچه عیسی مسیح جسمش را ترک می کرد، اما در حقیقت آنها را تنها نمی گذاشت. او تسلی دهنده ای دیگر می فرستاد، یعنی کسی که جای او را پر کند. کسی که دقیقاً تمامی آن کار هایی که خودش هنگام حضورش با شاگردان انجام می داد را انجام دهد. به بیان دیگر جایگزینی برای غیاب فیزیکی او. گرچه او دیگر از لحاظ فیزیکی با آنها نمی بود، اما از طریق تسلی دهنده حضوری روحانی خواهد داشت. بدین صورت که داشتن روح القدس دقیقاً مانند داشتن خود عیسی است. روح القدس دقیقاً همان کار هایی که عیسی هنگام حضورش با شاگردان انجام می داد را با پیروان او انجام می دهد. یعنی آنها را تعلیم، هدایت، نصیحت و تسلی می دهد. به همین خاطر هم هست که از او به عنوان تسلی دهنده ای دیگر یاد می شود. نخستین تسلی دهنده عیسی در جسم فیزیکی خود بود. تنها چند روز پس از صعود عیسی بود که روح القدس یعنی تسلی دهنده ای دیگر یا تسلی دهنده دوم، جای عیسی که نخستین تسلی دهنده بود را پر کرد و نازل شد. همانطور که بارنس در تفسیر خود می نویسد:

" عیسی هنگام بودنش با آنها برایشان مانند یک مشاور، راهنما ودوست بود. او آنها را راهنمایی کرد، تعصب ها و جهل آنها را تحمل کرد و هنگام نگرانی آنها را تسلی و دلداری داد. اما اکنون او در شرف ترک آنها بود. تسلی دهنده دیگر باید به آنها داده می شد تا نبود او را برایشان پر کند و همان کار هایی که او در هنگام حضورش برای آنها انجام می داد را برایشان انجام دهد. ما از این موضوع باید به قسمی متوجه شویم که کارهای روح القدس چیست. کار او مهیا ساختن راه کار و تسلی برای تمامی مسیحیان است. درست همان چیزهایی که حضور فیزیکی مسیح فراهم می آورد. “ (Albert Barnes’ Notes on the Bible)

بنابراین، برادر و خواهر عزیز در مسیح، شما به حال خود رها نشده اید. عیسی دور از شما نیست. او نزدیک شماست. عیسی از طریق تسلی دهنده در درون شماست! همانطور که کولسیان 1: 26-27 می گوید:

" يعني آن سرّي كه از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود، ليكن الحال به مقدّسان او مكشوف گرديد، كه خدا اراده نمود تا بشناساند كه چيست دولت جلال اين سرّ در ميان امّت ها كه آن مسيح در شما و اميد جلال است. "

برادر و خواهر عزیز، مسیح در درون شماست. تسلی دهنده در درون شماست! حال چرا تسلی دهنده در درون ماست؟ برای اینکه تمام کار هایی که مسیح در صورت حضور فیزیکی خود انجام می داد را انجام دهد. در آیات زیر عیسی خدمت روح القدس را تشریح می کند:

یوحنا 14: 26
"ليكن تسلّي‌ دهنده يعني روح‌القدس كه پدر او را به اسم من مي‌فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد. "

یوحنا 15: 26
" ليكن چون تسلّي ‌دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي‌فرستم آيد، يعني روح راستي كه از پدر صادر مي‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد. "

یوحنا 16: 7
" و من به شما راست مي‌گويم كه رفتن من براي شما مفيد است، زيرا اگر نروم تسلّي‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. امّا اگر بروم او را نزد شما مي‌فرستم. "

داشتن روح القدس نسبت به ماندن فیزیکی عیسی بر زمین بیشتر به نفع ماست!

یوحنا 16: 8-15
" و چون او آيد، جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود. امّا بر گناه، زيرا كه به من ايمان نمي‌آورند. و امّا بر عدالت، از آن سبب كه نزد پدر خود مي‌روم و ديگر مرا نخواهيد ديد. و امّا بر داوري، از آن رو كه بر رئيس اين جهان حكم شده است.» «و بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم، لكن الآن طاقت تحمّل آنها را نداريد. وليكن چون او يعني روحِ راستي آيد، شما را به جميع راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلّم نمي‌كند بلكه به آن چه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زيرا كه از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از اين جهت گفتم كه از آنچه از آن من است مي‌گيرد و به شما خبر خواهد داد."

این موضوع راز و حقیقتی فوق العاده از روح القدس است.

بسیاری از مردم در واقع به روح القدسی پویا در زندگی شاگردان اعتقاد ندارند. آنها در عوض می گویند که ما یتیم و به حال خود واگذاشته شده ایم تا با تفکرات خود بفهمیم و تشخیص دهیم که چطور برای او زندگی کنیم! اما همانطور که عیسی گفت: "ما یتیم رها نشده ایم! روح القدس جای او را پر می کند و برای ما "تسلی دهنده ای دیگر" خواهد بود. منظور از عبارت "دیگر" هم یعنی تسلی دهنده ای به جای تسلی دهنده اول که خود عیسی است.

برخی دیگر هم چیز هایی را به روح القدس نسبت می دهند که ما به هیچ وجه نمی دیدیم که عیسی آنها را انجام دهد و حرف هایی می زنند که هیچ پشتوانه ای در کلام ندارد. آیا این چیز هایی که این افراد می گویند واقعاً کار روح القدس است؟ پاسخ منفی است. کار های روح القدس همواره در هماهنگی کامل با کلام خداست. اگر چیزی در هماهنگی با کلام خدا نباشد حتماً از روح القدس نیست.

در پایان باید این را بگویم که عیسی مسیح با رفتنش به نزد پدر ما را تنها نگذاشت. او جایگزینی را برای ما فرستاد که دقیقاً همان کار هایی را می کند که عیسی مسیح در صورت حضور فیزیکی خود با هر یک از ما انجام می داد. این جایگزین هم چیزی نیست جز روح القدس. مأموریتش هم این است که در میان ما تعلیم دهد، یادآوری مان کند (یوحنا 14: 26)، راه کار نشانمان دهد، هدایتمان کند (اعمال 16: 6-10) و تسلی مان دهد (اعمال 9: 31). روح القدس " نه روح ضعف، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است" (دوم تیموتائوس 1: 7). روح القدس هدیه ای عالی است که خدای پدر از روی محبتش به آنهایی داد که به پسرش و قیام او از مردگان ایمان آوردند.

رومیان 5: 5
"و اين اميد به سرافکندگي ما نمي‌انجامد زيرا محبت خدا توسط روح‌القدس که به ما بخشيده شد، در دلهاي ما ريخته شده است. "

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri